Franse taal en cultuur

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wereldwijd spreken 350 miljoen mensen Frans, als moedertaal of als tweede taal. Het gaat hier om wel 54 verschillende landen.

diploma
typeregulier, 0 EC
opleidingsduur0 dagen deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56808
numerus fixusnee
honoursnee
De invloed van het Frans en de Franse cultuur op de wereld, Europa en op Nederland in het bijzonder is altijd groot geweest. Wist je dat er in het Nederlands meer woorden afkomstig zijn uit het Frans dan uit het Engels? Maar de invloed reikt verder dan alleen de taal. Wil je doordringen tot de Fransen en hun cultuur? Dan is kennis van wat hen verbindt en bijzonder maakt essentieel. Ook is Frankrijk als zevende economische grootmacht aantrekkelijk voor ondernemers. Als je goed Frans spreekt en daarnaast grondige kennis hebt van de Franse cultuur, vergroot je de kans op een baan bij een van de vele Franstalige multinationals in verschillende sectoren.Waarom je voor de Universiteit Leiden kiest:
 • Je leert de taal goed spreken, lezen en schrijven. Het overgrote deel van de colleges wordt vanaf dag één in het Frans gegeven:
 • Leidse studenten scoren hoog op internationale taalexamens:
 • Studenten met een hoog ingangsniveau kunnen het taalvaardigheidsprogramma versneld doorlopen:
 • Je kunt je specialiseren in economisch en juridisch Frans als opstap naar het bedrijfsleven:
 • Er is aandacht voor taalkunde, letterkunde, cultuurkunde, en voor de Franstalige wereld buiten Frankrijk en Europa:
 • Je kunt in je tweede jaar een tijd in Frankrijk studeren.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Onderwijs

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
Als student Franse taal en cultuur studeer je in principe 40 uur per week. Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges en werkgroepen.
De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig of in groepjes voor. In hoorcolleges zet de docent de grote lijnen uit en licht de studiestof nader toe, jij maakt aantekeningen en kunt vragen stellen. In werkcolleges diep je onderwerpen verder uit en bespreek je oefeningen en opdrachten. Ook houd je regelmatig mondelinge presentaties.


doelstelling
Afgestudeerden Franse taal en cultuur beschikken over kennis van en inzicht in de Franse taal. Je weet veel over de systematiek en de globale historische ontwikkeling van de Franse taal.
Daarnaast heb je je tijdens je studie verdiept in de Franse letterkunde. Je bent bekend met de belangrijste schrijvers, stromingen en theorieën uit de Franse letterkunde. Je kent de grote lijnen van de Franse (cultuur)geschiedenisen de belangrijkste aspecten van de hedendaagse Franse maatschappij en cultuur.Wil je een volledige academische opleiding? Dan ga je na je bachelor door met een masteropleiding. Met een masteropleiding op zak heb je meer kans op een baan op academisch niveau.


Toelating en kosten

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in onder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

6 studenten volgen deze opleiding
67% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2019
?% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Universiteit Leiden
Franse taal en cultuur
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Amsterdam UVA
Franse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.84.2
inhoud3.63.8
docenten3.94.1
studiefaciliteiten3.83.7
studielast3.83.7
studiebegeleiding3.33.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Franse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 26 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na het afronden van de bachelor Franse taal en cultuur ben je voor verschillende werkgevers interessant.
In internationale contacten in de handel en bij internationale organisaties is kennis van de Franse taal en cultuur zelfs cruciaal. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als vertaler, docent, redacteur bij kranten of uitgeverijen, beleidsadviseur bij overheidsinstanties of in communicatie- of marketingfuncties bij (internationale) bedrijven.Waar komen onze studenten terecht? Organisaties waar studenten Franse taal en cultuur o.a. werkzaam zijn:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 • Glasproducent Saint-Gobain  
 • Hogeschool Rotterdam
 • Nuffic, Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs
 • Stedelijk Gymnasium Leiden
Sectoren waarin alumni werkzaam zijn:
 • 40 % Onderwijs
 • 12 % Cultuur, sport en recreatie
 • 12 % Overheid en semioverheid
 • 8 % Non-profit (bijv. bij een ideële organisatie)
 • 8 % Zakelijke dienstverlening
 • 8 % ICT
 • 4 % Journalistiek
 • 4 % Communicatie
 • 4 % Overig


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUAncient, Medieval and Renaissance Studies research+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
UUComparative Literary Studies research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Frans educationalgeen aanvullende eisen
RUGEuropese Letteren en Interculturaliteit+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLanguage Variation and Multilingualismgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Frans educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Frans educational+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLinguistics+ 20 EC pre-master
UULinguistics research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics (specialisation)+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences (research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam VULanguage Consultancy and Linguistic Documentation+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterary Studies research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenLiterary Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVALiterary Studies (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenFrench Literature and Culture+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLiterature in Society. Europe and Beyondgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiteratuur en Samenlevinggeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenModern Languages+ 20 EC pre-master
RUGMultilingualism+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTaal- en Spraakpathologie+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAVertalengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguistics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker economische zaken
tolk italiaans
vertaler frans
vertaler portugees
vertaler roemeens
vertaler spaans
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.