Tuin- en Landschapsinrichting

Hogeschool VHL

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De omgeving waarin wij leven verandert voortdurend. We geven vorm aan nieuwe parken en natuurgebieden en verbeteren de leefbaarheid in de stad door extra groen.

open_in_newwebsite

locatieVelp
diplomaBSc
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34220
Door verandering van ons klimaat wordt een duurzame inrichting van onze leefruimte steeds belangrijker. Daarvoor hebben we creatieve, enthousiaste en vooral ook praktische mensen nodig! Voel jij je aangesproken? Bij de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting houd je je als ontwerper en planvormer bezig met grote en kleine projecten: natuur- en recreatiegebieden, woonwijken, maar ook straten, pleinen en bedrijventerreinen. Je werkt aan zowel ontwerp, realisatie als management van de buitenruimte. Altijd met aandacht voor leefbaarheid, klimaatverandering, recreatie en groen. Als tuin- en landschapsinrichter lever je straks op allerlei terreinen een bijdrage aan een duurzame en mooie leefomgeving.

Waarom aan de VHL?

  • Creatief en onderzoekend
  • Landgoed als leslokaal
  • Digitale technieken
  • Netwerk opbouwen
  • Realistische beroepsopdrachten
  • Persoonlijke begeleiding

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
20% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, stage, project, hoorcollege, zelfstudie, excursie, onderzoeksproject, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht
bindend studieadvies
  • minimaal 46 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 9000
niet-EU/EER studenten : € 9000

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mwiskunde A of B
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 van een verwante opleiding zijn in principe toelaatbaar. Nederlands, Engels en wiskunde A of B op havo-eindexamenniveau wordt aanbevolen.
toelatingseisen

toelatingsgesprek
facultatief

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Velponder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

261 studenten volgen deze opleiding
26% daarvan is vrouw
66 eerstejaars gestart in 2017
27% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Velp

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4
inhoud3.7
docenten3.8
studiefaciliteiten3
studielast3.2
studiebegeleiding3.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Tuin- en Landschapsinrichting aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 143 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als afgestudeerde student Tuin- en Landschapsinrichting ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie zowel op de nationale als internationale
markt aan de slag.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel afgestudeerden komen terecht in gespecialiseerde T&L-bureaus. Daarnaast vinden afgestudeerden hun weg naar overheden (vooral gemeenten), stedenbouwkundige- en architectenbureaus, grote groenbedrijven en groenaannemers. Sommige studenten beginnen een eigen bedrijf. De afgestudeerden van Tuin- en Landschapsinrichting vinden over het algemeen zonder problemen een baan.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2054gemiddeld bruto maandloon
6%kans op een vaste baan
75%kans op een voltijd baan
66%kans op een baan op niveau
61%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
70%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLandscape Architecture and Planning+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur bij een gemeente
beplantingsadviseur
gebiedsontwikkelaar
ontwerper bij een tuin- en landschapsbureau
procesbegeleider bij de overheid
projectleider
werkvoorbereider
zelfstandig ondernemer
bron: StudieData

Contact

Infodesk
E: info@hvhl.nl
T: 026-369 5795
International Infodesk
E: info@vhluniversity.com
T: +31(0)26-3695566
International Infodesk de
E: info@vhluniversity.de
T: +31 (0)26-3695566
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite