Geschiedenis

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ben je nieuwsgierig naar de samenhang tussen heden en verleden? Wil je je verdiepen in de achtergronden van historische gebeurtenissen? Dan is deze opleiding iets voor jou .

Tijdens de bacheloropleiding Geschiedenis zoek je naar verklaringen voor ontwikkelingen in het heden en het verleden. Ook leer je hoe verschillende gebeurtenissen met elkaar samenhangen. Je durft diep te graven en stelt kritische vragen.

De opleiding duurt drie jaar. In het eerste jaar krijg je een overzicht van de geschiedenis van de Oudheid tot nu en bestudeer je de Nederlandse geschiedenis. In het tweede jaar onderzoek je de geschiedenis aan de hand van thema's, zoals economische en sociale geschiedenis, politieke cultuur en cultuurgeschiedenis. In het derde jaar verdiep je je kennis, onder andere met een college over geschiedtheorie. Je rondt de opleiding af met een scriptie. Als geschiedenisstudent kun je een deel van je programma zelf samenstellen.

Naast het Nederlandstalige onderwijs kun je in de bachelor Geschiedenis kiezen voor de International Track, waarin het onderwijs volledig in het Engels aangeboden wordt. Je kunt de bachelor Geschiedenis zowel in voltijd als deeltijd volgen. Er is echter geen apart deeltijdprogramma. Specialiseren doe je in de masterfase.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaBA Geschiedenis
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Engels
deels Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56034
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Geschiedenis

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

 • De BA opleiding Geschiedenis in Groningen is één van de grootste van Nederland en biedt studenten veel keuzemogelijkheden.
 • De opleiding behaalde een tweede plaats in de Elsevier Studentenenquête 2016.
 • De studie beslaat bij de RUG alle perioden en besteedt aandacht aan politiek, cultuur en economie in samenhang.

Open dagen en meeloopdagen

Info voor nieuwe studenten Groningen
Vind hier alle informatie voor nieuwe studenten.
Open dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG.
Open dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG
Open Dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Open Dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
 • Disclaimer: I.v.m. een programmawijziging kunnen de vakken van jaar 2 en 3 in de tabel hierboven nog wijzigen.
1e jaar In het eerste jaar behandel je aan de hand van chronologische vakken de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen van de oudheid tot nu. Tevens werk je aan academische onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Daarnaast kom je in aanraking met historische bronnen en theorieën van de geschiedbeoefening. Kortom, het eerste jaar is zeer veelzijdig en legt een stevige basis voor de rest van je studie.
periode
1234
Globalisering I: Economische en sociale geschiedenis
5 EC
Historisch Onderzoek I: Inleiding
5 EC
Oude geschiedenis
5 EC
Globalisering II: Eigentijdse geschiedenis
5 EC
Historisch Onderzoek II: Vaardigheden
5 EC
Middeleeuwse geschiedenis
5 EC
Historisch Onderzoek III: Debat
5 EC
Nederlandse geschiedenis
5 EC
Vroeg-moderne geschiedenis
5 EC
Historisch Onderzoek IV: Bronnen
5 EC
Moderne geschiedenis
5 EC
Regionale perspectieven
5 EC
2e jaar Na de geschiedenis in het eerste jaar op chronologische wijze te hebben bestudeerd, leer je in het vervolg van de opleiding de geschiedenis te benaderen vanuit thematische invalshoeken. Je leert drie 'soorten' geschiedenis kennen, waarbij elk zijn eigen accenten legt en eigen theorieën gebruikt: de cultuurgeschiedenis, de geschiedenis van de politieke cultuur en de economische en sociale geschiedenis.
periode
1234
Bronnen en methoden
5 EC
Themacollege Cultuurgeschiedenis
10 EC
Perspectieven op Geschiedenis
5 EC
Themacollege Geschiedenis van de Politieke Cultuur
10 EC
Themacollege Economische en Sociale Geschiedenis
10 EC
Trending Regional Topics
5 EC
Kernvak
10 EC
Theorie van de Geschiedenis I
5 EC
3e jaar In het derde jaar kun je je verdiepen in één van de thema's. Centraal in dat jaar staat het kernvak. Een kernvak is een werkcollege waarin je door het bestuderen van literatuur en bronnen inhoudelijke kennis en onderzoek vaardigheden opdoet. Dit mondt uit in een zelfstandig onderzoek met een presentatie en een groot werkstuk. Je sluit je bachelorfase af met het schrijven van een scriptie en eventueel het volgen van een stage.
periode
1234
Minor (of keuzeruimte)
30 EC
Theorie van de Geschiedenis II
5 EC
Bachelorscriptie afstuderen
10 EC
Regions in Global History keuzevak stage
10 EC

minors

minor MinorenHet vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, educatieve minor (NL studenten), minor At work in the Netherlands, universitaire minor of pre-masterminor. Lees via de link hierboven meer over de inhoud van deze minoren.

Onderwijs

taal van onderwijs50% en
50% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
30% theorie
10% praktijk
avondonderwijs90 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, stage, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module, project
studiebegeleiding
De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.
Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

studeren in het buitenland
Je kunt onder meer studeren in Scandinavië, Oost-Europa, Verenigd Koninkrijk, Rusland, Zuid-Europa, de Verenigde Staten, verschillende landen in Azië en Zuid-Afrika.
exchange programs
 • Diverse universiteiten in België, Bulgarije, Denemarken, Duitsl Uitwisselingsprogramma's - Europa
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program University of Groningen Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van
het honoursprogramma van de RUG.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 1517
instellingstarief : € 1517
niet-EU/EER studenten : € 4550
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
VWO C&Mtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO N&Ttoelaatbaar
hbo-pStudents who want to follow the English-taught track need to meet the language requirements as mentioned in the teaching and examination regulations.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

509 studenten volgen deze opleiding
33% daarvan is vrouw
73 eerstejaars gestart in 2017
42% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ubbo Emmius
Ubbo Emmius is de studievereniging van de opleiding Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Ubbo Emmius telt bijna 800 leden en typeert zichzelf als een zeer actieve vereniging waar gezelligheids- en vakinhoudelijke evenementen op een unieke wijze worden gecombineerd. Er worden zeer uiteenlopende activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, feesten, (carrière-)congressen, borrels en filmavonden.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Pim Schievink
If I can keep my marks up, I'd like to do a Research Master's after my Bachelor's programme

My name is Pim, I’m 19 years old (nearly 20) and this year I’m starting my third year in the Bachelor’s degree programme in History. I’m from the small Groningen village of Meeden, but from the start of the second year at university onwards, I’ve lived in the most beautiful city in the Netherlands: Groningen. My big hobby is football, which I play at a fantastic student football club called GSVV The Knickerbockers. I also enjoy going out with friends, hanging out and having a drink with them...
I also work at the Martinikerk, the most Gronings spot in Groningen.
Why History?
Even as a child I had a great interest in the past; castles, knights and pirates were my favourite. As I grew up, I kept that interest in history, and also became interested in historical developments, social problems and different cultures. An enthusiastic secondary school teacher, combined with a couple of taster days, convinced me to study the History degree programme. The programme requires you to do rather a lot of reading and writing, but don’t let that put you off – I never enjoyed reading and writing before, but now I do! The programme is really interesting and you learn a lot. Choosing History is one of the best decisions I’ve ever made!
Read more about Pim and why he chose to study History in Groningen.
Question? Send Pim an email. 


lees verder ...
Fleur Albers
Geschiedenis was altijd al mijn lievelingsvak

Op de middelbare school was geschiedenis altijd al mijn lievelingsvak en daarom kwam ik op het idee om Geschiedenis te gaan studeren.

Na mij te hebben verdiept in de studie heb ik enkele meeloopdagen gevolgd aan verschillende universiteiten. Deze meeloopdagen en de brede beroepsmogelijkheden die je na je studie hebt, hebben ervoor gezorgd dat ik voor Geschiedenis heb gekozen! Na meeloopdagen te hebben bezocht in Groningen, Utrecht en Nijmegen wist ik zeker dat ik Geschiedenis wilde gaan studeren in....
Ik ben verder voornamelijk geïnteresseerd in eigentijdse geschiedenis en de grote rol die hiervoor was weggelegd bij de studie in Groningen vond ik ook erg belangrijk. 


lees verder ...
Student Afke Berger
Vorm een zelfstandig oordeel over je studiekeuze, net als een historicus!

Voordat ik geschiedenis ging studeren, ben ik eerst begonnen met psychologie in Groningen. Na een jaar wist ik het zeker, dit past niet bij mij! Ik ontdekte dat mijn interesses niet zozeer lagen bij de ontwikkeling van het individu maar meer bij de groep, de maatschappij. Ik bezocht voorlichtingen van allerlei maatschappelijke studierichtingen: sociologie, politicologie, internationale betrekkingen en... geschiedenis!

Ik koos uiteindelijk bewust voor Groningen, omdat de geschiedenisopleiding hier extra aandacht besteedt aan de eigen tijd...
In mijn eerste jaar achterhaalde ik bijvoorbeeld het verhaal van een Joods meisje dat in Haren woonde, maar van de een op andere dag op de vlucht moest slaan. Ik interviewde haar toenmalige buurmeisje, dook de archieven in en telefoneerde met verre familieleden in het buitenland. Mijn eerste historische onderzoek krijgt volgend jaar ter gelegenheid van het 65-jarig bevrijdingsjubileum waarschijnlijk zelfs een vervolg, wanneer het in boekvorm wordt uitgegeven door de Stichting '40/'45. Ik zou nog veel meer willen vertellen, maar een studie moet je niet kiezen op een folder. Je kunt beter meelopen, boeken bekijken en vragen stellen. Belangrijk is vooral om een zelfstandig oordeel te vormen, net als een historicus!


lees verder ...
Ellbrich Offringa
Ik zie Geschiedenis als een vormende studie

Voordat ik dit jaar aan geschiedenis begon, heb ik eerst een jaar popacademie in Leeuwarden gedaan. Zeker geen foute keuze, ik had een super funky jaar! Maar ik ontdekte dat mijn interesses breder lagen en zo kwam ik via verschillende voorlichtingsevenementen terecht in Groningen. Het is niet alleen een leuke en gezellige studentenstad, maar de geschiedenisopleiding staat ook erg goed aangeschreven.
Ik zie het vooral als een vormende studie, het biedt meer dan welke opleiding ook de mogelijkheden om je kennis te verbreden en analysevaardigheden te vergroten...
De stof is wel moeilijker en de werkdruk ligt hoger, maar als je gemotiveerd bent en gewoon aan de slag gaat, is geschiedenis prima te doen! Zelf wi, ik met geschiedenis de journalistiekkant opgaan, maar wellicht verandert dat nog wel. Aankomende studenten wil ik vooral aanraden om zich open te stellen voor nieuwe ervaringen, te genieten van de studententijd en laat je vooral goed voorlichten!


lees verder ...
Iris Leussink
Marit Berends
Marit Berends vertelt over haar stage bij het Universiteitsmuseum

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/11 Rijksuniversiteit
Geschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
73 eerstejaars
42% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
2/11 Erasmus
International Bachelor History
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
49 eerstejaars
46% vrouw
6 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/11 Erasmus
Geschiedenis
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
49 eerstejaars
46% vrouw
6 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/11 Universiteit Leiden
Geschiedenis
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
122 eerstejaars
40% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/11 Radboud Universiteit
Geschiedenis
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
57 eerstejaars
29% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
6/11 Radboud Universiteit
Comparative European History
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
57 eerstejaars
29% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/11 Utrecht
History
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
195 eerstejaars
39% vrouw
6 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/11 Utrecht
Geschiedenis
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
195 eerstejaars
39% vrouw
6 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/11 UvA
Geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
69 eerstejaars
55% vrouw
6 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/11 Amsterdam VU
Geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/11 Amsterdam VU
History and International Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.93.8
docenten3.73.9
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.63.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 168 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 4.1
aantal eerstejaars 144
ervaren contacttijd per week 6-12
doorstroom naar tweede jaar 69%
diploma binnen 4 jaar 29%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je studie Geschiedenis kun je kritisch en probleemgericht denken. Je bent in staat grote hoeveelheden informatie te verwerken en kunt de uitkomsten goed presenteren. Historici vinden vaak werk in de journalistiek, bij musea, culturele instellingen of uitgeverijen. Ook gaan ze regelmatig aan de slag in de politiek, bij de overheid of in het bedrijfsleven.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1962gemiddeld bruto maandloon
39%kans op een vaste baan
11%kans op een voltijd baan
35%kans op een baan op niveau
24%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
78%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitAmerican Studies+ aanv. eisen
UtrechtAncient, Medieval and Renaissance Studies research+ aanv. eisen
Amsterdam VUArts & Culture: Design Cultures+ aanv. eisen
Amsterdam VUArts and Culture: Comparative Arts & Media Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
RijksuniversiteitClassical, Medieval and Early Modern Studies research+ aanv. eisen
UvAClassics and Ancient Civilisations: Ancient Historygeen aanvullende eisen
UvAClassics and Ancient Civilisations: Ancient Studiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations research+ aanv. eisen
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations: Ancient History+ motivatiebrief
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations: Ancient Studies full-time,part-time+ aanv. eisen
Amsterdam VUCommunicatie- en Informatiewetenschappen: Journalistiek+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
RijksuniversiteitDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Geschiedenis full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEternal Rome+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitGeschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeschiedenis en Actualiteitgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitGeschiedenis Vandaaggeen aanvullende eisen
UvAGeschiedenis: Geschiedenis van de internationale betrekkingengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGeschiedenis: Politiek en Soevereiniteitgeen aanvullende eisen
UvAGeschiedenis: Publieksgeschiedenisgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitGovernance and Law in Digital Society+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ aanv. eisen
UvAHeritage Studies: Heritage and Memory Studies dual+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitHistorical Studies researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UtrechtHistory research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHistorygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenHistory (Research) research+ toelatingsgesprek
UtrechtHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenHistory: Ancient History+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHistory: Archival Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHistory: Cities, Migration and Global Interdependence+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHistory: Colonial and Global History+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHistory: Europe 1000-1800+ aanv. eisen
Amsterdam VUHistory: Global Social Historygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHistory: History of Knowledgegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHistory: Medical Historygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHistory: Migration and Mobilitygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenHistory: Politics, Culture and National Identities, 1789 to the Present+ aanv. eisen
Amsterdam VUHistory: Religion and Societygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKlassieke Cultuur+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenLatin American Studies (Research) research+ aanv. eisen
UtrechtLeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Geschiedenis en staatsinrichting part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educationalgeen aanvullende eisen
UvALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam VULetterkunde: Engelse literatuur in een visuele cultuur+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitMidden-Oostenstudiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMiddle Eastern Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMuseumconservator+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenNorth American Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitOude Geschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOudheidstudies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPolitiek en Parlementgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Administration: Economics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Administration: International and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Administration: Public Management and Leadership+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion, Conflict and Globalization+ motivatiebrief
Universiteit LeidenRussian and Eurasian Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmedewerker bij de overheid
 • docent
 • journalist
 • onderzoeker
 • organisator van tentoonstellingen
 • woordvoerder van een burgemeester
bron: StudieData

Contact

Iris Leussink

Student Ambassador

Drs. Hidde de Haas

study advisor history

Office For Student Affairs Faculty Of Arts

Make an appointment with the study advisor via Office for Student Affairs Faculty of Arts

Pim Schievink

Student Ambassador

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite