Deze opleiding

Participatie

open_in_newwebsite

diplomanone
typeregulier, post-initieel, 0 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur10 weken duaal
Inhoud

Hoe verbind je burgers en beleid? Wat moet je doen om individuen, groepen of organisaties te betrekken bij collectieve vraagstukken, beslissingen of diensten? De opleiding Participatie: Kunde en Kunst van een goede samenwerking  leert je passende vormen van participatie te ontwerpen en op een effectieve manier uit te voeren.

Resultaten
• Heb je inzicht in de potenties en uitdagingen van participatie en kun je reflecteren op de verschillende vormen die participatie binnen jouw organisatie kan aannemen
• Ben je in staat om op systematische wijze goed onderbouwde participatieprocessen en -instrumenten te ontwerpen en in te spelen op veranderingen gedurende het proces
• Weet je hoe je participatie op een goede wijze kunt inbedden binnen jouw organisatie
• Ben je bewust van je eigen houding en competenties met betrekking tot participatie en de invloed die dit heeft op het contact met participerende burgers en organisaties
•Heb je concrete handvatten om stappen te zetten in je eigen persoonlijke casus
•Ben je bekend met de meest actuele wetenschappelijke kennis over particpatie


Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
classroom teaching

De stad

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
25922 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Contact

Erasmus Universiteit Rotterdam
E: openday@eur.nl
T: +31 10 408 1111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite