1/7 HAN
Vaktherapie (Creatieve Therapie)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
132 eerstejaars
78% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
2/7 HU
Creatieve Therapie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
3/7 NHL Stenden
Verkorte HBO opleiding Creatieve Therapie; beeldend vormen of muziek
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De opleiding duurt slechts 2,5 jaar.
4/7 NHL Stenden
Creatieve Therapie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
  • je wordt opgeleid tot specialist in drama of beeldend vormen
  • je leert hoe je met onderzoek de hulpverlening ondersteunt
  • veel praktijkervaring
  • kleine groepen
  • internationaal gericht onderwijs
5/7 Stenden
Verkorte HBO opleiding Creatieve Therapie; beeldend vormen of muziek
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De opleiding duurt slechts 2,5 jaar.
6/7 Stenden
Creatieve Therapie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
7/7 Zuyd
Creatieve Therapie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Studenten aan het woord

NHL Stenden Hogeschool
"Sprekende beelden, ik houd van beeldende vakken in combinatie met de hulpverlening. Eén beeld zegt meer dan honderd woorden.”

"Sprekende beelden, ik houd van beeldende vakken in combinatie met de hulpverlening. Eén beeld zegt meer dan honderd woorden.”