Numerus Fixus en selectie

Unsplashed background img 2
Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een maximaal aantal plekken. Zij kunnen een numerus fixus instellen. Dit betekent dat er niet meer studenten aan de opleiding mogen beginnen, dan vastgesteld.

Selectie

Vanaf het studiejaar 2017-2018 bepaalt de hogeschool of universiteit zelf hoe de selectieprocedure er uitziet. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt.

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding, dan plaatsen? Dan nodigt de hogeschool of universiteit de aangemelde studenten uit voor de selectie. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. De hogeschool of universiteit maakt dit op tijd bekend op haar website.
Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat komt bovenaan de ranglijst.


bovenstaande tekst is overgenomen en aangepast van rijksoverheid.nl.

Vóór 15 januari

Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari in Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus.

Doel van numerus fixus

Bij opleidingen met een numerus fixus wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. De numerus fixus is ingesteld om één van drie redenen:
  1. Bewaking van de kwaliteit van de opleiding
    Er willen zich meer studenten voor de opleiding aanmelden dan de universiteit aan kan;
  2. Kleine arbeidsmarkt
    De verwachting is dat er in de toekomst te weinig werk is voor de afgestudeerde studenten - het aantal studenten dat kan instromen wordt daarom bewust laag gehouden;
  3. Hoge opleidingskosten
    De opleiding is te duur om aan een groter aantal studenten aan te bieden.

Opleidingen met numerus fixus

In onderstaande tabel hebben we het aantal aanmeldingen van het afgelopen jaar gezet. Daarmee kan je een ruwe schatting doen hoe groot je kansen zijn om tot de opleiding toegelaten te worden.
instelling opleiding vt/dt   # plaatsen   # aanmeldingen
2016  
aanmelden voor
Hogeschool van Amsterdam AMFI-Amsterdam Fashion Institute voltijd 430 1290
Hogeschool Rotterdam Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek voltijd 175 317
Hogeschool Utrecht Communication & Multimedia Design voltijd 240 373
BUas Breda University of Applied Sciences Creative Media and Game Technologies voltijd 180 655
Hogeschool van Amsterdam European School of Physiotherapy (Internationaal) voltijd 120 555
Hogeschool van Amsterdam Forensisch Onderzoek voltijd 100 469
Avans Hogeschool Fysiotherapie voltijd 215 306
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Fysiotherapie voltijd 220 509
Hanzehogeschool Groningen Fysiotherapie voltijd 285 684
Hogeschool Rotterdam Fysiotherapie voltijd 200 294
Hogeschool Utrecht Fysiotherapie voltijd 308 557
Hanzehogeschool Groningen HBO Toegepaste Psychologie voltijd 192 436
De Haagse Hogeschool HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige) voltijd 250
De Haagse Hogeschool HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige) deeltijd 40
De Haagse Hogeschool HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige) duaal 40
De Haagse Hogeschool Huidtherapie deeltijd 48
Hogeschool Utrecht Huidtherapie voltijd 100 481
Hogeschool Rotterdam Industrieel Product Ontwerpen voltijd 120 153
Hogeschool van Amsterdam International Business voltijd 60
HKU Kunst en Economie voltijd 275 378
Hanzehogeschool Groningen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd 240
Hanzehogeschool Groningen Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) voltijd 170 275
Hanzehogeschool Groningen Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) duaal 170
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Medische Hulpverlening voltijd 75 158
Hogeschool Rotterdam Medische Hulpverlening voltijd 40 363
Hogeschool Utrecht Medische Hulpverlening voltijd 20 257
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Mondzorgkunde voltijd 73 327
Hanzehogeschool Groningen Mondzorgkunde voltijd 55 233
Hogeschool Utrecht Mondzorgkunde voltijd 100 721
Hogeschool Utrecht Oefentherapie Cesar voltijd 100 113
Hogeschool Utrecht Optometrie voltijd 160 248
Hogeschool Utrecht Orthoptie voltijd 60 89
Hanzehogeschool Groningen Physiotherapy voltijd 285 684
Hanzehogeschool Groningen Sociaal Pedagogische Hulpverlening voltijd 240
Hogeschool van Amsterdam Sport Studies - track International Sports, Management and Business voltijd 310
Hogeschool van Amsterdam Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen voltijd 310
Hogeschool Utrecht Tandprothetiek deeltijd 28
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toegepaste Psychologie voltijd 250 328
Hogeschool van Amsterdam Toegepaste Psychologie voltijd 420 970
Hogeschool Rotterdam Verloskunde voltijd 60
Hanzehogeschool Groningen Verpleegkunde (HBO-V) voltijd 450 682