International Development Management

Van Hall Larenstein

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
Is het echt mogelijk dat iedereen evenveel profijt heeft van de vooruitgang zonder schade aan te brengen aan het milieu? In onze visie wel.

open_in_newstudy website

locatieVelp
diplomaBSc
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig English
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34203
Wij denken dat door eerlijke handel, gelijke rechten en gelijke kansen een gezond evenwicht tussen mens, aarde en welvaart kan worden bereikt. Bij de opleiding International Development Management leer je stappen te nemen om dit evenwicht te verbeteren. Je kunt je richten op wederopbouw na natuurrampen, op het versterken van de positie van de plattelandsbevolking of op het leveren van een bijdrage aan eerlijke economische ketens van grondstof naar consument. In alle gevallen leer je om mensen samen te brengen, belangen van verschillende betrokkenen te verdedigen. en ontwikkelingen en innovatie te faciliteren en te begeleiden. Daarnaast leer je meer over aardrijkskunde, biologie en economie. Je krijgt te maken met onderwerpen als interculturele communicatie, internationale samenwerking, de groene economie, wederopbouw na rampen, versterken van de positie van boeren, eerlijke handel, bedrijfsvoering en projectmanagement.

Waarom aan de VHL?

  • Leraren uit het professionele werkveld
  • Internationale stages
  • Combinatie van theorie en praktijk

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Disaster Risk Management

.

By choosing to study Disaster Risk Management, you will learn how to assist societies in getting back on their feet quickly after a disaster, and in such a way that they are more resilient when the next disaster occurs.Natural disasters such as heat waves, droughts, hurricanes and floods are occurring more frequently and are increasing in severity. When they happen, they disrupt entire societies. In some regions, these disasters are more frequent than in others. But can one prevent the unpreventable? Perhaps not, but it is still possible, with the right knowledge and resources, to prepare for natural disasters and their aftermath. That is why disaster recovery and prevention professionals are needed to expertly assist communities to become stronger and more resilient in the face of disasters.
In this study programme, you will analyse the causes of natural disasters and the vulnerability of a region to those disasters. You will gain an understanding of how regions can be built up again following a disaster. You will learn where to find the required expertise and how it can be deployed. This major will not only teach you that decisions taken immediately after a disaster have long-term consequences, but also how you can help to ensure that the decisions are taken.

specialisatie Rural Development and Innovation

In the specialisation in Rural Development and Innovation, finding innovative solutions in rural regions is central.

The whole world is changing rapidly and rural areas are no exception. Each rural area has its own dynamics, opportunities and problems. In some countries, people are moving to the cities, causing depopulation in the countryside. In others, the Netherlands for example, residential suburbs are putting parts of the countryside under pressure, or areas are deliberately being flooded. Due to globalisation, opportunities and problems from all over the world are coming into ever-closer contact. For example, the opportunity for an Eastern European family farm is to earn additional income from West-European tourists. It also confronts us with dilemmas, for example: should I, as a global consumer, considering the consequences for the rural producers, drink milk or mango juice Some areas face a totally different issue: can a Ugandan farming family for example survive when so many of its members are becoming a victim of HIV/AIDS? These are all questions that will concern you, as a specialist in rural development. This intensive programme provides a practical introduction to the opportunities and threats affecting life in rural areas all over the world.

specialisatie Sustainable Value Chains

The professional field Sustainable Value Chains revolves around offering equality to all members of a supply chain, from farmers to suppliers.

This specialisation will teach you all about production chain management in tandem with the necessary business skills. After graduation, you will be able to start your career at an NGO or a consultancy firm, or work as sustainability manager for organisations worldwide.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet35% zelfstudie
25% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case study, computer exercise, group discussion, group assignment, lecture, individual assignment, literature study, oral presentation, research project, project, internship, tutorial, working group, workshop
objectives
Bij International Development Management leer je meer op het gebied van aardrijkskunde, biologie en groene economie. Maar ook over internationale samenwerking, interculturele communicatie, voorkomen van en opbouw na rampen, eerlijke handel, ondernemerschap, het versterken van de positie van plattelandsbevolking en het opzetten van duurzame en sociale projecten waarbij je samenwerkt met partijen in je werkveld.
bindend studieadvies
  • minimaal 46 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 8750

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mwiskunde A of (wiskunde B + economie)
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes wordt Engels, Wiskunde A of B en Economie op havo-eindexamenniveau ten zeerste aanbevolen.

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Velponder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

226 studenten volgen deze opleiding
58% daarvan is vrouw
50 eerstejaars gestart in 2017
62% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Velp

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.7
inhoud3.4
docenten3.6
studiefaciliteiten3.8
studielast3.5
studiebegeleiding3.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

International Development Management aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 67 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met het hbo-diploma International Development Management liggen er voor jou talloze kansen. Tijdens je studie ontwikkel je vaardigheden die je nodig hebt om met mensen te werken en deze komen je later absoluut van pas.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na het afronden van de studie International Development Management kun je aan de slag bij een ngo (niet-gouvernementele organisatie), in een commerciële of niet- commerciële omgeving. Misschien krijg je wel een rol als bruggenbouwer en maak je de toegang tot de markt makkelijker voor kleinschalige boeren, of je gaat je bezighouden met de ontwikkeling van lokale- en exportmarkten voor duurzaam voedsel.
Andere functies waarin je terecht kan komen zijn bijvoorbeeld: adviseur duurzame certificering, manager bij een cacao-coöperatie, adviseur op het gebied van ecotoerisme in plattelandsgebieden en adviseur bij de wederopbouw na rampen.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityOrganic Agriculture+ aanv. eisen
Wageningen UniversityPlant Sciences+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsadviseur
consultant
technisch assistent
trainer
bron: StudieData

Contact

International Infodesk
E: info-international@hvhl.nl 
T: +31 (0)26-3695566
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website