Deze opleiding

Regie in ketens en netwerken

open_in_newwebsite

diplomanone
typeregulier, post-initieel, 0 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur6 maanden duaal
Inhoud

Regie in ketens en netwekren
Waar meerdere belangen een rol spelen kent ketensamenwerking vele voordelenHoe kun je effectief ketens regisseren zonder doorzettingsmacht? En hoe kun je bemiddelen in de veelal onverwachte dynamiek van ketens en netwerken?
Resultaten
• heb je persoonlijke vaardigheden ontwikkeld om keten- en netwerkgericht te organiseren,
• is jouw interventierepertoire verbreed;
• kun je partijen met uiteenlopende belangen verbinden;
• kun je regie voeren zonder de beschikking te hebben over (formele) hiërarchische macht;
• stuur je met gezag en slimme interventies op resultaat;
• heb je een analyse gemaakt van je eigen keten of netwerk(organisatie);
• kun je de verworven kennis en vaardigheden koppelen aan jouw eigen praktijk.
Programma
De opleiding bestaat uit zeven onderwijsdagen met diverse werkvormen. De opbouw is zo gekozen dat gedurende de opleiding het accent verschuift van strategisch naar operationeel, en van mindset en inzicht naar instrumenten en vaardigheden.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
classroom teaching

De stad

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
25922 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Contact

Erasmus Universiteit Rotterdam
E: openday@eur.nl
T: +31 10 408 1111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite