Management van de Leefomgeving, Leeuwarden

Van Hall Larenstein

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wij wonen in een dichtbevolkt land waar elke vierkante meter een bestemming heeft. Iedereen heeft eigen wensen voor zijn leefomgeving.

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden
diplomaBSc
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34859
Elk gebied is bovendien uniek. Om toekomstplannen te maken voor onze omgeving, heb je veel creativiteit en kennis nodig. Bewoners, ondernemers, natuurbeheerders, projectontwikkelaars en beleidsmakers: jij leert hoe je al deze partijen betrekt bij de ontwikkeling en inrichting van een gebied. Als een spin in het web stuur jij straks processen aan.
Ben jij goed in het bij elkaar brengen van mensen en weet jij creatieve oplossingen te bedenken? Wil je aan de slag met de inrichting van gebieden en regionale ontwikkeling? Dan is Toegepaste aardrijkskunde bij de opleiding Management van de Leefomgeving echt iets voor jou.

Waarom aan de VHL?

 • Sociale én fysieke aardrijkskunde
 • Je studieprogramma is maatwerk
 • Korte lijntjes tussen studenten en docenten
 • Vaak de regio in
 • Externe opdrachtgevers
 • Groot netwerk in het vakgebied
 • Brede uitstroommogelijkheden

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Toegepaste Aardrijkskunde

Toegepaste aardrijkskunde heeft zowel een sociale als een fysieke kant; je leert dus van alles op het gebied van mens én ruimte.

Daarbij gaat het altijd om het kunnen toepassen van je kennis, waar je straks in de praktijk wat aan hebt. Denk aan bodemkunde, cartografie, beleid, klimaat, economie, geologie, hydrologie, cultuurhistorie, natuurbeheer en ecologie, inrichting en ontwerp maar ook aan ondernemerschap en het omgaan met tegenstrijdige belangen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet25% zelfstudie
25% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, integratie module, practicum, stage, project, computer opdrachten, zelf-evaluatie, hoorcollege, zelfstudie, ontwerpproject, literatuurstudie, seminar, excursie, onderzoek, werkcollege, tentoonstelling, onderzoeksproject, traineeship, onderzoeksvoorstel, werkgroep, mondelinge presentatie, workshop, portfolio, individuele opdracht, poster presentatie
doelstelling
Als je Toegepaste aardrijkskunde van de opleiding Management van de Leefomgeving studeert, ga je veel naar buiten, de regio in! Vanaf het eerste jaar werk je aan opdrachten voor externe opdrachtgevers. Zo doe je in het eerste jaar meteen een Dorpsbelevingsonderzoek. Je werkt in je studie aan verschillende Kenniswerkplaatsprojecten. Hier werk je samen met docenten, experts, beleidsmakers, opdrachtgevers, betrokken ondernemers en bewoners aan actuele vraagstukken in, voor en met de regio.
Leren en werken tegelijkertijd! Naast de sociale kant komen ook de ruimtelijk aspecten uitgebreid aan bod. Daarom verdiep je je bijvoorbeeld in duurzame gebiedsontwikkeling en Geografische InformatieSystemen (GIS). Je kunt je studie zelf vormgeven. Wordt het de breedte of ga je de diepte in? Met je studieloopbaanbegeleider bespreek jij je doelen. Puur maatwerk!

exchange programs
 • - Nederland
  Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden met Universiteiten, HBO's en MBO's
bindend studieadvies
 • minimaal 46 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 8750

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&Mwiskunde A of wiskunde B
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes worden de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde A of B op havo-eindexamenniveau ten zeerste aanbevolen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

145 studenten volgen deze opleiding
24% daarvan is vrouw
36 eerstejaars gestart in 2017
19% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 VHL
Management van de Leefomgeving, Leeuwarden
gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
19% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 VHL
Management van de Leefomgeving, Velp
gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
19% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 HAS
Management van de Leefomgeving
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.0
inhoud4.03.8
docenten4.13.9
studiefaciliteiten3.73.6
studielast3.83.6
studiebegeleiding4.23.9
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Management van de Leefomgeving, Leeuwarden aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 74 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
bron: Van Hall Larenstein 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 3.8
aantal eerstejaars 28 37
ervaren contacttijd per week 18-24 12-18
doorstroom naar tweede jaar 67% 67%
diploma binnen 5 jaar 53% 40%
doorstuderen 62% 30%
werk op niveau in 1,5 jaar 0

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met je diploma op zak heb je een brede keuze uit banen. Word jij degene die alle partijen aan elkaar koppelt? Focus je meer op de inhoud? Of ga je als manager zélf beleid, visies en plannen ontwikkelen?

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Werkgevers voor jou zijn onder andere advies- en ingenieursbureaus, overheden, waterschappen, landschapsbeheer, overkoepelende organisaties, maatschappelijke organisaties en projectontwikkelaars. Misschien word je wel projectleider bij een adviesbureau, GIS-medewerker bij Natuurmonumenten, medewerker gebiedsontwikkeling bij een provincie. Of je bestormt de markt als zelfstandig ondernemer!
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1932gemiddeld bruto maandloon
23%kans op een vaste baan
54%kans op een voltijd baan
32%kans op een baan op niveau
42%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
54%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLandscape Architecture and Planning+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLeisure, Tourism and Environment+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityOrganic Agriculture+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur leefbaarheid landelijk gebied
beleidsmedewerker leefbaarheid bij een gemeente
beleidsmedewerker natuur en landschap bij een provincie
gis-medewerker bij een ecologisch adviesbureau
omgevingsmanager ruimtelijke ontwikkeling
procesbegeleider gebiedsprocessen
zelfstandig ondernemer
bron: StudieData

Contact

Infodesk, Locatie Leeuwarden
E: info@hvhl.nl
T: +31(0)58-2846305
International Infodesk
E: info-international@hvhl.nl 
T: +31 (0)26-3695566
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite