Zuydlogo

Studievoorlichting

e:
t:
w: bachelor website

studenten

totaal aantal studenten
14080studenten
6681man
7399vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
1495eerstejaars man
1822eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015

organisatie