Religiewetenschappen

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil jij alles weten over actuele kwesties zoals de opkomst en ondergang van IS of de belangstelling voor oosterse tradities in het westen? Dan is Religiewetenschappen jouw opleiding!

locatieNijmegen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50902
numerus fixusnee
honoursnee

Van vredelievend tot gewelddadig, van fascinerend tot bevreemdend: de rol van religie in de hedendaagse samenleving en de internationale politiek is ingewikkeld en veelzijdig. Wil je bijvoorbeeld de achtergronden leren kennen van de politieke islam in het Midden-Oosten, van conservatieve christenen in de Verenigde Staten of van de relatie tussen populisme en christendom in Europa? Dan is de bachelor Religie, Politiek en Samenleving jouw opleiding!

Hierbij is het unieke van deze bachelor dat je een dieper inzicht krijgt in de achtergronden en bronteksten van de vijf belangrijke religieuze tradities. Zo leer je vanuit het perspectief van deze religies zelf naar actuele maatschappelijke kwesties en politieke vraagstukken te kijken.
Verder ontwikkel je relevante onderzoekvaardigheden, leer je kritisch lezen, schrijven en discussiëren en word je opgeleid tot religiewetenschapper met oog voor de wereld om je heen.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

- Naast de Abrahamistische godsdiensten ook aandacht voor Aziatische religies en nieuwe religieuze bewegingen
- Focus op religie, politiek en samenleving
- Sluit aan op actualiteit
- Door je te verdiepen in verschillende disciplines, zoals de sociologie, psychologie, antropologie en filosofie, bestudeer je het fenomeen religie vanuit diverse invalshoeken
- Kleine studentengroepen zorgen voor een hechte en goede sfeer. Verder krijg je hierdoor veel interactie in colleges en persoonlij

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

tracks

track Religie, Politiek en SamenlevingOnderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, zelfstudie, project
doelstelling
In drie jaar tijd word je opgeleid tot expert in het fenomeen religie, met bijzondere aandacht voor de vele manieren waarop religie en politiek zich tot elkaar verhouden en voor de vele manieren waarop religie zich manifesteert in de samenleving. Om dat niveau van expert te kunnen bereiken, maak je intensief kennis met vijf religies (jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme) en met hun heilige teksten. Je leert het fenomeen religie vanuit verschillende wetenschappelijke perspectie
bindend studieadvies
  • minimaal 44 EC in de eerste 24 maanden

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

26 studenten volgen deze opleiding
73% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

AWAZ
Awaz is sinds 2004 de faculteitsvereniging van theologie, religiestudies en islam & Arabisch, voortgekomen uit de theologie-faculteitsvereniging Junia.
De naam betekent in verschillende landen: geluid, gerucht, muziek en dat wat gaande is. Haar naam staat symbool voor een vereniging die actief wil zijn onder studenten en medewerkers en duidt in één woord aan wat zij als haar kerntaak beschouwt namelijk: "Door middel van studiegerelateerde en niet studiegerelateerde activiteiten fungeren als bindende factor tussen studenten en medewerkers zowel binnen de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen als daarbuiten."

De vereniging heeft verschillende gezellige activiteiten, waaronder de maandelijkse borrel, lezingen, stedentrips, studiereizen (in het verleden onder andere naar Israël, Syrië en Senegal) en andere leuke activiteiten.

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 Universiteit Leiden
Religiewetenschappen
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Amsterdam UVA
Religiewetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.54.3
inhoud4.14.0
docenten4.24.2
studiefaciliteiten4.03.8
studielast3.93.6
studiebegeleiding3.93.9
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 40 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Experts in het fenomeen religie komen terecht in uiteenlopende werkvelden: overal waar religies en culturen een rol spelen. Dit kan zijn in het onderwijs of het onderzoek, als geestelijk verzorger in een zorginstelling of in de journalistiek. Als beleidsmedewerker voor overheidsorganisaties of grote bedrijven kun je je richten op diversiteitsmanagement. Afgestudeerden zijn daarnaast ook werkzaam op het gebied van personeel, sociaal-cultureel werk, bij asielzoekerscentra of gemeenten. Je mogelijk

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er zijn maar weinig mensen die gaan werken met een bachelordiploma op zak. De richting van jouw vervolgtraject (uiteraard gecombineerd met je kwaliteiten) bepaalt hoe lang het gemiddeld duurt voor je een baan vindt, welke functie je gaat vervullen en hoeveel je ongeveer gaat verdienen. Je kunt verschillende masterspecialisaties kiezen na een bachelor Religiewetenschappen. Per specialisatie zie je onder het menu-item 'Toekomstperspectief' of 'Career prospects' een beeld van de arbeidsmarkt.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
RUGCultural Leadership research+ aanv. eisen
RUGDDM Religion and Pluralism + motivatiebrief
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de godsdienstwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
RUGGeestelijke verzorging+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGeestelijke verzorginggeen aanvullende eisen
RUGHeritage and Religion+ aanv. eisen
RUGInternational Humanitarian Action (120 EC)geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitIslam, Politiek en Samenlevinggeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ 60 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMiddle Eastern Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitReligie en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligiestudiesgeen aanvullende eisen
RUGReligious Diversity in a Globalised World (EM) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenReligious Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAReligious Studies researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTheologiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTheologie part-time+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTheology+ aanv. eisen
Amsterdam UVAWestern Esotericismgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityUniversitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
RUGWerk en Zingevinggeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsadviseur radicalisering
docent levensbeschouwing op een middelbare school
geestelijk verzorger bij diverse zorginstellingen
journalist bij een uitgeverij, vakblad of tijdschrift
onderzoeker naar uitvaartrituelen in nederland
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting Religiewetenschappen

E: religiewts@ru.nl
T: 0243612476
W:
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.