Land- en Watermanagement

Hogeschool Van Hall Larenstein

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De ene keer staan de straten in je wijk blank, de andere keer liggen de akkers droog. Klimaatverandering veroorzaakt steeds meer uitdagingen in de watersector.

open_in_newwebsite

locatieVelp
diplomaBSc
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34226
Ben jij praktisch ingesteld en wil jij aan de slag met watersystemen, grondwater en infrastructuur? Wil jij meedenken over slimme oplossingen voor ons laaggelegen land? Misschien wil je het befaamde Nederlandse watermanagement wel in het buitenland gaan toepassen. Als je ook nog iets hebt met aardrijkskunde of exacte vakken, dan is Land- en Watermanagement jouw opleiding. Hier krijg je te maken met technische maar ook met menselijke uitdagingen, waarvoor jij je inzet met de nodige creativiteit en een aanpakkersmentaliteit.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de VHL?

  • Uitstekende baankansen
  • Betrokken docententeam
  • Praktijkgericht onderwijs
  • Persoonlijke aandacht
  • Projecten samen met werkveld
  • Praktijkruimte op eigen landgoed
  • Doorstromen naar master

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Hydrologie

Jij bent de man of vrouw die weet hoe water stroomt!

Jij maakt piekafvoerberekeningen van de Rijn. Of grondwaterstromingsmodellen voor Rotterdam en omstreken die berekenen hoe snel bodemwater verzilt door de zeespiegelstijging. Maar jij kunt ook aangeven hoe groot een hoofdrioolbuis moet zijn in een nieuwe woonwijk. Of hoe regenwater bepaalde vormen van bodemvervuiling meeneemt naar het grondwater en zo een bedreiging kan zijn voor de volksgezondheid. Zonder een specialist als jij kunnen andere deskundigen die zich met water, infrastructuur, natuur en ruimtegebruik bezig houden, hun werk niet doen. Een specialist die niet bang is om soms lastige berekeningen te maken, handig is met computermodellen en een beetje durft te programmeren. Het werkveld wacht op jou, je bent onmisbaar!

specialisatie Grond-, weg- en waterbouw

Sta je te watertanden bij de aanleg van wegen en rotondes, de Blauwe Stad, een dijkverzwaring, rivierbedverruiming of een Vinex-wijk?

Je hebt de neiging een veiligheidshelm op te zetten en de dijken te inspecteren, tekeningen te bestuderen in een bouwkeet en onderaannemers aan te sturen of projecten te begeleiden? Verdiep je dan in Grond-, weg- en waterbouw!

specialisatie Duurzame gebiedsontwikkeling

Woont de hele Randstad over 100 jaar op de Veluwe? Kunnen we de laaggelegen delen van Nederland in de toekomst nog wel behouden?

Jij realiseert je dat Nederland het door klimaatverandering en bodemdaling steeds moeilijker krijgt met zijn ligging onder de zeespiegel. Naast dijken bouwen zullen we meer ruimte moeten geven aan water, maar de ruimte slim moeten benutten voor wonen, werken, recreëren en natuur.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
50% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, practicum, colloquium, stage, project, computer opdrachten, laboratoriumwerk, zelf-evaluatie, CAD/CAM, hoorcollege, zelfstudie, literatuurstudie, excursie, onderzoek, werkcollege, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, groepsopdracht, mondelinge presentatie, groepsdiscussie, portfolio, individuele opdracht
doelstelling
Je studie begint breed en eindigt diep. Eerst bouw je aan je basis en kijk je naar het landschap in Nederland, de bodem en de onderdelen van het watersysteem, zoals neerslag, rivieren, beken en grondwater. Vervolgens ga je praktisch aan de slag: je maakt een waterbeheerplan met aandacht voor zowel de waterkwaliteit als de -kwantiteit, en ook een inrichtingsplan voor de stad waarbij je rekening houdt met wet- en regelgeving.
Én je verdiept je in de duurzame inrichting van een delta, de plek waar zee en rivier elkaar tegenkomen. Je specialiseert je in het werkveld naar jouw keuze en past je kennis toe in je stage(s) bij een adviesbureau, aannemer, waterschap, een provincie of gemeente in binnen- of buitenland.

bindend studieadvies
  • minimaal 46 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juni 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 juni 2024
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mscheikunde
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mscheikunde of nlt
vwo C&Mscheikunde of nlt
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes worden de vakken Nederlands, Engels, wiskunde A of B en scheikunde op havo-eindexamenniveau ten zeerste aanbevolen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Velponder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

231 studenten volgen deze opleiding
16% daarvan is vrouw
42 eerstejaars gestart in 2017
10% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Velp

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4
inhoud3.7
docenten3.8
studiefaciliteiten3.3
studielast3.4
studiebegeleiding3.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Land- en Watermanagement aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 114 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als afgestudeerde student Land- en Watermanagement ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie direct op de nationale of internationale markt aan de slag, want er is een tekort aan land- en watermanagers. Wil je met je hbo-diploma op zak toch nog verder studeren? Dan zijn er allerlei masters waar je terecht kunt om je nog verder te verdiepen in de waterwereld.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Door je te specialiseren, geef je richting aan je carrière na je studie. Een aantal typerende functies: projectleider bij een groot wateradviesbureau, directeur van je éigen adviesbureau, hoofd uitvoering baggerprojecten, hydroloog, planoloog bij de provincie, beleidsadviseur bij een ministerie, GIS-medewerker, internationaal consultant, drinkwateradviseur voor de VN in Soedan, watergraaf, waterkwaliteitonderzoeker, natuurbeheerder of bodemonderzoeker.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2347gemiddeld bruto maandloon
29%kans op een vaste baan
75%kans op een voltijd baan
57%kans op een baan op niveau
68%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
95%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBiology+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteCivil Engineering & Management+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Universiteit TwenteConstruction Management & Engineering+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEnvironmental & Energy Management full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Land- and Water Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLandscape Architecture and Planning+ aanv. eisen
Universiteit TwenteMechanical Engineering+ 30 EC pre-master
VHLRiver Delta Developmentgeen aanvullende eisen
HRRiver Delta Developmentgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityUrban Environmental Management+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsadviseur rijkswaterstaat
bodemonderzoeker
gis-medewerker
hydroloog bij een waterschap
international consultant
planoloog bij de provincie
projectleider ingenieursbureau
uitvoerder aannemerij
uitvoerder baggerprojecten
werkvoorbereider
bron: StudieData

Contact

International Infodesk
E: info@vhluniversity.com
T: +31(0)26-3695566
International Infodesk de
E: info@vhluniversity.de
T: +31 (0)26-3695566
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite