Land- en Watermanagement

Hogeschool Van Hall Larenstein

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De ene keer staan de straten in je wijk blank, de andere keer liggen de akkers droog. Klimaatverandering veroorzaakt steeds meer uitdagingen in de watersector.

open_in_newwebsite

locatieVelp
diplomaBSc
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34226
Hier zijn veel praktische en innovatieve professionals nodig, die willen zoeken naar slimme oplossingen voor waterproblemen. Kom jij uit een andere sector en wil jij overstappen naar de waterwereld? Of ben jij als mbo'er hier al werkzaam en wil je je verder ontwikkelen of specialiseren? Dan is een deeltijdopleiding Land­ en Watermanagement dé manier om je naast je huidige werk klaar te stomen voor een nieuwe carrière. Met een goede basis op het gebied van landschap, bodem, ruimtelijke inrichting, civiele techniek en milieu, ga je aan de slag met praktijkopdrachten en uiteindelijk je afstudeeropdracht. Klaar voor een nieuwe toekomst!
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de VHL?

  • Uitstekende baankansen
  • Leren en werken tegelijk
  • Betrokken docententeam
  • Praktijkgericht onderwijs
  • Persoonlijke aandacht
  • Intensieve samenwerking school en werkveld
  • Gedreven medestudenten

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Inrichting en waterbeheer

Klimaatverandering, verdroging en wateroverlast zijn problemen die in de nabije toekomst eerder groter dan kleiner worden.

Hoe gaan we zowel het buitengebied als het stedelijk gebied duurzaam en klimaatbestendig inrichten? Waar is ruimte voor bebouwing en waar hebben natuur en water prioriteit? Hoe gaan we de verrommeling te lijf en creëren we landschappelijke waarde? Hoe realiseren we een ecologische hoofdstructuur?
Behalve een gedegen kennis van ruimtelijke inrichting en water is ook creativiteit onontbeerlijk. Doordat je al vroeg in je opleiding met dit soort cruciale vragen te maken krijgt, kom je in je verdere werk niet voor grote verrassingen te staan.

specialisatie Grond-, weg- en waterbouw

Hou je van het zware werk? De aanleg van wegen, nieuwe wijken, het verzwaren van dijken, het aanleggen van een grootschalig natuurontwikkelingsproject of het begeleiden van bodemsanering?

De Nederlandse grond-, weg- en waterbouwsector is enorm groot en staat nooit stil. In je studie verdiep je je in thema's als wegbeheer, bodemsanering, bodemtechniek, bronbemaling en waterbouwkundige constructies. Met een flinke bagage aan kennis en vaardigheden ontwikkel je jezelf tot een praktisch ingestelde, doortastende professional.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, practicum, colloquium, stage, project, computer opdrachten, laboratoriumwerk, zelf-evaluatie, CAD/CAM, hoorcollege, zelfstudie, literatuurstudie, excursie, onderzoek, werkcollege, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, groepsopdracht, mondelinge presentatie, groepsdiscussie, portfolio, individuele opdracht
doelstelling
Voor dit vierjarig competentiegericht programma moet je zo´n 20 uur per week uittrekken. Op je lesdag krijg je colleges, practica, veldwerk en excursies. Verder studeer je thuis en met behulp van een leeromgeving op internet. In het reguliere programma zijn geen stages opgenomen, maar als je zelf tijd kunt vrijmaken, kun je een stage lopen of extra modules volgen. Een deeltijdstudie in combinatie met een vierdaagse baan is intensief, maar voor de meeste studenten wel haalbaar.
bindend studieadvies
  • minimaal 40 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juni 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 juni 2024
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mmet scheikunde
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mscheikunde of nlt
vwo C&Mscheikunde of nlt
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes worden de vakken Nederlands, Engels, wiskunde A of B en scheikunde op havo-eindexamenniveau ten zeerste aanbevolen.
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
Aanvullende eis voor de deeltijder is dat hij een mbo-, hbo- of wo-functie heeft bij aanvang van de studie; in geval van een mbo-functie moet deze inhoudelijk aansluiten bij de opleiding Land- en Watermanagement.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Velponder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

47 studenten volgen deze opleiding
21% daarvan is vrouw
9 eerstejaars gestart in 2017
22% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Velp

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.9
inhoud3.6
docenten3.9
studiefaciliteiten3.4
studielast3.5
studiebegeleiding3.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Land- en Watermanagement aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 25 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als afgestudeerde student Land- en Watermanagement ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie direct op de nationale of internationale markt aan de slag, want er is een tekort aan land- en watermanagers. Wil je met je hbo-diploma op zak toch nog verder studeren? Dan zijn er allerlei masters waar je terecht kunt om je nog verder te verdiepen in de waterwereld.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als projectleider in spe op het gebied van land en water, kun je werken bij onder andere gemeentes, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, aannemers of adviesbureaus zoals Arcadis en Sweco (voorheen Grontmij). Functies waarvoor je in aanmerking kunt komen, zijn bijvoorbeeld: projectmanager, medewerker afdeling stadsontwikkeling, projectleider of -medewerker op de afdeling nieuwe werken van een waterschap of hoofduitvoerder bij een aannemer in de GWW-sector.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
Universiteit TwenteCivil Engineering & Management+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Universiteit TwenteConstruction Management & Engineering+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEnvironmental & Energy Management full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Land- and Water Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLandscape Architecture and Planning+ aanv. eisen
Universiteit TwenteMechanical Engineering+ 30 EC pre-master
VHLRiver Delta Developmentgeen aanvullende eisen
HRRiver Delta Developmentgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsadviseur rijkswaterstaat
bodemonderzoeker
gis­-medewerker
hoofduitvoerder gww­-aannemer
medewerker stadsontwikkeling
planoloog bij de provincie
projectleider ingenieursbureau
projectmanager nieuwe werken waterschap
waterbeheerder
werkvoorbereider
bron: StudieData

Contact

Info desk
E: info@vhluas.com
T: +31 26 3695 695
International Infodesk
E: info@vhluniversity.com
T: +31(0)26-3695566
International Infodesk de
E: info@vhluniversity.de
T: +31(0)26-3695566
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite