Religiewetenschappen: Islam

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De islam is in Nederland niet meer weg te denken. Bij de studie Religie en levensbeschouwing: traject Islam krijg je inzicht in de islamwetenschappen, en bestudeer je wat moslims denken en doen.

Er zijn in Nederland veel moslims die actief met hun geloof bezig zijn. De opleiding Religiewetenschappen: afstudeerrichting Islam concentreert zich dan ook op de islam in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld en op de positie van moslims in de samenleving.

In deze islamitische theologische opleiding bestudeer je de islam niet van buitenaf, maar van binnenuit. Zo zijn het moslimdocenten die de specifiek islamitische vakken geven. Daardoor kijk je met andere ogen naar de islam. Je raadpleegt zelf de Koran en de Hadith en je vormt zelf een mening over de plaats van de islam in het westen. Het is dan ook belangrijk dat je de Arabische taal beheerst of leert beheersen. Alleen dan kun je je verder verdiepen in fiqh, tafsir, kalam en islamitische wijsbegeerte.

Na drie jaar Religiewetenschappen: afstudeerrichting Islam heb je een brede kennis van de grote wereldreligies en levensbeschouwing en heb je geleerd zelfstandig sociologisch onderzoek te doen. Weliswaar kun je op de arbeidsmarkt vele kanten op, maar je bent niet gespecialiseerd op een bepaald terrein. Pas na het volgen van een masteropleiding heb je een toegevoegde waarde voor een werkgever.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaBA Religie en Levensbeschouwing
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalzeer weinig Engels
voornamelijk Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd, deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56114
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Amsterdam VU?

Bijzonder aan het traject islam is dat je beschrijvende teksten bestudeert over wat moslims denken en doen. En je leert zelf situaties en gedrag beschrijven en erover nadenken naar aanleiding van ontmoetingen met anderen.

Ook kun je stages volgen in het buitenland, bijvoorbeeld aan de befaamde en oudste islamitische universiteit al-Qarawiyyin in Fes.

De colleges worden gegeven door topdocenten die zelf moslim zijn en een lange lijst van publicaties hebben.

Open dagen en meeloopdagen

VU Bachelordag Amsterdam
Een grote Bachelordag waar alle opleidingen zich tegelijkertijd presenteren. Door het jaar heen kun je ook komen Proefstuderen bij een opleiding van jouw keuze.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar maak je kennis met de geschiedenis van de islam, Koran- en Hadithwetenschappen, filosofie, andere godsdienstige tradities en de rol van religie in de samenleving. Je bouwt zo basiskennis van de islam op, een idee van andere godsdiensten en een idee van het academisch denken over religie.
2e jaar In het tweede jaar ga je je meer verdiepen in de islamitische theologie met de vakken Kalam, Tafsir en Islamitische filosofie. Daarnaast besteed je de helft van de tijd aan het leren van Arabisch zodat je met woordenboek zelfstandig een godsdienstige tekst kunt bestuderen en begrijpen.
Het derde jaar brengt verdere verdieping in de islam en islamitische ethiek. Ook kun je dan stage lopen op een middelbare school, in een ziekenhuis of in het buitenland. Je sluit de opleiding af met een scriptie.

Onderwijs

taal van onderwijs20% en
80% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
De meeste vakken volg je in kleine groepen. Je krijgt hoor- en werkcolleges en je werkt individueel of met medestudenten aan opdrachten.Je sluit een vak meestal af met een mondeling of schriftelijk tentamen of een werkstuk.
studeren in het buitenland
De faculteit heeft intensieve contacten opgebouwd in Egypte, Marokko en Turkije. Veel van deze contacten zijn geformaliseerd in samenwerkingscontracten, bijvoorbeeld met de Liga van Islamitische Universiteiten.

Ook kun je stagelopen aan de befaamde en oudste islamitische universiteit: al-Qarawiyyin in Fes, aan de Kulliya Usul al-Din (faculteit der Godgeleerdheid).
bindend studieadvies
  • minimaal 40 EC in de eerste 12 maanden
  • propedeuse (alle vakken uit het eerste jaar) in in de eerste 24 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 september 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 7600
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Farhana
Farhana over Religie en levensbeschouwing: traject Islam

Je kunt er jezelf zijn, want ieders opvattingen worden gerespecteerd.

Wat ik prettig vind aan de VU, is dat geloof er een gewone plaats inneemt. Je kunt er jezelf zijn, want ieders opvattingen worden gerespecteerd. Je hoeft niet te doen alsof je niks gelooft. Sterker nog, je wordt gestimuleerd om kritisch na te denken over het geloof, en over wat mensen van het leven en hun geloof maken.
Gulsum Gürbüz
Gulsum over Religie en levenbeschouwing: traject Islam

Deze studie geeft je de ruimte om je eigen mening te vormen en verder te kijken dan je gewend bent.

