Management van de Leefomgeving, Leeuwarden

Van Hall Larenstein

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wij wonen in een dichtbevolkt land waar elke vierkante meter een bestemming heeft. Iedereen gebruikt ruimte op zijn eigen manier en heeft eigen wensen en belangen.

Elk gebied heeft een eigen unieke combinatie van landschappelijke kenmerken, functies en mogelijkheden. Om toekomstplannen te maken voor onze omgeving is dus veel creativiteit en kennis nodig. Daarbij gaat het altijd om het toepassen van aardrijkskunde. Bewoners, ondernemers, natuurbeheerders, projectontwikkelaars en beleidsmakers: jij leert hoe je al deze partijen betrekt bij de ontwikkeling en inrichting van een gebied. Als een spin in het web stuur jij straks alle processen aan.
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaBSc Plattelandsvernieuwing
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34859
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

open dag Leeuwarden
Tijdens een Open Dag vertellen docenten en studenten jou wat je maar wilt weten en ook wat je weten moet voor je aan je opleiding in Leeuwarden begint. Je krijgt een beeld van de school en de docenten, van de studie en het onderzoek dat je kan doen en van je werk in de toekomst.
open dag Velp
Tijdens een Open Dag vertellen docenten en studenten jou wat je maar wilt weten en ook wat je weten moet voor je aan je opleiding in Velp begint. Je krijgt een beeld van de school en de docenten, van de studie en het onderzoek dat je kan doen en van je werk in de toekomst.
meeloopdag Leeuwarden
Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Meld je aan voor een meeloopdag! Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar en je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding.
meeloopdag Leeuwarden
Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Meld je aan voor een meeloopdag! Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar en je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Toegepaste Aardrijkskunde

Toegepaste aardrijkskunde heeft zowel een sociale als een fysieke kant; je leert dus van alles op het gebied van mens én ruimte.

Daarbij gaat het altijd om het kunnen toepassen van je kennis, waar je straks in de praktijk wat aan hebt. Denk aan bodemkunde, cartografie, beleid, klimaat, economie, geologie, hydrologie, cultuurhistorie, natuurbeheer en ecologie, inrichting en ontwerp maar ook aan ondernemerschap en het omgaan met tegenstrijdige belangen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet25% zelfstudie
25% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, integratie module, practicum, stage, project, computer opdrachten, zelf-evaluatie, hoorcollege, zelfstudie, ontwerpproject, literatuurstudie, seminar, excursie, onderzoek, werkcollege, tentoonstelling, onderzoeksproject, traineeship, onderzoeksvoorstel, werkgroep, mondelinge presentatie, workshop, portfolio, individuele opdracht, poster presentatie
doelstelling
Als je Toegepaste aardrijkskunde van de opleiding Management van de Leefomgeving studeert, ga je veel naar buiten, de regio in! Vanaf het eerste jaar werk je aan opdrachten voor externe opdrachtgevers. Zo doe je in het eerste jaar meteen een Dorpsbelevingsonderzoek. Je werkt in je studie aan verschillende Kenniswerkplaatsprojecten. Hier werk je samen met docenten, experts, beleidsmakers, opdrachtgevers, betrokken ondernemers en bewoners aan actuele vraagstukken in, voor en met de regio.
Leren en werken tegelijkertijd! Naast de sociale kant komen ook de ruimtelijk aspecten uitgebreid aan bod. Daarom verdiep je je bijvoorbeeld in duurzame gebiedsontwikkeling en Geografische InformatieSystemen (GIS). Je kunt je studie zelf vormgeven. Wordt het de breedte of ga je de diepte in? Met je studieloopbaanbegeleider bespreek jij je doelen. Puur maatwerk!

exchange programs
  • - Nederland
    Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden met Universiteiten, HBO's en MBO's
bindend studieadvies
  • minimaal 46 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083
niet-EU/EER studenten : € 8750
1 september 2020
aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Mwiskunde A of wiskunde B
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes worden de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde A of B op havo-eindexamenniveau ten zeerste aanbevolen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

145 studenten volgen deze opleiding
24% daarvan is vrouw
36 eerstejaars gestart in 2017
19% daarvan is vrouw
4243 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 VHL
Management van de Leefomgeving, Leeuwarden
gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
36 eerstejaars
19% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/4 VHL
Management van de Leefomgeving, Velp
gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
36 eerstejaars
19% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/4
Management van de Leefomgeving
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 HAS
Management van de Leefomgeving
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.64.1
inhoud43.7
docenten4.44.0
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.83.5
studiebegeleiding4.23.9

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Management van de Leefomgeving, Leeuwarden aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 38 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.6 uit 5.
bron: Van Hall Larenstein
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.2 4.0
aantal eerstejaars 28
ervaren contacttijd per week 18-24
doorstroom naar tweede jaar 67%
diploma binnen 5 jaar 53%
doorstuderen 62%
werk op niveau in 1,5 jaar 86%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met je diploma op zak heb je een brede keuze uit banen. Word jij degene die alle partijen aan elkaar koppelt? Focus je meer op de inhoud? Of ga je als manager zélf beleid, visies en plannen ontwikkelen?
Denk aan functies als: projectmedewerker, adviseur, beleidsmedewerker, gebiedscoördinator, procesbegeleider, ondernemer en projectmanager.

Werkgevers voor jou zijn onder andere advies- en ingenieursbureaus, overheden, waterschappen, landschapsbeheer, overkoepelende organisaties, maatschappelijke organisaties en projectontwikkelaars. Misschien word je wel projectleider bij een adviesbureau, GIS-medewerker bij Natuurmonumenten, medewerker gebiedsontwikkeling bij een provincie. Of je bestormt de markt als zelfstandig ondernemer!

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1932gemiddeld bruto maandloon
23%kans op een vaste baan
54%kans op een voltijd baan
32%kans op een baan op niveau
42%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
54%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLandscape Architecture and Planning+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLeisure, Tourism and Environment+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityOrganic Agriculture+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • adviseur
  • beleidsmedewerker
  • gis-medewerker
  • ondernemer
  • projectmedewerker
bron: StudieData

Contact

Infodesk, Locatie Leeuwarden
E: info@hvhl.nl
T: +31(0)58-2846305
International Infodesk
E: info-international@hvhl.nl 
T: +31 (0)26-3695566
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite