Unsplashed background img 2
Open dag/avond (Voltijd) Utrecht Mensen

Fontys Hogescholen Utrecht

Open dag/avond (Deeltijd) Utrecht

Fontys Hogescholen Utrecht

Open dag/avond (Voltijd) Utrecht Gezondheidszorg

Fontys Hogescholen Utrecht

Online Open avonden voltijd/duaal 18, 19 en 20 oktober

Avans Hogeschool Tilburg

Online Open avonden voltijd/duaal 18, 19 en 20 oktober

Avans Hogeschool Tilburg

Online Open avonden voltijd/duaal 18, 19 en 20 oktober

Avans Hogeschool Tilburg

Infoavond Werken & Studeren

NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden

Open Dag - NHL Stenden Hogeschool

NHL Stenden Hogeschool Emmen

Open Dag - NHL Stenden Hogeschool

NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden

Open Dag - NHL Stenden Hogeschool

NHL Stenden Hogeschool Groningen

Open Dag - NHL Stenden Hogeschool

NHL Stenden Hogeschool Meppel

Open Avond 16 november 2022

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Arnhem en Nijmegen

Open Dag MIWB

NHL Stenden Hogeschool TerschellingDe beste informatie over bachelorstudies in Nederland
  • Universitaire bachelors wordt iedere dag volledig geupdate;
  • De universiteiten staan zelf garant voor de kwaliteit van de informatie;
  • Aangeleverde informatie wordt door ons niet aangepast of gefilterd.

Universitaire bachelors wil betrouwbare, onafhankelijke en vergelijkende informatie over studies op een passende wijze toegankelijk maken. Door middel van de onafhankelijke website universitairebachelors.nl wordt (aanstaande) studenten de mogelijkheid geboden opleidingen met elkaar te vergelijken.

Primaire bron van Universitaire bachelors zijn de universiteiten. Zij leveren hun informatie aan via Hodex. Overige bronnen zijn:

  • Nationale Studenten Enquete
  • DUO
  • VSNU / Vereniging Hogescholen (1cijferHO)
  • CBS
  • Nibud
  • Elsevier