Milieukunde

Hogeschool VHL

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil jij positief bijdragen aan de wereld? Ga dan op zoek naar kansen voor het milieu. Milieuoplossingen zijn nodig op alle gebieden.

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden
diplomaBSc
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
voornamelijk Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34284
Er is een spanningsveld tussen de welvaartswensen van de mens en wat de aarde aan kan. De wereldbevolking groeit, de biodiversiteit neemt af, het klimaat verandert en grondstoffen raken op. Je kunt kritisch zijn op wat je zelf doet voor het milieu, maar je kunt er ook bijdragen aan oplossingen. Oftewel, environmental solutions. Al tijdens je studie kun je de richting kiezen die jou interesseert en past bij je toekomstige werkveld. Je leert over klimaatverandering en hoe er wereldwijd goede afspraken worden gemaakt. Je maakt plannen om ervoor te zorgen dat unieke natuurgebieden beschermd worden en draagt bij aan het leefbaar maken van drukbevolkte steden. Of ligt er een mooie rol voor jou in het ontwikkelen van innovatieve watertechnologieën?

Waarom aan de VHL?

  • Actuele lesstof
  • Goede baankansen
  • Buitenland mogelijkheden
  • Actieve studievereniging
  • Persoonlijke begeleiding
  • Docenten met praktijkervaring
  • Leuke en leerzame excusies en stages
  • Contacten met bedrijven

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Energie en klimaat

Duurzame energie en energiebesparing zijn actueler dan ooit. In 2020 moet ons energieverbruik duurzaam zijn.

Gelukkig zijn er mogelijkheden genoeg, zoals wind- en zonne-energie of energie uit biomassa. Is duurzame energie wel haalbaar bij onze huidige levensstijl? Hoe kunnen we inspelen op klimaatverandering en hoe zorgen we dat er wereldwijd goede afspraken worden gemaakt? Vragen waar jij je als professional dagelijks mee bezighoudt. Een groeimarkt!

specialisatie Toegepaste Ecologie

Hoe kun je in drukbevolkt Nederland zorgen dat onze unieke natuurgebieden beschermd worden?

Hoe zorg je ervoor dat verdwenen plant- en diersoorten zich weer gaan vestigen? Hoe maak je de stad leefbaarder? Kortom, ben je een 'groen iemand' met affiniteit voor biologie, ecologie en geografie, maar ook voor mensen. Wil je daarnaast ook leren werken met GIS (geografisch informatiesysteem), waarmee je plannen maakt en deze beoordeelt op het effect? Specialiseer je danin het toepassen van ecologie!

specialisatie Water- en milieutechnologie

'Schoon drinkwater voor iedereen' is een van de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties.

Het zuiveren van huishoudelijk en industrieel afvalwater is belangrijk om onze drinkwaterbronnen schoon te houden. Nederland wil internationaal voorop lopen met innovatieve watertechnologieën. Dit werkveld is interessant en afwisselend: van microbiologisch onderzoek tot fysisch-chemische technieken en van het ontwerpen van installaties tot reactorkunde. Je doet onderzoek en adviseert industriële bedrijven of instellingen. Ben jij die slimme innovator die we zoeken?

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
90% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, practicum, stage, project, hoorcollege, zelfstudie, onderzoeksproject, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht
doelstelling
Bij Milieukunde leer je meer op het gebied van biologie, scheikunde en aardrijkskunde. Denk ook aan termen als duurzaam, leefomgeving, energie, onderzoek, buiten, natuur, gezondheid, water, mensgericht en actueel.
bindend studieadvies
  • minimaal 46 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mmet scheikunde
havo C&Mmet wiskunde A of B en scheikunde
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mmet scheikunde of nlt
vwo C&Mmet wiskunde A of B en scheikunde
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes worden de vakken Nederlands, Engels, wiskunde A of B en scheikunde op havo-eindexamenniveau ten zeerste aanbevolen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

183 studenten volgen deze opleiding
28% daarvan is vrouw
30 eerstejaars gestart in 2017
17% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 VHL
Milieukunde
gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
16% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
90% Engelstalig
2/6 VHL
Sustainable Water Technology
gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
16% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 VHL
Innovations for sustainability
gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
16% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 Avans
Environmental Science for Sustainable Energy and Technology of Milieukunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
64 eerstejaars
39% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/6 HAS
Milieukunde
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/6 Saxion
Klimaat en Management (studieroute)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.73.8
docenten3.63.8
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.53.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Milieukunde aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 126 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Van Hall Larenstein 2020
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.8 4.1
aantal eerstejaars 36 58
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 74% 73%
diploma binnen 5 jaar 42% 49%
doorstuderen 6% 25%
werk op niveau in 1,5 jaar 10

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als afgestudeerde student Milieukunde ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie zowel op de nationale als internationale markt aan de slag.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als milieukundige kun je adviseur, consulent of projectleider worden bij advies- of ingenieursbureaus. Je werkt aan projecten op het gebied van natuur en milieu, bodem, waterkwaliteit, ruimtelijke ordening, landschaps- of gebiedsontwikkeling en duurzame energie. Ook bij de overheid zijn talrijke mogelijkheden. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit van de omgeving, veiligheid, toezicht en handhaving.
Verder kun je aan het werk bij technologiebedrijven op het gebied van duurzame energie en watertechnologie, maar ook bij instanties zoals Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2113gemiddeld bruto maandloon
17%kans op een vaste baan
87%kans op een voltijd baan
39%kans op een baan op niveau
47%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityBiobased Sciences+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBiology+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityBiotechnology+ cijfergemiddelde
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEnvironmental & Energy Management full-time,part-time+ 15 EC pre-master
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences+ aanv. eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Wageningen UniversityUrban Environmental Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityWater Technology+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur natuur en milieu
beleidsmedewerker kwaliteit van de omgeving
consultant bij een ingenieursbureau
controleur waterkwaliteit
inspecteur toezicht en handhaving
manager ruimtelijke ordening
milieukundig adviseur
projectleider duurzame energie
projectleider gebiedsontwikkeling
watertechnoloog
bron: StudieData

Contact

Infodesk Locatie Leeuwarden
E: info@hvhl.nl
T: +31(0)58-2846305
International Infodesk
E: info@vhluniversity.com
T: +31(0)26-3695566
International Infodesk de
E: info@vhluniversity.de
T: +31 (0)26-3695566
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite