Deze opleiding

Governance van Migratie en Diversiteit

open_in_newwebsite

diplomanone
typeregulier, post-initieel, 0 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur36 dagen duaal
Inhoud

Migratie en migratie-gerelateerde diversiteit leiden tot een breed scala van vragen over grondrechten, participatie, burgerschap, huisvesting, onderwijs, werk en sociale zekerheid. Het zijn vraagstukken die zich niet beperken tot een enkele bestuurslaag, ruimtelijke schaal of maatschappelijk domein. Daarmee leveren ze ook tal van governance uitdagingen op.

De opleiding Governance van de Migratiesamenleving neemt die complexiteit als uitgangspunt en biedt jou als beleidsverantwoordelijke een geïntegreerde visie op de verwevenheid van deze governance vraagstukken. Daarbij wordt theoretische kennis steeds gekoppeld aan recent wetenschappelijk onderzoek en actuele voorbeelden uit de praktijk. Als deelnemer kun je ook nadrukkelijk eigen casuïstiek inbrengen.


Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
classroom teaching

De stad

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
25922 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Contact

Erasmus Universiteit Rotterdam
E: openday@eur.nl
T: +31 10 408 1111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite