Land- en Watermanagement

Van Hall Larenstein

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Nederland en water... een combinatie die al eeuwenlang zowel 'gevecht' als 'succes' betekent. We hebben wereldwijd een enorme reputatie in onze omgang met water, en terecht!

Maar de tijd staat niet stil. Door de klimaatverandering wordt het gevecht harder maar ook uitdagender, en wordt creativiteit gevraagd. Nog hogere dijken bouwen is niet genoeg, water moet de ruimte krijgen. Hoe combineren we dat met recreatie en natuur? Op andere plekken moeten we juist ten behoeve van de natuur de verdroging tegengaan, maar dan wel zonder de landbouw buiten spel te zetten. En hoe zorgen we voor voldoende goed drinkwater - overal ter wereld? Hoe kunnen we water inzetten als duurzame energiebron?
De opleiding Land- en Watermanagement staat hoog aangeschreven. Dit omdat Van Hall Larenstein de ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer op de voet volgt. Door onze nauwe contacten met het werkveld weten we de laatste ontwikkelingen uit de eerste hand. En dit is terug te zien in onze opleidingen.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieVelp
diplomaBSc Land- en Watermanagement
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34226
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

open dag Leeuwarden
Tijdens een Open Dag vertellen docenten en studenten jou wat je maar wilt weten en ook wat je weten moet voor je aan je opleiding in Leeuwarden begint. Je krijgt een beeld van de school en de docenten, van de studie en het onderzoek dat je kan doen en van je werk in de toekomst.
open dag Velp
Tijdens een Open Dag vertellen docenten en studenten jou wat je maar wilt weten en ook wat je weten moet voor je aan je opleiding in Velp begint. Je krijgt een beeld van de school en de docenten, van de studie en het onderzoek dat je kan doen en van je werk in de toekomst.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Inrichting en waterbeheer

Klimaatverandering, verdroging en wateroverlast zijn problemen die in de nabije toekomst eerder groter dan kleiner worden.

Hoe gaan we zowel het buitengebied als het stedelijk gebied duurzaam en klimaatbestendig inrichten? Waar is ruimte voor bebouwing en waar hebben natuur en water prioriteit? Hoe gaan we de verrommeling te lijf en creëren we landschappelijke waarde? Hoe realiseren we een ecologische hoofdstructuur?
Behalve een gedegen kennis van ruimtelijke inrichting en water is ook creativiteit onontbeerlijk. Doordat je al vroeg in je opleiding met dit soort cruciale vragen te maken krijgt, kom je in je verdere werk niet voor grote verrassingen te staan.

specialisatie Grond-, weg- en waterbouw

Hou je van het zware werk? De aanleg van wegen, nieuwe wijken, het verzwaren van dijken, het aanleggen van een grootschalig natuurontwikkelingsproject of het begeleiden van bodemsanering?

De Nederlandse grond-, weg- en waterbouwsector is enorm groot en staat nooit stil. In je studie verdiep je je in thema's als wegbeheer, bodemsanering, bodemtechniek, bronbemaling en waterbouwkundige constructies. Met een flinke bagage aan kennis en vaardigheden ontwikkel je jezelf tot een praktisch ingestelde, doortastende professional.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Voor dit vierjarig competentiegericht programma moet je zo´n 20 uur per week uittrekken. Op je lesdag krijg je colleges, practica, veldwerk en excursies. Verder studeer je thuis en met behulp van een leeromgeving op internet.
In het reguliere programma zijn geen stages opgenomen, maar als je zelf tijd kunt vrijmaken, kun je een stage lopen of extra modules volgen. Een deeltijdstudie in combinatie met een vierdaagse baan is intensief, maar voor de meeste studenten wel haalbaar.
bindend studieadvies
  • minimaal 40 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083
niet-EU/EER studenten : € 8750
1 september 2020
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo E&Mscheikunde
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mscheikunde of nlt
vwo E&Mscheikunde of nlt
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes worden de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde A of B en Scheikunde op havo-eindexamenniveau ten zeerste aanbevolen.
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
Aanvullende eis voor de deeltijder is dat hij een mbo-, hbo- of wo-functie heeft bij aanvang van de studie; in geval van een mbo-functie moet deze inhoudelijk aansluiten bij de opleiding Land- en Watermanagement.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Velponder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

47 studenten volgen deze opleiding
21% daarvan is vrouw
9 eerstejaars gestart in 2017
22% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Velp

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.63.6
docenten3.93.8
studiefaciliteiten3.43.4
studielast3.53.4
studiebegeleiding3.53.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Land- en Watermanagement aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 25 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Van Hall Larenstein
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.0 4.0
aantal eerstejaars 55
ervaren contacttijd per week 24-30
doorstroom naar tweede jaar 61%
diploma binnen 5 jaar 39%
doorstuderen 24%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als projectleider in spe op het gebied van land en water kun je werken bij onder andere gemeentes, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, aannemers of adviesbureaus zoals Arcadis en Sweco (voorheen Grontmij). Functies waarvoor je in aanmerking kunt komen, zijn bijvoorbeeld: projectmanager, medewerker afdeling stadsontwikkeling, projectleider of -medewerker op de afdeling nieuwe werken van een waterschap of hoofduitvoerder bij een aannemer in de GWW-sector.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
Universiteit TwenteCivil Engineering and Management+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Universiteit TwenteConstruction Management and Engineering+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLandscape Architecture and Planning+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • watermanager
bron: UWV

Contact

Infodesk
E: info@hvhl.nl
T: 026 369 5795
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite