International Development Management

Van Hall Larenstein

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
Hoe zorg je voor een duurzame ontwikkeling waardoor de aarde gezond wordt en blijft?

Volgens ons door eerlijke handel en gelijke kansen en rechten voor iedereen. De studie International Development Management is erop gericht om met een praktisch aanpak een evenwicht te vinden tussen mens, aarde en welvaart.

Tijdens je studie kies je voor het weer opbouwen van de samenleving na rampen, het bouwen aan een betere toekomst voor plattelandsbevolking of lever je een bijdrage aan eerlijke economische ketens van grondstof tot consument. In alle gevallen leer je mensen in verschillende culturele en sociale omgevingen bij elkaar te brengen, belangen te verdedigen, ontwikkelingen en innovatie te faciliteren en te begeleiden. Je doet dit niet vanachter een bureau, maar je zoekt de praktijk en het directe contact met mensen.
open_in_newstudy website

printprint

locatieVelp
diplomaBSc International Development Management
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig English
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34203
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

open dag Leeuwarden
Tijdens een Open Dag vertellen docenten en studenten jou wat je maar wilt weten en ook wat je weten moet voor je aan je opleiding in Leeuwarden begint. Je krijgt een beeld van de school en de docenten, van de studie en het onderzoek dat je kan doen en van je werk in de toekomst.
open dag Velp
Tijdens een Open Dag vertellen docenten en studenten jou wat je maar wilt weten en ook wat je weten moet voor je aan je opleiding in Velp begint. Je krijgt een beeld van de school en de docenten, van de studie en het onderzoek dat je kan doen en van je werk in de toekomst.
meeloopdag Velp
Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Meld je aan voor een meeloopdag! Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar en je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding.
meeloopdag Velp
Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Meld je aan voor een meeloopdag! Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar en je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding.
meeloopdag Velp
Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Meld je aan voor een meeloopdag! Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar en je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Disaster Risk Management

.

By choosing to study Disaster Risk Management, you will learn how to assist societies in getting back on their feet quickly after a disaster, and in such a way that they are more resilient when the next disaster occurs.Natural disasters such as heat waves, droughts, hurricanes and floods are occurring more frequently and are increasing in severity. When they happen, they disrupt entire societies. In some regions, these disasters are more frequent than in others. But can one prevent the unpreventable? Perhaps not, but it is still possible, with the right knowledge and resources, to prepare for natural disasters and their aftermath. That is why disaster recovery and prevention professionals are needed to expertly assist communities to become stronger and more resilient in the face of disasters.
In this study programme, you will analyse the causes of natural disasters and the vulnerability of a region to those disasters. You will gain an understanding of how regions can be built up again following a disaster. You will learn where to find the required expertise and how it can be deployed. This major will not only teach you that decisions taken immediately after a disaster have long-term consequences, but also how you can help to ensure that the decisions are taken.

specialisatie Sustainable Value Chains

The professional field Sustainable Value Chains revolves around offering equality to all members of a supply chain, from farmers to suppliers.

This specialisation will teach you all about production chain management in tandem with the necessary business skills. After graduation, you will be able to start your career at an NGO or a consultancy firm, or work as sustainability manager for organisations worldwide.

specialisatie Rural Development and Innovation

In the specialisation in Rural Development and Innovation, finding innovative solutions in rural regions is central.

The whole world is changing rapidly and rural areas are no exception. Each rural area has its own dynamics, opportunities and problems. In some countries, people are moving to the cities, causing depopulation in the countryside. In others, the Netherlands for example, residential suburbs are putting parts of the countryside under pressure, or areas are deliberately being flooded. Due to globalisation, opportunities and problems from all over the world are coming into ever-closer contact. For example, the opportunity for an Eastern European family farm is to earn additional income from West-European tourists. It also confronts us with dilemmas, for example: should I, as a global consumer, considering the consequences for the rural producers, drink milk or mango juice Some areas face a totally different issue: can a Ugandan farming family for example survive when so many of its members are becoming a victim of HIV/AIDS? These are all questions that will concern you, as a specialist in rural development. This intensive programme provides a practical introduction to the opportunities and threats affecting life in rural areas all over the world.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet35% zelfstudie
25% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Bij International Development Management leer je meer op het gebied van aardrijkskunde, biologie en groene economie. Maar ook over internationale samenwerking, interculturele communicatie, voorkomen van en opbouw na rampen, eerlijke handel, ondernemerschap, het versterken van de positie van plattelandsbevolking en het opzetten van duurzame en sociale projecten waarbij je samenwerkt met partijen in je werkveld.
bindend studieadvies
  • minimaal 46 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083
niet-EU/EER studenten : € 8750
1 september 2020
aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mwiskunde A of (wiskunde B + economie)
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes wordt Engels, Wiskunde A of B en Economie op havo-eindexamenniveau ten zeerste aanbevolen.

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Velponder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

226 studenten volgen deze opleiding
58% daarvan is vrouw
50 eerstejaars gestart in 2017
62% daarvan is vrouw
4243 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Velp

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.7
inhoud3.43.4
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.83.8
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.43.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

International Development Management aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 67 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.
bron: Van Hall Larenstein
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.8 3.8
aantal eerstejaars 80 67
ervaren contacttijd per week 12-18 6-12
doorstroom naar tweede jaar 77% 63%
diploma binnen 5 jaar 37% 50%
doorstuderen 36%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

De opleiding is geheel Engelstalig. Studie in Cijfers. Meer informatie: www.studiekeuze123.nl/sic

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je studie kun je aan de slag als consultant, beleidsadviseur, trainer of technisch assistent. Je zet je eigen bedrijf op of gaat aan de slag bij een lokale overheid, organisatie of commerciële instelling. Bij alle specialisaties staat werken met groepen mensen centraal. Word jij bruggenbouwer tussen boeren en de overheid of help je de lokale bevolking met het opzetten van ecotoerisme?
De Sustainable Development Goals (VN) die in 2015 zijn vastgesteld, vormen de nieuwe wereldagenda om een einde te maken aan extreme armoede in 2030. Daarnaast zijn er ambitieuze doelen gesteld op het gebied van gezondheid, watervoorziening, onderwijs en verantwoorde productie en consumptie van voedsel. Deze studie geeft je de kennis en vaardigheden om aan een duurzamere en eerlijke wereld te werken.

current job market

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityOrganic Agriculture+ aanv. eisen
Wageningen UniversityPlant Sciences+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • beleidsadviseur
  • consultant
  • technisch assistent
  • trainer
bron: StudieData

Contact

International Infodesk
E: info-international@hvhl.nl 
T: +31 (0)26-3695566
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website