Tuin- en Landschapsinrichting

Van Hall Larenstein

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wij Nederlanders zijn voortdurend bezig met ons landschap. Vrijwel al het groen in ons land is ontworpen en aangelegd. Maar af is het nooit!

Stad en landschap zijn voortdurend in ontwikkeling. In de stad krijgen parken en pleinen een nieuwe invulling. Er is hernieuwde aandacht voor de kwaliteit van straten en binnentuinen in de wijken. Tuinen rond instellingen
worden representatief ingericht met aandacht voor welzijn. In het buitengebied vinden er aanpassingen plaats op het gebied van klimaat, recreatie en natuur. Jij levert een bijdrage aan een duurzame en mooie leefomgeving. Dit doe je samen met architecten, stedenbouwkundigen, ecologen, civieltechnici, kunstenaars en bewoners op een creatieve en onderzoekende manier. Ben je creatief, onderzoekend en oplossingsgericht
en wil je een bijdrage leveren aan een duurzame en mooie leefomgeving?
Dan is Tuin- en Landschapsinrichting iets voor jou!
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieVelp
diplomaBSc Tuin- en Landschapsinrichting
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34220
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

open dag Leeuwarden
Tijdens een Open Dag vertellen docenten en studenten jou wat je maar wilt weten en ook wat je weten moet voor je aan je opleiding in Leeuwarden begint. Je krijgt een beeld van de school en de docenten, van de studie en het onderzoek dat je kan doen en van je werk in de toekomst.
open dag Velp
Tijdens een Open Dag vertellen docenten en studenten jou wat je maar wilt weten en ook wat je weten moet voor je aan je opleiding in Velp begint. Je krijgt een beeld van de school en de docenten, van de studie en het onderzoek dat je kan doen en van je werk in de toekomst.
meeloopdag Velp
Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Meld je aan voor een meeloopdag! Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar en je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding.
meeloopdag Velp
Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Meld je aan voor een meeloopdag! Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar en je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding.
meeloopdag Velp
Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Meld je aan voor een meeloopdag! Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar en je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding.
meeloopdag Velp
Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Meld je aan voor een meeloopdag! Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar en je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding.
meeloopdag Velp
Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Meld je aan voor een meeloopdag! Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar en je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
20% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, stage, project, hoorcollege, zelfstudie, excursie, onderzoeksproject, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht
bindend studieadvies
  • minimaal 46 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083
niet-EU/EER studenten : € 8750
1 september 2020
aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Mwiskunde A of wiskunde B
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 van een verwante opleiding zijn in principe toelaatbaar.
toelatingseisen

toelatingsgesprek
facultatief

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Velponder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

261 studenten volgen deze opleiding
26% daarvan is vrouw
66 eerstejaars gestart in 2017
27% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Velp

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel44.0
inhoud3.73.8
docenten3.83.8
studiefaciliteiten33.3
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.73.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Tuin- en Landschapsinrichting aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 143 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.
bron: Van Hall Larenstein
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.0 4.0
aantal eerstejaars 88 75
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 73% 71%
diploma binnen 5 jaar 40% 43%
doorstuderen 18% 7%
werk op niveau in 1,5 jaar 79%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel afgestudeerden komen terecht in gespecialiseerde T&L-bureaus. Daarnaast vinden afgestudeerden hun weg naar overheden (vooral gemeenten), stedenbouwkundige- en architectenbureaus, grote groenbedrijven en groenaannemers. Sommige studenten beginnen een
eigen bedrijf. De afgestudeerden van Tuin- en Landschapsinrichting
vinden over het algemeen zonder problemen een baan, de meesten in Nederland, maar ook een aantal daarbuiten.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2054gemiddeld bruto maandloon
6%kans op een vaste baan
75%kans op een voltijd baan
66%kans op een baan op niveau
61%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
70%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLandscape Architecture and Planning+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLeisure, Tourism and Environment+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Infodesk
E: info@hvhl.nl
T: 026 369 5795
International Infodesk
E: info-international@hvhl.nl 
T: +31 (0)26-3695566
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite