Filosofie

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Leer die vragen te stellen die anderen niet stellen, waardoor je het verschil kunt maken in belangrijke discussies over mens en maatschappij.

Bij Filosofie word je opgeleid tot 'denker van formaat'. Daarbij duik je natuurlijk in de geschiedenis van de wetenschap en cultuur. In Tilburg leren we je als filosoof kritisch te kijken naar wat er nú speelt in de samenleving. Daarbij maak je ook kennis met andere menswetenschappen als economie, cultuurwetenschappen, psychologie en rechten. Zo leer je als filosoof het verschil te maken in belangrijke discussies en een frisse, vruchtbare kijk te geven op de problemen die nu spelen in onze maatschappij.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieTilburg
diplomaBA Wijsbegeerte
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56081
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Bachelor Filosofie - Tilburg University

Waarom aan de Tilburg University?

Mens en maatschappij staan centraal. Het onderwijs is kleinschalig en persoonlijk: in de colleges zie je veel interactie en studenten krijgen intensieve begeleiding en feedback. Ook is er veel aandacht voor loopbaanorientatie. In het derde jaar kies je uit drie unieke uitstroomprofielen: onderzoek, ondernemen of onderwijs – bij de laatste twee maakt een stage onderdeel uit van je studieprogramma.
Mens en maatschappij staan centraal. In Tilburg leer je als filosoof kritisch te kijken naar vraagstukken over mens en maatschappij, met een frisse blik op actuele discussies.

Het onderwijs is kleinschalig en persoonlijk: in de colleges zie je veel interactie en studenten krijgen intensieve begeleiding en feedback. Er is ook veel ruimte in het programma om jezelf maximaal te ontwikkelen. Zo kun je zonder studievertraging een half jaar in het buitenland studeren.

Je geeft zelf richting aan je toekomstige carrière. In het derde jaar kies je uit drie unieke uitstroomprofielen: onderzoek, ondernemen of onderwijs – bij de laatste twee maakt een stage onderdeel uit van je studieprogramma.

Kies je voor het profiel onderwijs, dan kun je na je masterfase in slechts een half jaar een eerstegraadsbevoegdheid halen als docent Filosofie.

Open dagen en meeloopdagen

4 vwo Experience day Tilburg
Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.
Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a Master program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from February 2019 until June 2019.
Bachelor Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt 27 bacheloropleidingen aan (waarvan 14 Engelstalig). Tijdens de Open dag kun je met studenten spreken van alle opleidingen en informatiesessies en proefcolleges bijwonen.
4 vwo Experience day Tilburg
Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.
Bachelor Informatie avond Tilburg
De Bachelor Informatie avond is de laatste mogelijkheid om dit schooljaar nog kennis te maken met (maximaal drie) van onze bacheloropleidingen. Deze avond is vooral geschikt om te bezoeken wanneer het je niet gelukt is om een van onze Open dagen (27 oktober 2018 en 16 februari 2019) te bezoeken.
4 vwo Experience day Tilburg
Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar volg je de volgende vakken(*): Ethics, Logic, Metafysica, Wijsgerige antropologie, Sociale filosofie, Filosofie van de Cultuur en Political Philosophy. Maar ook Geschiedenis van de Antieke en Middeleeuwse Wijsbegeerte en History of Philosophy: from Descartes to Nietzsche behoren tot je vakkenpakket. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het trainen van je academische vaardigheden en is er een actief mentoraat.
(* Kleine wijzigingen voorbehouden)
2e jaar In het eerste semester ga je verder met het opbouwen van expertise op filosofisch vlak met vakken als Kant's praktische filosofie, Kritiek van de Instrumentele Rede, Taalfilosofie, Philosophy of Science en Methodology: Styles of Philosophy. Ook dit jaar ga je verder met academische vaardigheden en het mentoraat. In het tweede semester volg je een minor. Hierin kun je kiezen voor filosofische verdieping, een verbredend minorprogramma of een semester in het buitenland.
3e jaar In het derde jaar van de bachelor ga je je specialiseren. Je geeft zelf richting aan jouw toekomstige carrière als filosoof door te kiezen voor één van de drie unieke uitstroomprofielen: Ondernemen, Onderwijs en Onderzoek.

specialisaties

specialisatie onderwijs

Binnen het uitstroomprofiel "onderwijs" doe je algemene didactische vaardigheden op en loop je stage op een middelbare school. Aan het eind van de bachelor behaal je je tweedegraads lesbevoegdheid.

Bij het uitstroomprofiel Onderwijs volg je grotendeels dezelfde vakken als bij het uitstroomprofiel ondernemen, maar volg je daarnaast ook Algemene Didactiek, Vakdidactiek Filosofie en Masterclasses en Opleiding in de School. Daarnaast loop je een oriënterende stage in verschillende onder en bovenbouw klassen van het middelbaar onderwijs. Je afstudeerthesis schrijf je ook voor een thema binnen het onderwijs, passend bij je stage. Naast je bachelordiploma voor de opleiding Filosofie behaal je tevens je tweedegraads lesbevoegheid.

specialisatie ondernemen

Binnen het uitstroomprofiel "ondernemen" bereid je je voor op een functie buiten de wetenschap.

Bij het uitstroomprofielen Ondernemen volg je in het eerste semester vakken als: Analytische filosofie, Existentialisme en Post-structuralisme, Philosophical work in focus en Philosophy of Law: Human Rights. Daarnaast loop je verplicht stage bij een organisatie naar keuze. Je bachelorthesis waarmee je je opleiding afrondt, schrijf je voor (een thema van) deze organisatie.

specialisatie onderzoek

Met het uitstroomprofiel "onderzoek" kies je voor verdergaande specialisatie in de filosofie die onder andere nodig is als je later als wetenschapper aan de slag wilt.

Studenten die het uitstroomprofiel Onderzoek kiezen lopen geen stage maar worden deelgenoot gemaakt van de meest actuele wetenschappelijke ontwikkelingen. Samenwerking met de toponderzoekers hoort hier uiteraard bij. Je sluit de opleiding af met een filosofisch onderzoek over een onderwerp naar keuze en volgt daarnaast de extra vakken Society, Science and Information, Philosophy of Mind, Phenomenology and Hermeneutics en Wetenschappelijke vaardigheden.

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
onderwijsopzet70% zelfstudie
25% theorie
5% praktijk
avondonderwijs30 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, project, seminar
studeren in het buitenland
Het tweede semester van het tweede jaar is volledig vrijgemaakt als minorruimte. Tijdens dit semester kun je dan ook zonder studievertraging een half jaar naar het buitenland.
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
exchange programs
 • Aarhus Universitet - Denemarken
 • Bogazici University - Turkije
 • Eberhard Karls University of Tübingen - Duitsland
 • Freie Universität Berlin - Duitsland
 • Goteborg University - Zweden
 • Jagiellonian University Krakow - Polen
 • Karlstad University - Zweden
 • Katholieke Universiteit Leuven - Belgie
 • Middle East Technical University - Turkije
 • Otto-Friedrich-Universität-Bamberg - Duitsland
 • Stellenbosch University - Zuid-Afrika
 • Universität Bielefeld - Duitsland
 • Universität Erfurt - Duitsland
 • Universite Catholique de Louvain - Belgie
 • Universite de Nice Sophia Antipolis - Frankrijk
 • Universiteit van Antwerpen - Belgie
 • University of Fribourg - Zwitserland
 • Westfälische Wilhelms-Universität Münster - Duitsland

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2092
instellingstarief : € 5200
niet-EU/EER studenten : € 5200
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-pbehaald in 1986 of later
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

85 studenten volgen deze opleiding
39% daarvan is vrouw
5 eerstejaars gestart in 2017
20% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Sapientia Ludenda

Vereniging voor Filosofie

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Tilburg University
Filosofie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
5 eerstejaars
20% vrouw
18 uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
2/10 Erasmus
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2016
Keuzegids topopleiding 2017
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4.4/5 studenttevredenheid
18 eerstejaars
44% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
3/10 Universiteit Leiden
Wijsbegeerte
star Keuzegids topopleiding 2016  76
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
49 eerstejaars
32% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
4/10 Universiteit Leiden
Global and Comparative Perspectives
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
49 eerstejaars
32% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/10 Rijksuniversiteit
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.4/5 studenttevredenheid
21 eerstejaars
57% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
6/10 Radboud Universiteit
Filosofie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
22 eerstejaars
54% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
7/10 Radboud Universiteit
Philosophy, Politics and Society
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
36 eerstejaars
72% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/10 Utrecht
Filosofie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
64 eerstejaars
?% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/10 UvA
Filosofie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.4/5 studenttevredenheid
48 eerstejaars
54% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/10 Amsterdam VU
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2017
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
15 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.03.8
inhoud3.84.0
docenten3.84.1
studiefaciliteiten3.63.8
studielast3.63.9
studiebegeleiding3.63.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Filosofie aan de Tilburg University is beoordeeld door 38 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: Tilburg University
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.2 4.3
aantal eerstejaars 28 59
ervaren contacttijd per week 18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 58% 65%
diploma binnen 4 jaar 42% 42%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Onderwijs is geïntensiveerd tot 18 uur per week. Kleinschaligheid wordt door studenten zeer gewaardeerd. 94% van de eerstejaars kreeg vorig jaar een positief BSA.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je bachelor kun je doorstromen naar een van de filosofische masters van Tilburg University (Ethiek van Bedrijf en Organisatie, Philosophy of Contemporary Challenges, Philosophy of Humanity and Culture). Je kunt ook een master doen aan een andere universiteit. Heb je het uitstroomprofiel Onderwijs afgerond, dan kun je na je master in slechts een half jaar de post-master Lerarenopleiding Filosofie afronden waarmee je je eerstegraads lesbevoegdheid behaalt.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Een studie Filosofie is, zoals veel universitaire studies, een brede opleiding die niet specifiek voorbereidt op één beroep. Afgestudeerden komen terecht in het bedrijfsleven, in de journalistiek, bij de overheid en in het onderwijs. Misschien verrassend: 84% vindt binnen een jaar na afstuderen een baan op hbo- of wo-niveau, 58% zelfs al binnen een maand.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2110gemiddeld bruto maandloon
35%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
43%kans op een baan op niveau
30%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
88%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtApplied Ethics full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
RijksuniversiteitDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatiegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofiegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitFilosofiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-timegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitFilosofie en maatschappijgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebied+ aanv. eisen
UvAWijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityHealth Humanities+ aanv. eisen
UtrechtHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
UtrechtPhilosophy research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophy (60 ec)+ aanv. eisen
UvAPhilosophy (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPhilosophy (research master) researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challengesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culturegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEthics and Politics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHistory and Philosophy of the Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophical Anthropology and Philosophy of Culture+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophical Perspectives on Politics and the Economy+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmedewerker
 • docent in het middelbaar of hoger onderwijs
 • ethisch deskundige in het bedrijfsleven
 • onderzoeker
 • programmeur van debatten en culturele programma's
 • trainer of consultant
 • wetenschapsjournalist of redacteur
bron: StudieData

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite