7 bachelors keyboard_arrow_right

6 masters keyboard_arrow_right

Unsplashed background img 2

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

Traditie, vernieuwing en experiment komen samen in de studierichtingen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK). Wij bereiden studenten voor op een professionele beroepspraktijk.

Het onderwijs is zo ingericht dat integratie van kennis, vaardigheden en beroepshouding plaatsvindt. Door een toenemende zelfstandigheid van werken en complexiteit van opdrachten, is een afgestudeerde van de KABK na het eindexamen in staat zelfstandig of binnen samenwerkingsverband als autonoom beeldend kunstenaar, ontwerper of vormgever te werken.
logo

StudievoorlichtingDen Haag

e: post@kabk.nl
t: 070 315 47 77
w: bachelor website

studenten

Unsplashed background img 2
totaal aantal studenten
1566studenten
668man
898vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
123eerstejaars man
169eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015