Kust- en Zeemanagement

Van Hall Larenstein

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Houd jij ook zo van de zee? Heb jij ook gezien dat daar van alles verandert? De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de ecologie van de oceanen en kustgebieden.

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden
diplomaBSc
typeregulier, 240 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code39204
Met de stijging van de zeespiegel worden de kusten en stranden kleiner. Tegelijkertijd neemt het gebruik van de kustgebieden toe. Deze veranderingen vragen om acties. Acties om de kust en de zee met al wat daar leeft te beschermen, terwijl we er toch gebruik van blijven maken. Dit is waar de kust- en zeemanager zich mee bezig houdt op nationaal en internationaal niveau. Ben jij betrokken en avontuurlijk? Breng jij de partijen dicht bij elkaar? Vind jij biologie, economie of aardrijkskunde leuke vakken? Duik dan in de wereld van Kust- en Zeemanagement!

Waarom aan de VHL?

  • Interessante excursies en gastlezingen
  • Persoonlijke begeleiding
  • Veel keuzevrijheid
  • Actuele vraagstukken
  • (Internationaal) stagenetwerk
  • Actieve studievereniging Medusa
  • Doorstudeermogelijkheden

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Marine Management

Veel mensen maken aanspraak op nationale en internationale kustgebieden. Denk maar aan vissers, oliemaatschappijen, natuurbeschermers en recreanten.

De ontwikkelingen in de kustgebieden worden dan ook steeds complexer. Wel of geen energie-eiland voor de kust? Hoe schadelijk is zoutwinning in de Waddenzee nu eigenlijk? Waar ligt de grens voor het aanleggen van grote windmolenparken langs de kust? Allemaal kwesties die in goede banen moeten worden geleid.

specialisatie Marine Biology

Het kustgebied is een ontzettend dynamisch gebied met soms barre omstandigheden.

Droogte of juist een overvloed van water, wisselende zoutconcentraties en temperaturen: organismen die in het getijdegebied leven moeten zich aan deze omstandigheden kunnen aanpassen. Hoe meer we weten van de flora en fauna in zee en langs de kust, hoe beter we kunnen voorspellen wat de invloeden van menselijke ingrepen zoals zandsuppleties zijn. Door indrukwekkende stages als koraalonderzoek op Hawaï en monitoring van bruinvissen in Wales leer je het internationale werkveld kennen. In Nederland vind je boeiende onderwerpen voor jouw stage of afstudeeronderzoek bij onderzoeksinstituten zoals IMARES en het NIOZ. Hoe ziet bijvoorbeeld het dieet eruit van de bruinvis of de witsnuitdolfijn? Na je studie Kust- en Zeemanagement weet je wat je in het veld te wachten staat en hoe je representatief onderzoek kunt doen. Ben je gebiologeerd door het leven in en op zee? Dan kun je je specialiseren in Marine Biology.

specialisatie Marine Resources

Ook al lijkt de zee een uitgestrekte plek waar weinig gebeurt, niets is minder waar!

Het kust- en zeegebied wordt zeer intensief gebruikt door veel verschillende sectoren. De zee levert ons namelijk veel op, zoals ontspanning (recreatie en toerisme), delfstofwinning, scheepvaart (snelwegen over water), visserij of duurzame energie. Aan al deze activiteiten kan een economisch plaatje worden gekoppeld. Zeeën en oceanen zijn namelijk aanjagers voor de economie. We betalen niets voor de diensten die het kust- en zeegebied ons levert, maar verdienen er wel geld mee. Om dit in de toekomst te kunnen blijven doen, moeten we er dus extra zuinig mee om gaan en kijken naar duurzame oplossingen. Dit noem je ook wel de 'blauwe groei'. Vind je het leuk om je met economische vraagstukken bezig te houden in het kust- en zeegebied, maar dan wel op een duurzame manier? Dan kun je je specialiseren in Marine Resources.

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
doelstelling
Als Kust- en Zeemanager ben je in staat duurzame oplossingen te vinden voor kust- en zeevraagstukken. Dit doe je door het gesprek aan te gaan met betrokken partijen. Tijdens de opleiding krijg je vakken als mariene biologie, economie en beleid en beheer. Maar ook oceanografie, visserij, kustverdediging, onderzoekstechnieken, havenontwikkeling, duurzame energie en duurzaam toerisme komen aan bod. Zo leer je de complexiteit van kust en zee vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.
bindend studieadvies
  • minimaal 46 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 8750

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&Mwiskunde A
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes worden de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde A of B op havo-eindexamenniveau ten zeerste aanbevolen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

249 studenten volgen deze opleiding
41% daarvan is vrouw
57 eerstejaars gestart in 2017
47% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.83.8
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.43.4
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Kust- en Zeemanagement aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 116 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: Van Hall Larenstein 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.1 0
aantal eerstejaars 78 -
ervaren contacttijd per week 12-18 -
doorstroom naar tweede jaar 81% -
diploma binnen 5 jaar 37% -
doorstuderen 14% -
werk op niveau in 1,5 jaar 0

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met de hbo-opleiding Kust- en Zeemanagement zijn je carrièrekansen veelzijdig en gevarieerd, zowel nationaal als internationaal. Je kan gaan werken aan onderwerpen als visserij en aquacultuur, baggeren, kustverdediging, bouwen met de natuur en duurzame energie. Het werkveld van kust en zee is altijd in beweging en de vraag naar breed opgeleide, praktische deskundigen is groeiend!

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Ben je geïnteresseerd in biologie en onderzoek? Dan is toegepast onderzoeker bij een onderzoeksinstituut een van de mogelijkheden. Kies je dan voor Nederland of ga je liever naar Bonaire? Ben je meer geïnteresseerd in beleid en de sociale kant? Wie weet ga je aan de slag als adviseur bij de overheid. Of juist als projectmedewerker in de commerciële sector.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2275gemiddeld bruto maandloon
17%kans op een vaste baan
100%kans op een voltijd baan
20%kans op een baan op niveau
44%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
67%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur kustveiligheid
beleidsmedewerker visserij
ecologisch adviseur
junior adviseur beleid
medewerker educatie & communicatie
projectleider marien onderzoek
projectmanager duurzame energie
toegepast (biologisch) onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Infodesk, Locatie Leeuwarden
E: info@hvhl.nl
T: +31(0)58-2846305
International Infodesk
E: info-international@hvhl.nl 
T: +31 (0)26-3695566
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite