Deze opleiding

Deze opleiding heeft een flexibel studieprogramma, waarbij je de mogelijkheid hebt om de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen en werkervaring.

Deze opleiding rust op drie pijlers: werkplekleren; kennisbasis Gezondheidszorg en Welzijn; de professionele ontwikkelingslijn.

In de professionele ontwikkelingslijn richt je je op didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Je houdt je bezig met adolesentiepsychologie en leerlingbegeleiding. De theorie over didactiek en pedagogiek leer je direct toe te passen tijdens je stage. Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. Als je al leraar bent, kun je het werkplekleren combineren met je huidige baan. Werk je nog niet in het onderwijs, dan kun je terecht bij een van onze opleidingsscholen of bij een stageschool die je zelf regelt.

De vakkennis die je opdoet is afgeleid van de landelijke kennisbasis Gezondheidszorg en Welzijn. Thema's die aan de orde komen zijn: Gezondheid en Ziekte en Werken in de sector Zorg en Welzijn. Praktische vaardigheden staan centraal in de onderwijseenheid Zorgen voor jezelf en zorg voor specifieke doelgroepen.

Tijdens je studie kies je een minor en een afstudeerrichting algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. De afstudeerfase bestaat uit een LiO-stage en een praktijkonderzoek.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaB Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn
typeeducational, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35388
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

open dag Amsterdam
Proef de sfeer, vergelijk opleidingen, bezoek voorlichtingsrondes en presentaties en stel vragen. De opleidingen Academie voor Lichamelijke Opvoeding, AMFI-Amsterdam Fashion Institute, European School of Physiotherapy, Forensisch Onderzoek, Fysiotherapie, Sportkunde en Sport Studies doen niet mee.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Je hebt 42 lesweken per jaar. De colleges zijn ingeroosterd op één dag. Reken daarnaast op vijftien tot twintig uur zelfstudie per week, wanneer je het volledige studieprogramma volgt.
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
Schrijf je bij voorkeur in voor 1 mei maar uiterlijk op 15 augustus via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck.
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Studiekeuzegesprek

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

154 studenten volgen deze opleiding
89% daarvan is vrouw
27 eerstejaars gestart in 2012
93% daarvan is vrouw
45619 studenten aan de Hogeschool van Amsterdam
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 HvA
Leraar Gezondheidszorg en Welzijn
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 HAN
Leraar Gezondheidszorg en Welzijn
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 Hogeschool Leiden
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/8 HR
Leraar Gezondheidszorg en Welzijn
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/8 HU
Leraar Gezondheidszorg en Welzijn tweedegraads
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 NCOI
Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 NHL
Leraar Gezondheidszorg & Welzijn
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/8 NHL Stenden
Leraar Gezondheidszorg & Welzijn
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.63.6
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.33.3
studiebegeleiding3.33.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn aan de Hogeschool van Amsterdam is beoordeeld door 52 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.
bron: Hogeschool van Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 5 jaar
doorstuderen
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

De Studie in Cijfers voor deze opleiding vind je op http://www.hva.nl/opleiding/leraar-gezondheidszorg-en-welzijn/leraar-gezondheidszorg-en-welzijn.html.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na het behalen van je diploma kun aan de slag als tweedegraadsleraar. Op het vmbo is dit in de sector Zorg en Welzijn. In het mbo en volwasseneneducatie in de sectoren Zorg, Welzijn, Dienstverlening en Sport. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs geef je les je binnen het leergebied Mens en Natuur in de vakken Verzorging en Biologie. Ook buiten het onderwijs kun je aan het werk, bijvoorbeeld als voorlichter of als redacteur.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3043gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
81%kans op een vaste baan
13%kans op een voltijd baan
80%kans op een baan op niveau
62%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
93%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar zeer goed
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityEpidemiology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotion+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
HANMaster Educational Needs part-timegeen aanvullende eisen
HANMaster Leren en Innoverengeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • leraar
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: studievoorlichting@hva.nl
T: 020 595 1405
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite