Deze opleiding

Regie in zorgnetwerken en zorgketens

locatieRotterdam
diplomanone
typeregulier, post-initieel, 0 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur176 dagen duaal
Regie in zorgnetwerken en zorgketens
Een belangrijk speerpunt binnen de zorg is de kwaliteit van leven verbeteren en kostenontwikkeling beheersbaar te houden. Om dit te realiseren is een juiste manier van samenwerken tussen verschillende partijen noodzakelijk. Aangezien al deze partijen hun eigen wensen en belangen hebben, is het een grote uitdaging om iedereen te verbinden aan een gezamenlijk doel.
Resultaten
• kun je partijen in zorgketens en zorgnetwerken met uiteenlopende belangen verbinden
• heb je persoonlijke vaardigheden ontwikkeld om keten- en netwerkgericht te organiseren iis jouw interventierepertoire verbreed
• voer je regie zonder te beschikken over (formele) hiërarchische macht
• kun je met gezag en slimme interventies sturen op resultaat
• heb je een analyse gemaakt van jouw eigen keten of netwerk(organisatie)
• heb je de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan jouw eigen praktijk
Programma
De opleiding bestaat uit zeven onderwijsdagen met diverse werkvormen. De opbouw is zo gekozen dat gedurende de opleiding het accent verschuift van strategisch naar
operationeel, en van mindset en inzicht naar instrumenten en vaardigheden.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
literature
lunch
study material

De stad

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
25922 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Contact

Elma Kuipers Schoonderwoerd

Adviseur opleidingen PAO

E: kuipers@erasmusacademie.nl
T: +31 (0)10 408 21
Froukje Waterbolk

Coördinator opleidingen PAO

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.