Welk collegegeldtarief moet ik betalen?


VOORDAT   je je eerste bachelorstudie hebt afgerond
kan je je nog aanmelden voor een tweede bachelorstudie tegen het lage wettelijke collegegeld tarief (±€ 1771).

NADAT  je je eerste bachelorstudie hebt afgerond
kan je je nog aanmelden voor een tweede bachelorstudie, maar moet je een een hoger collegegeldtarief betalen. Zie voor dat hogere tarief de bedragen hieronder.

Er zijn twee uitzonderingen: is je tweede studie een studie in de gezondheidszorg of in het onderwijs, dan betaal je wél het lage wettelijke tarief.


bron: www.studie-kosten.nl


!
27 maart 2013
Studenten die al aan hun tweede studie zijn begonnen op het moment dat ze hun eerste studie afronden, kunnen tegen het (lage) wettelijk collegegeld blijven studeren.

Deze regeling wordt in de wet vastgelegd, heeft minister Bussemaker afgesproken met de verenigingen van universiteiten en hogescholen, VSNU en HBO-Raad, en de studentenbonden.

bron: rijksoverheid


Niet voor gezondheidszorg/onderwijs
Het instellingstarief geldt niet voor studenten die zich voor de eerste keer inschrijven voor een opleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs, zij hebben namelijk wél recht op het (lagere) wettelijks tarief.

bron: DUO

ABC Opleidingen


?


Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten


?


ArtEZ hogeschool voor de kunsten


?

€ 7500


Avans Hogeschool


duaal  € 7882

?

duaal  € 7882

?

duaal  € 7882

?

duaal  € 7882

?

deeltijd  € 6589

€ 7882


Avans+


?


Cursus Godsdienst Onderwijs Gereformeerde Gemeenten


?


Christelijke Hogeschool Ede


?


Codarts Hogeschool voor de Kunsten


?


Design Academy Eindhoven


?


Hogeschool Dirksen


?


Driestar Hogeschool


?


EuroCollege Hogeschool


?

€ 17600


Fontys


duaal  € 2060

duaal  € 2006

deeltijd  € 2006

deeltijd  € 2060

€ 1041

€ 2060


Gereformeerde Hogeschool Zwolle


?


Gerrit Rietveld Academie


?


Hogeschool Arnhem Nijmegen


duaal  € 4300

?

duaal  € 4300

?

duaal  € 4300

?

deeltijd  € 7235

€ 7235

€ 7235
deeltijd  € 7235

€ 7235
deeltijd  € 7235
duaal  € 4300

€ 7235
deeltijd  € 7235

€ 7235
deeltijd  € 7235
duaal  € 4300

€ 8485

€ 8485
deeltijd  € 8485

€ 9585


Hogeschool HAS Den Bosch


?


Hanzehogeschool Groningen


?

€ 3115

€ 3115
duaal  € 3115

€ 3115

€ 3115
deeltijd  € 3115

€ 3115
deeltijd  € 3115
duaal  € 3115

€ 3115
deeltijd  € 3115

€ 3115
deeltijd  € 3115
duaal  € 3115

€ 3115
deeltijd  € 3115

€ 4115


De Haagse Hogeschool


?

€ 7900


HKU


€ 9101


Hogeschool Leiden


?


Hogeschool Management Documentaire Informatievoorziening


?


Hogeschool Rotterdam


?

deeltijd  € 8165

€ 8165

€ 8165
duaal  € 8165

€ 8165

€ 8165
duaal  € 8165

€ 8165

€ 8165
deeltijd  € 8165

€ 8165
deeltijd  € 8165
duaal  € 8165

€ 8165
deeltijd  € 8165

€ 8165
deeltijd  € 8165
duaal  € 8165

€ 8165
deeltijd  € 8165

€ 8165
deeltijd  € 8165
duaal  € 8165

€ 9245


Hotelschool Den Haag Internationale Hogeschool voor Hotelmanagement


?


Hogeschool Utrecht


?


Hogeschool van Amsterdam


?

€ 8995


HZ University of Applied Sciences


?


Hogeschool Inholland


?


InterCollege Business School


?


Hogeschool IPABO


?


Hogeschool ISBW


?


Iselinge Hogeschool


?


ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen


?


IVA Driebergen


?


Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten


?


Hogeschool de Kempel


?


Katholieke PABO Zwolle


?


LOI


?


Marnix Academie


?


NCOI


?


NHL Stenden


?

€ 7975


NHTV internationaal hoger onderwijs Breda


€ 9777


Business School Notenboom


?


Hogeschool NOVI


?


NTI


?


Politieacademie


?


Hogeschool PBNA


?


Saxion


?


Saxion Next


?


Schoevers


?


Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs Groningen


?


STC-Group


?


Hogeschool Thim van der Laan


?


Hogeschool Tio


?


TMO, Hogeschool voor Modemanagement


?


The New School for Information Services


?


Hogeschool Van Hall Larenstein


?


Hogeschool VIAA


?


Webster University


?


Windesheim


?


Hogeschool Wittenborg


?


Zuyd Hogeschool


?Dubbelcheck bij de instelling

Het collegegeld is sterk afhankelijk van je studie-geschiedenis en je land van herkomst. Controleer het dus altijd in de collegegeld-wizard van de instelling.


Starten in februari?

Zie : tweede instroommoment.