Deze studie geeft je de ruimte om je eigen mening te vormen en verder te kijken dan je gewend bent. Je leert hoe je verschillende visies op een objectieve manier kunt benaderen. Religies worden vanuit diverse perspectieven bekeken. We voeren dialoog in een fijne atmosfeer. De studiereis naar Egypte was voor mij een ware verrijking en daarmee het hoogtepunt van het jaar. We bezochten enkele belangrijke plekken; moskeeën, piramides, en het fascinerende museum van Cairo...
Ook ontmoetten we in Egypte belangrijke personen voor de samenwerking met onze studie. Deze reis was niet alleen heel leerzaam, het was ook erg gezellig met de groep studenten en docenten.


lees verder ...
Jamila
Jamila, geestelijk verzorgster in het ziekenhuis

Voordat ik afgestudeerd was, kreeg ik al een baan aangeboden als moslima geestelijk verzorgster in een groot ziekenhuis in de Randstad. Hier werk ik nog steeds met veel plezier en passie met moslims die zorg nodig hebben.

“Religie en levensbeschouwing is een unieke studie waar je wat aan hebt. In de bachelor krijg je een brede oriëntatie op het gebied van religie, levensbeschouwing en zingeving, met bijzondere aandacht voor islamitische theologie." Jamila heeft de master van deze opleiding gevolgd en de afstudeerspecialisatie Islamitische geestelijke zorg...
Hier werk ik nog steeds met veel plezier en passie met moslims die zorg nodig hebben. Ook op spiritueel gebied!” In de islamitische geestelijke zorg zijn vooral mannen werkzaam. Sinds enige tijd zijn er ook moslimvrouwen. "In de begeleiding van vrouwelijke patiënten biedt ik uitkomst. Ook in de persoonlijke benadering. Veel islamitische vrouwen willen namelijk graag geholpen worden door vrouwelijke professionals. Zij hebben vooral baat bij mij wanneer het gaat om een kinderwens, zwangerschap, gynae-oncologie, (echtelijke) relaties, huiselijk geweld, etc. Vaak verdient dit een gender-specifieke aanpak en dan sta ik tot de beschikking.


lees verder ...
Hamza
Hamza, geestelijk verzorger bij justitie

Er is veel behoefte aan geestelijke verzorging in het gevangeniswezen onder moslims. Vaak is het hier waar zij zich kunnen bezinnen op vragen van het leven en waar ze de omslag maken. Hoe kijkt de islam daar tegenaan? Die zaken die er echt toedoen, komen ter sprake.

Moslims die om de één of ander reden in detentie komen, en er tóch voor hen zijn", daar doet Hamza (23), moslim geestelijk verzorger in penitentiaire inrichtingen, het voor. "Gevangenen geloven ook. Ook zij zijn op zoek naar de waarde van hun leven...
"De moslim geestelijk verzorger is aandachtig aanwezig, begeleidt gedetineerden bij lastige keuzes, geeft steun in moeilijke tijden, biedt hulp bij het zoeken naar antwoorden, leidt het gebed, beantwoordt vragen en geeft voorlichting," zegt hij. "Er is veel behoefte aan geestelijke verzorging in het gevangeniswezen onder moslims. Vaak is het hier waar zij zich kunnen bezinnen op vragen van het leven en waar ze de omslag maken. Hoe kijkt de islam daar tegenaan? Die zaken die er echt toedoen, komen ter sprake. Dan wil ik er als moslim geestelijk verzorger, professioneel, voor deze mensen zijn en meegeven dat je na een val altijd weer kunt opstaan. Daar doe ik het voor.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Amsterdam VU
Comparatief
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 Amsterdam VU
Hindoeïsme
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
3/3 Amsterdam VU
Boeddhisme
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2013
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten3.7
studiefaciliteiten3.5
studielast3.1
studiebegeleiding

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Religiewetenschappen: Islam aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 21 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na drie jaar Religiewetenschappen heb je een brede kennis van de grote wereldreligies en levensbeschouwing en heb je geleerd zelfstandig sociologisch onderzoek te doen. Waar je met de opleiding Islamitische theologie terechtkomt, is sterk afhankelijk van je masterspecialisatie.
Als je kiest voor de master Islamitisch geestelijke verzorging, kun je aan de slag bij zorginstellingen als ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg of verzorgingshuizen. Of bij een gevangenis, krijgsmacht, jeugdzorg of jongerencentrum. Maar ook bij een gemeente, overheid of non-profitorganisaties als beleids- of projectmedewerker.

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
Universiteit LeidenLeraar VHO in godsdienst en levensbeschouwing full-time,part-time,dual educational+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitGeestelijke verzorging part-time+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion, Conflict and Globalization+ motivatiebrief
RijksuniversiteitTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenTheology and Religious Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityUniversitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwinggeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • geestelijk verzorger krijgsmacht
  • geestelijk verzorger zorginstelling
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite