Unsplashed background img 2


De beste informatie over bachelorstudies in Nederland
  • Universitaire bachelors wordt iedere dag volledig geupdate;
  • De universiteiten staan zelf garant voor de kwaliteit van de informatie;
  • Aangeleverde informatie wordt door ons niet aangepast of gefilterd.

Universitaire bachelors wil betrouwbare, onafhankelijke en vergelijkende informatie over studies op een passende wijze toegankelijk maken. Door middel van de onafhankelijke website universitairebachelors.nl wordt (aanstaande) studenten de mogelijkheid geboden opleidingen met elkaar te vergelijken.

Primaire bron van Universitaire bachelors zijn de universiteiten. Zij leveren hun informatie aan via Hodex. Overige bronnen zijn:

  • Nationale Studenten Enquete
  • DUO
  • VSNU / Vereniging Hogescholen (1cijferHO)
  • CBS
  • Nibud
  • Elsevier

> complete agenda
Hotelschool open dag Leeuwarden
Stenden Hogeschool
Hotelschool open dag Leeuwarden
NHL Stenden Hogeschool
Open Avond 22 november 2017 (Deeltijd)
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hotelschool open dag Leeuwarden (voor MHS studenten)
Stenden Hogeschool
Hotelschool open dag Leeuwarden
NHL Stenden Hogeschool
open dag
Hogeschool Utrecht
Open Dag HKU
HKU
Open Dag HKU
HKU
open dag
Hogeschool Utrecht
Open Dag locatie Velp
Van Hall Larenstein