Islam, Politiek & Samenleving

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als student Islamstudies leer je alles over de islam en over geschiedenis, cultuur en politiek van het Midden-Oosten. Ook leer je Arabisch om Arabische teksten te bestuderen.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50902
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Het Midden-Oosten maakt deel uit van ons dagelijks leven. De politieke conflicten zijn voortdurend in het nieuws en hebben invloed op de politieke en economische situatie in het westen. Toch is het Midden-Oosten meer dan alleen een 'wespennest': het is ook een regio met een rijke cultuurhistorische traditie. Je vindt er overblijfselen van grote culturen van ver voor onze jaartelling. Bij Islamstudies in Nijmegen ligt de nadruk op de moderne Arabische wereld en de islam. Ook vanuit een antropologische en politieke invalshoek verdiep je je in de actualiteit van het Midden-Oosten.
Vind jij de Islam en de cultuur en geschiedenis van het Midden-Oosten interessant? Wil je alle achtergronden en ontwikkelingen van de huidige situatie in het Midden-Oosten kennen? Wil je Arabisch leren? Dan is deze opleiding echt iets voor jou.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

Islamstudies is een apart traject binnen de opleiding Religiewetenschappen. Dat betekent dat je zowel de grammatica van het Arabisch, cultuur en politiek van het Midden-Oosten als de islam bestudeert. Verder maak je kennis met de taal, geschiedenis, maatschappij, politiek en godsdienst van het Midden-Oosten en Noord-Afrika in relatie tot Europa. Deze combinatie van cultuur, taal en religie is uniek voor Islamstudies in Nijmegen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIslamstudies (islam, politiek en samenleving) is een specialisatie van de bachelor Religiewetenschappen, die je kiest voor je aan de opleiding begint. Je krijgt hier brede kennis over de islam vanaf haar opkomst tot het heden en de actualiteit van het Midden- Oosten en Europa. Arabische taalverwerving is een vast onderdeel van de opleiding. Langzaam raak je vertrouwd met verschillende benaderingen van de islam door je te verdiepen in vier kernthema's:
1e jaar In het eerste jaar van de opleiding maak je kennis met de taal, cultuur en religie van het Midden-Oosten. Je leert de basis van het Arabisch en je verdiept je in het jodendom, christendom en de islam. Ook leer je meer over de geschiedenis en cultuur van de regio. Bij begeleidende vakken, zoals Academische Vaardigheden, leer je hoe je een wetenschappelijk onderzoek moet doen.
periode
123
Arabisch 1
Godsdienstsociologie
Islam en Sociale Wetenschappen
2e jaar In jaar twee volg je vakken over de islam en over politiek in het Midden Oosten. Daarnaast volg je ook algemeen religiewetenschappelijke vakken. Je hebt in het tweede semester ruimte om keuzevakken te volgen. Deze kun je in Nijmegen invullen, maar je kunt ook kiezen voor een periode in het buitenland. Veel studenten gaan in hun tweede jaar naar Cairo of Rabat.
periode
123
Rabatprogramma in Marokko keuzevak
20 EC
Bronteksten Islam
3e jaar Ook in jaar drie is er vrije ruimte, waarin je vakken kunt volgen die je zelf kiest. Ook volg je vakken over de islam en het Midden-Oosten en volg je het vak Geesteswetenschappen en Samenleving, waarin je je voorbereidt op wat je wilt doen na je studie. Je sluit je bachelor af met een bachelorwerkstuk over een onderwerp naar keuze.

Onderwijs

taal van onderwijs75% nl
25% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
doelstelling
Bij Islamstudies staat de bestudering van de islam en de Arabische taal centraal. Je wisselt vakken over Arabische taalvaardigheid af met inhoudelijke vakken over de islam in relatie tot Europa, in het bijzonder tot Nederland. Je volgt colleges over de gevolgen van migratie voor de religieuze identiteit van moslims en de invloed van de islam in het Midden-Oosten. Je specialiseert je in de islam maar krijgt tegelijkertijd een brede opleiding in de religiewetenschappen.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Academy

De Radboud Honours Academy biedt de meest gemotiveerde en ambitieuze studenten van de Radboud Universiteit de kans een extra en uitdagend programma te volgen.

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
studie kosten
bron: Radboud Universiteit
bedrag kostenpost
€ 150.00studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

De stad

studievereniging

AWAZ
Awaz is sinds 2004 de faculteitsvereniging van theologie, religiestudies en islam & Arabisch, voortgekomen uit de theologie-faculteitsvereniging Junia.
De naam betekent in verschillende landen: geluid, gerucht, muziek en dat wat gaande is. Haar naam staat symbool voor een vereniging die actief wil zijn onder studenten en medewerkers en duidt in één woord aan wat zij als haar kerntaak beschouwt namelijk: "Door middel van studiegerelateerde en niet studiegerelateerde activiteiten fungeren als bindende factor tussen studenten en medewerkers zowel binnen de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen als daarbuiten."

De vereniging heeft verschillende gezellige activiteiten, waaronder de maandelijkse borrel, lezingen, stedentrips, studiereizen (in het verleden onder andere naar Israël, Syrië en Senegal) en andere leuke activiteiten.

aan het woord: studenten en docenten

Guusje van den Ouweland

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Radboud Universiteit
Islam, Politiek & Samenleving
€ 315 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
2/6 Radboud Universiteit
Religie, Politiek en Samenleving
€ 315 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
3/6 Universiteit Leiden
Religiewetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
45% Nederlandstalig
55% Engelstalig
4/6 RUG
Religiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
58% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
100% Engelstalig
5/6 UU
Religiewetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Amsterdam UVA
Religiewetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het afronden van je bachelor kun je ervoor kiezen om een master te volgen. In Nijmegen bieden we de eenjarige masterspecialisatie Islamstudies aan.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De meeste afgestudeerden zijn werkzaam in een baan bij de overheid (ambassades, ministeries of gemeenten), in het bedrijfsleven (bijv. in het Midden-Oosten), in het onderwijs of in de wetenschap. Daarnaast biedt de opleiding een goede basis om werkzaam te worden in de journalistiek, vertaalsector of de reisbranche. Kennis van het Arabisch is een gewilde vaardigheid, waarbij je op veel verschillende plekken terecht kan (inlichtingendiensten, bedrijfsleven, journalistiek).

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
RUGCultural Leadership research+ aanv. eisen
RUGDDM Religion and Pluralism + motivatiebrief
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Godsdienst en Levensbeschouwing educational+ aanv. eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de godsdienstwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeestelijke verzorginggeen aanvullende eisen
RUGGeestelijke verzorging+ aanv. eisen
RUGHeritage and Religion+ aanv. eisen
RUGInternational Humanitarian Action (120 EC)geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitIslam, Politiek en Samenlevinggeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ 60 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMiddle Eastern Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitReligie en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligiestudiesgeen aanvullende eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ aanv. eisen
RUGReligious Diversity in a Globalised World (EM) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenReligious Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAReligious Studies researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTheologie part-timegeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitTheologygeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAWestern Esotericismgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityUniversitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
RUGWerk en Zingevinggeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData