Theologische Universiteit Kampen

De Theologische Universiteit wil studenten wetenschappelijk opleiden in de theologie. Naast een bachelor opleiding worden er twee master-opleidingen aangeboden.

De driejarige master leidt op tot predikant in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De éénjarige algemene master is gericht op de wetenschappelijke beoefening van de theologie met een afstudeerrichting naar keuze. Naast de wetenschappelijke opleiding wordt ook gericht wetenschappelijk onderzoek verricht. Ook verstrekken wij adviezen en diensten aan gemeenten, kerken en predikanten. In dat kader wordt o.m. de voortgezette educatie van predikanten verzorgd door middel van cursussen.
logo

Studievoorlichting

studenten

totaal aantal studenten
99studenten
73man
26vrouw
voltijd/deeltijd
92voltijd studenten
20deeltijd studenten
0duale studenten
aantal eerstejaars
1eerstejaars man
3eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015