Land- en Watermanagement

Van Hall Larenstein

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Nederland en water… een combinatie die al eeuwenlang zowel 'gevecht' als 'succes' betekent. We hebben wereldwijd een enorme reputatie in onze omgang met water, en terecht!

Maar de tijd staat niet stil. Door de klimaatverandering wordt het gevecht harder maar ook uitdagender en is er veel creativiteit nodig. Nog hogere dijken bouwen is niet genoeg, water moet de ruimte krijgen. Hoe combineren we dat met recreatie en natuur?
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieVelp
diplomaBSc Land- en Watermanagement
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
voornamelijk Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34226
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

open dag Leeuwarden
Tijdens een Open Dag vertellen docenten en studenten jou wat je maar wilt weten en ook wat je weten moet voor je aan je opleiding in Leeuwarden begint. Je krijgt een beeld van de school en de docenten, van de studie en het onderzoek dat je kan doen en van je werk in de toekomst.
open dag Velp
Tijdens een Open Dag vertellen docenten en studenten jou wat je maar wilt weten en ook wat je weten moet voor je aan je opleiding in Velp begint. Je krijgt een beeld van de school en de docenten, van de studie en het onderzoek dat je kan doen en van je werk in de toekomst.
meeloopdag Velp
Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Meld je aan voor een meeloopdag! Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar en je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding.
meeloopdag Velp
Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Meld je aan voor een meeloopdag! Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar en je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding.
meeloopdag Velp
Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Meld je aan voor een meeloopdag! Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar en je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Hydrologie

Jij bent de man of vrouw die weet hoe water stroomt!

Jij maakt piekafvoerberekeningen van de Rijn. Of grondwaterstromingsmodellen voor Rotterdam en omstreken die berekenen hoe snel bodemwater verzilt door de zeespiegelstijging. Maar jij kunt ook aangeven hoe groot een hoofdrioolbuis moet zijn in een nieuwe woonwijk. Of hoe regenwater bepaalde vormen van bodemvervuiling meeneemt naar het grondwater en zo een bedreiging kan zijn voor de volksgezondheid. Zonder een specialist als jij kunnen andere deskundigen die zich met water, infrastructuur, natuur en ruimtegebruik bezig houden, hun werk niet doen. Een specialist die niet bang is om soms lastige berekeningen te maken, handig is met computermodellen en een beetje durft te programmeren. Het werkveld wacht op jou, je bent onmisbaar!

specialisatie Grond-, weg- en waterbouw

Sta je te watertanden bij de aanleg van wegen en rotondes, de Blauwe Stad, een dijkverzwaring, rivierbedverruiming of een Vinex-wijk?

Je hebt de neiging een veiligheidshelm op te zetten en de dijken te inspecteren, tekeningen te bestuderen in een bouwkeet en onderaannemers aan te sturen of projecten te begeleiden? Verdiep je dan in Grond-, weg- en waterbouw!

specialisatie Duurzame gebiedsontwikkeling

Woont de hele Randstad over 100 jaar op de Veluwe? Kunnen we de laaggelegen delen van Nederland in de toekomst nog wel behouden?

Jij realiseert je dat Nederland het door klimaatverandering en bodemdaling steeds moeilijker krijgt met zijn ligging onder de zeespiegel. Naast dijken bouwen zullen we meer ruimte moeten geven aan water, maar de ruimte slim moeten benutten voor wonen, werken, recreëren en natuur.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
90% en
onderwijsopzet20% zelfstudie
50% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Je studie begint breed en eindigt diep. Eerst bouw je aan je basis en kijk je naar het landschap in Nederland, de bodem en de onderdelen van het watersysteem, zoals neerslag, rivieren, beken en grondwater. Vervolgens ga je praktisch aan de slag: je maakt een waterbeheerplan met aandacht voor zowel de waterkwaliteit als de -kwantiteit, en ook een inrichtingsplan voor de stad waarbij je rekening houdt met wet- en regelgeving.
Én je verdiept je in de duurzame inrichting van een delta, de plek waar zee en rivier elkaar tegenkomen. Je specialiseert je in het werkveld naar jouw keuze en past je kennis toe in je stage(s) bij een adviesbureau, aannemer, waterschap, een provincie of gemeente in binnen- of buitenland.

bindend studieadvies
  • minimaal 46 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083
niet-EU/EER studenten : € 8750
1 september 2020
aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo E&Mscheikunde
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mscheikunde of nlt
vwo E&Mscheikunde of nlt
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes worden de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde A of B en Scheikunde op havo-eindexamenniveau ten zeerste aanbevolen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Velponder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

231 studenten volgen deze opleiding
16% daarvan is vrouw
42 eerstejaars gestart in 2017
10% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Velp

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 VHL
Land- en Watermanagement
gemiddelde kamerhuur
42 eerstejaars
9% vrouw
24-30 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
90% Engelstalig
2/2 VHL
Land- en Watermanagement
gemiddelde kamerhuur
42 eerstejaars
9% vrouw
24-30 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel44.0
inhoud3.73.6
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.33.4
studielast3.43.4
studiebegeleiding3.63.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Land- en Watermanagement aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 114 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.
bron: Van Hall Larenstein
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.0 4.0
aantal eerstejaars 55
ervaren contacttijd per week 24-30
doorstroom naar tweede jaar 61%
diploma binnen 5 jaar 39%
doorstuderen 24%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Wil je met je hbo-diploma op zak toch nog verder studeren? Dan zijn er allerlei masters waar je terecht kunt om je nog verder te verdiepen in de waterwereld.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De wereld ligt na je studie aan je voeten. Door je te specialiseren geef je richting aan je carrière na je studie. Een aantal typerende functies: projectleider bij een groot wateradviesbureau, directeur van je éigen adviesbureau, hoofd uitvoering baggerprojecten, hydroloog, planoloog bij de provincie, beleidsadviseur bij een ministerie, GIS-medewerker, internationaal consultant, drinkwateradviseur voor de VN in Soedan, watergraaf, waterkwaliteitonderzoeker, natuurbeheerder of bodemonderzoeker.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2347gemiddeld bruto maandloon
29%kans op een vaste baan
75%kans op een voltijd baan
57%kans op een baan op niveau
68%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
95%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
Universiteit TwenteCivil Engineering and Management+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Universiteit TwenteConstruction Management and Engineering+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLandscape Architecture and Planning+ aanv. eisen
Wageningen UniversityUrban Environmental Management+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • adviser
  • manager
  • project leader
  • researcher
bron: StudieData

Contact

International Infodesk
E: info-international@hvhl.nl 
T: +31 (0)26-3695566
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite