Deze opleiding

Je bent manager en verantwoordelijk voor visie, beleidsontwikkeling en implementatie van klantgerichte aanpak binnen jouw organisatie.

diplomacertificate
typeregulier, post-initieel, 0 EC
opleidingsduur6 maanden deeltijd

De masterclass Klant- en toekomstgericht innoveren richt zich op het hele spectrum rondom innovatie van het businessmodel vanuit een toekomst- en klantgericht perspectief. Naast de theorie en verschillende praktijkcases kijken we tijdens de masterclass Klant- en toekomstgericht innoveren ook naar de mogelijkheden en tools die er zijn en hoeje deze succesvol kan inzetten. Zowel theoretisch als praktisch verkennen we de mogelijkheden om de aangereikte tools toe te passen binnen jouw organisatie.

Tijdens de masterclass Klant- en toekomstgericht innoveren delen we inzichten en best practices en vertalen we dit naar de praktijk.

Onderwijs

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen

This 6-months blended learning journey immerses participants with the latest insights and leading practices in L&D Leadership which will drive business impact. The modern learning design involve innovative delivery methods and pedagogy such as discovery learning, flipped classroom, on-the job assignments, digital learning, virtual classrooms, group work, peer coaching and mentoring.doelstelling

 Aan het eind van de opleiding

  • Ben je op de hoogte van nieuwe trends en ontwikkelingen
  • Weet je wat de disruptieve invloed van trends uit de macro-omgeving is op de kanteling van onze bedrijfstakken
  • Heb je een visie op klantgedreven ondernemen en innoveren in de komende jaren
  • Kom je in cocreatie met klanten en partners, vanuit echt klantinzicht tot nieuwe proposities
  • Kan je vanuit verschillende invalshoeken kijken naar het businessmodel innovatie
  • Weet je hoe big data nieuwe business model kan voeden


Contact

Nyenrode Program Information
E: info@nyenrode.nl
T: +31 (0)346 291 211
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.