Numerus Fixus en selectie

Unsplashed background img 2

Hoe werkt de toelating bij een opleiding met een numerus fixus?

Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een maximaal aantal plekken. Zij kunnen een numerus fixus instellen. Dit betekent dat er niet meer studenten aan de opleiding mogen beginnen, dan vastgesteld.

Selectie

Vanaf het studiejaar 2017-2018 bepaalt de hogeschool of universiteit zelf hoe de selectieprocedure er uitziet. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt.

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding, dan plaatsen? Dan nodigt de hogeschool of universiteit de aangemelde studenten uit voor de selectie. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. De hogeschool of universiteit maakt dit op tijd bekend op haar website.
Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat komt bovenaan de ranglijst.


bovenstaande tekst is overgenomen en aangepast van rijksoverheid.nl.

Vóór 15 januari

Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari in Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus.

Doel van numerus fixus

Bij opleidingen met een numerus fixus wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. De numerus fixus is ingesteld om één van drie redenen:

  1. Bewaking van de kwaliteit van de opleiding
    Er willen zich meer studenten voor de opleiding aanmelden dan de universiteit aan kan;
  2. Kleine arbeidsmarkt
    De verwachting is dat er in de toekomst te weinig werk is voor de afgestudeerde studenten - het aantal studenten dat kan instromen wordt daarom bewust laag gehouden;
  3. Hoge opleidingskosten
    De opleiding is te duur om aan een groter aantal studenten aan te bieden.

Opleidingen met numerus fixus

In onderstaande tabel hebben we het aantal aanmeldingen van het afgelopen jaar gezet. Daarmee kan je een ruwe schatting doen hoe groot je kansen zijn om tot de opleiding toegelaten te worden.
instelling opleiding vt/dt   # plaatsen   # aanmeldingen
2016  
aanmelden voor
Hogeschool van Amsterdam AMFI-Amsterdam Fashion Institute voltijd 400 1290 15 Mar 2017
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda International Game Architecture and Design voltijd 200 655 15 Jan 2017
Avans Hogeschool Advanced Business Creation voltijd 160 200 15 Jan 2017
Hogeschool Rotterdam Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek voltijd 175 317 15 Jan 2017
Hogeschool Utrecht Business Management voltijd 180
Hogeschool Rotterdam Chemie voltijd 120 125 15 Jan 2017
Hogeschool Utrecht Communication & Multimedia Design voltijd 240 373
Hogeschool Utrecht Huidtherapie voltijd 100 481
Hogeschool Rotterdam Human Resource Management voltijd 190 193 15 Jan 2017
Hogeschool Rotterdam Industrieel Product Ontwerpen voltijd 100 153 15 Jan 2017
Hogeschool van Amsterdam International Business and Management Studies voltijd 60 15 Mar 2017
Hogeschool Utrecht Journalistiek voltijd 300 610
HKU Kunst en Economie voltijd 275 378 15 Jan 2017
HKU Art and Economics: Theatre and Performing Arts voltijd 275 378 15 Jan 2017
HKU Art and Economics: Media voltijd 275 378 15 Jan 2017
HKU Art and Economics: Music voltijd 275 378 15 Jan 2017
HKU Art and Economics: Event voltijd 275 378 15 Jan 2017
HKU Art and Economics: Design voltijd 275 378 15 Jan 2017
Hanzehogeschool Groningen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd 240 01 May 2017
Hanzehogeschool Groningen Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken voltijd 140 275 15 Jan 2017
Fontys Hogescholen Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken 160 279
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Medische Hulpverlening voltijd 40 158
Hogeschool Rotterdam Medische Hulpverlening voltijd 40 363 15 Jan 2017
Hogeschool Utrecht Medische Hulpverlening voltijd 20 257
Hanzehogeschool Groningen Mondzorgkunde voltijd 51 233 15 Jan 2017
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Mondzorgkunde voltijd 70 327
Hogeschool Utrecht Mondzorgkunde voltijd 100 721
Hogeschool Utrecht Oefentherapie Cesar voltijd 100 113
Hogeschool Utrecht Fysiotherapie voltijd 308 557
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Fysiotherapie voltijd 190 509
Avans Hogeschool Fysiotherapie voltijd 180 306 15 Jan 2017
Hogeschool Rotterdam Fysiotherapie voltijd 200 294 15 Jan 2017
Fontys Hogescholen Fysiotherapie voltijd 240 388
Hanzehogeschool Groningen Fysiotherapie voltijd 285 684 15 Jan 2017
De Haagse Hogeschool HALO (Opleiding tot Leraar Lichamelijke Opvoeding) (Laan van Poot) voltijd 200 15 Mar 2017
Hogeschool van Amsterdam Academie voor Lichamelijke Opvoeding voltijd 278 01 Mar 2017
Fontys Hogescholen Leraar Engels 180
Fontys Hogescholen Leraar Engels 180
Fontys Hogescholen Leraar Geschiedenis 120
Fontys Hogescholen Leraar Geschiedenis 120
Avans Hogeschool HBO-Verpleegkunde duaal 330 614 15 Jan 2017
Avans Hogeschool HBO-Verpleegkunde voltijd 330 614 15 Jan 2017
Fontys Hogescholen Verpleegkunde 364 617
Avans Hogeschool HBO-Verpleegkunde duaal 330 614 15 Jan 2017
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Verpleegkunde voltijd 300 633
De Haagse Hogeschool HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige) deeltijd 40 15 May 2017
Fontys Hogescholen Verpleegkunde 364 617
De Haagse Hogeschool HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige) duaal 40 15 May 2017
Avans Hogeschool HBO-Verpleegkunde voltijd 330 614 15 Jan 2017
Hanzehogeschool Groningen Verpleegkunde (HBO-V) voltijd 400 682
De Haagse Hogeschool HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige) voltijd 250 15 May 2017
Hogeschool Utrecht Optometrie voltijd 160 248
Hogeschool Utrecht Orthoptie voltijd 60 89
Hanzehogeschool Groningen Sociaal Pedagogische Hulpverlening voltijd 240 01 May 2017
Fontys Hogescholen Sportkunde voltijd 285
Hogeschool van Amsterdam Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen voltijd 273 01 Mar 2017
Fontys Hogescholen Toegepaste Psychologie voltijd 400
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toegepaste Psychologie voltijd 175 328
Hanzehogeschool Groningen HBO Toegepaste Psychologie voltijd 192 436 15 Apr 2017
Hogeschool van Amsterdam Toegepaste Psychologie voltijd 365 970 15 Jan 2017
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voeding en Diëtetiek voltijd 190 237