Milieukunde

Van Hall Larenstein

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie, technologische innovaties, klimaatafspraken, millenniumdoelen, gezondheid, veiligheid... Allemaal hot items, en terecht!

Want er is een spanningsveld tussen onze welvaartswensen en de draagkracht van de aarde. De wereldbevolking groeit, de biodiversiteit neemt af, het klimaat verandert, grondstoffen raken op. Kunnen we ervoor zorgen dat de aarde toekomstige generaties nog genoeg te bieden heeft?
Ja, dat kan. Sterker nog: jij kunt hieraan bijdragen wanneer je de opleiding Milieukunde volgt! Welke kant je ook opgaat binnen deze opleiding: je opleiding wordt gevarieerd en uitdagend en dat geldt ook voor de baan daarna. Binnen èn buiten aan het werk en, vaak samen met anderen, innovatieve oplossingen en plannen bedenken om de leefomgeving en de wereld duurzamer te maken. Ga jij ook je steentje bijdragen?
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaBSc Milieukunde
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
voornamelijk Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34284
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

open dag Leeuwarden
Tijdens een Open Dag vertellen docenten en studenten jou wat je maar wilt weten en ook wat je weten moet voor je aan je opleiding in Leeuwarden begint. Je krijgt een beeld van de school en de docenten, van de studie en het onderzoek dat je kan doen en van je werk in de toekomst.
open dag Velp
Tijdens een Open Dag vertellen docenten en studenten jou wat je maar wilt weten en ook wat je weten moet voor je aan je opleiding in Velp begint. Je krijgt een beeld van de school en de docenten, van de studie en het onderzoek dat je kan doen en van je werk in de toekomst.
meeloopdag Leeuwarden
Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Meld je aan voor een meeloopdag! Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar en je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding.
meeloopdag Leeuwarden
Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Meld je aan voor een meeloopdag! Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar en je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Energie en klimaat

Duurzame energie en energiebesparing zijn actueler dan ooit. In 2020 moet ons energieverbruik duurzaam zijn.

Gelukkig zijn er mogelijkheden genoeg, zoals wind- en zonne-energie of energie uit biomassa. Is duurzame energie wel haalbaar bij onze huidige levensstijl? Hoe kunnen we inspelen op klimaatverandering en hoe zorgen we dat er wereldwijd goede afspraken worden gemaakt? Vragen waar jij je als professional dagelijks mee bezighoudt. Een groeimarkt!

specialisatie Toegepaste Ecologie

Hoe kun je in drukbevolkt Nederland zorgen dat onze unieke natuurgebieden beschermd worden?

Hoe zorg je ervoor dat verdwenen plant- en diersoorten zich weer gaan vestigen? Hoe maak je de stad leefbaarder? Kortom, ben je een 'groen iemand' met affiniteit voor biologie, ecologie en geografie, maar ook voor mensen. Wil je daarnaast ook leren werken met GIS (geografisch informatiesysteem), waarmee je plannen maakt en deze beoordeelt op het effect? Specialiseer je danin het toepassen van ecologie!

specialisatie Water- en milieutechnologie

'Schoon drinkwater voor iedereen' is een van de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties.

Het zuiveren van huishoudelijk en industrieel afvalwater is belangrijk om onze drinkwaterbronnen schoon te houden. Nederland wil internationaal voorop lopen met innovatieve watertechnologieën. Dit werkveld is interessant en afwisselend: van microbiologisch onderzoek tot fysisch-chemische technieken en van het ontwerpen van installaties tot reactorkunde. Je doet onderzoek en adviseert industriële bedrijven of instellingen. Ben jij die slimme innovator die we zoeken?

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
90% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Bij Milieukunde leer je meer op het gebied van biologie, scheikunde en aardrijkskunde. Denk ook aan termen als duurzaam, leefomgeving, energie, onderzoek, buiten, natuur, gezondheid, water, mensgericht en actueel.
bindend studieadvies
  • minimaal 46 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083
niet-EU/EER studenten : € 8750
1 september 2020
aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Mmet wiskunde A of B en scheikunde
havo E&Mscheikunde
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mmet wiskunde A of B en scheikunde
vwo E&Mscheikunde
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes worden de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde A of B en Scheikunde op havo-eindexamenniveau ten zeerste aanbevolen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

183 studenten volgen deze opleiding
28% daarvan is vrouw
30 eerstejaars gestart in 2017
17% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 VHL
Milieukunde
gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
30 eerstejaars
16% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
90% Engelstalig
2/6 VHL
Sustainable Water Technology
gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
30 eerstejaars
16% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 VHL
Innovations for sustainability
gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
30 eerstejaars
16% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 Avans
Environmental Science for Sustainable Energy and Technology of Milieukunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
64 eerstejaars
39% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/6 HAS
Milieukunde
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/6 Saxion
Milieukunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.8
inhoud3.73.6
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.73.5
studielast3.63.4
studiebegeleiding3.53.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Milieukunde aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 126 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Van Hall Larenstein
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 4.0
aantal eerstejaars 36
ervaren contacttijd per week 18-24
doorstroom naar tweede jaar 74%
diploma binnen 5 jaar 42%
doorstuderen 6%
werk op niveau in 1,5 jaar 87%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je studie kun je alle kanten op. Als milieukundige kun je adviseur, consulent of projectleider worden bij advies- of ingenieursbureaus. Je werkt aan projecten op het gebied van natuur en milieu, bodem, waterkwaliteit, ruimtelijke ordening, landschaps- of gebiedsontwikkeling en duurzame energie. Ook bij de overheid zijn talrijke mogelijkheden. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit van de omgeving, veiligheid, toezicht en handhaving.
Verder kun je aan het werk bij technologiebedrijven op het gebied van duurzame energie en watertechnologie en instanties zoals Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2113gemiddeld bruto maandloon
17%kans op een vaste baan
87%kans op een voltijd baan
39%kans op een baan op niveau
47%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityBiotechnology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEnvironmental and Energy Management+ 15 EC pre-master
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences+ aanv. eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology and Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Wageningen UniversityUrban Environmental Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityWater Technology+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • adviseur
  • consulent
  • projectleider
bron: StudieData

Contact

Infodesk, Locatie Leeuwarden
E: info@hvhl.nl
T: +31(0)58-2846305
International Infodesk
E: info-international@hvhl.nl 
T: +31 (0)26-3695566
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite