Deze opleiding

Waarheidsvinding door wetenschap. Met deskundige analyses en betrouwbare resultaten maak jij opsporing, rechtspraak en preventie nog efficiënter.

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden
diplomaBSc
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code39305
Als forensisch analist ben je breed georiënteerd en levert naast de klassieke misdaadbestrijding een wezenlijke bijdrage aan maatschappelijke thema's als voedselveiligheid, milieuzorg en dierenwelzijn. Mens, misdaad en samenleving staan voor jou centraal in je latere beroep. Fact finding is your mission.

Wie ben jij?
Je hebt een uitgesproken karakter en interesse in laboratoriumwerk, bent een geboren pietepeuteraar met een zwak voor methoden en technieken en gedreven door een drang naar vernieuwende waarheidsvinding in een breed scala aan maatschappelijke thema's. Je staat met beide voeten stevig op de grond, bent maatschappijbewust en veldwerk schrikt jou niet af. Je kan met iedereen samenwerken en bereid om je standpunt tot voor de rechter te leren verdedigen. De weg wordt voor jou pas interessant waar die ophoudt en je wil vandaar graag je eigen pad banen.
Teaser

Waarom aan de VHL?

  • (Internationale) excursies
  • Diversiteit
  • Hightech faciliteiten
  • Outdoor research
  • Vernieuwend
  • Echte zaken
  • Leeuwarden Student City
  • Unieke samenwerking met NHL Stenden Hogeschool

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet33% zelfstudie
33% theorie
33% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 46 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 9000

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 van een verwante opleiding zijn in principe toelaatbaar. Nederlands, Engels, scheikunde en wiskunde A of B op havo-eindexamenniveau wordt aanbevolen.
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
bij Havo en VWO EM en CM wiskunde A of B en scheikunde verplicht

toelatingsgesprek
Bij vooropleiding anders dan HAVO of VWO met N&T of N&G profiel

math test
Bij vooropleiding anders dan HAVO of VWO met N&T of N&G profiel kan een zomercursus wiskunde verplicht worden gesteld.

vooropleiding
Havo, vwo en mbo

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2
Het werkveld van opsporing en justitie blijft een klassieker. Behalve politie, douane en immigratiediensten hebben ook toezichthouders voor milieuhandhaving, voedselveiligheid, en dierenwelzijn in binnen- en buitenland groeiende behoefte aan vernieuwende forensisch analisten.
Wellicht wijd jij je liever aan het optimaliseren van technieken en methoden of zegt ontwikkelen van nieuwe toepassingen je net iets meer. Dan kan jij je weg vinden in kenniscentra en onderzoeksgroepen. Een aanvullend universitair vervolmakingstraject is een veel gekozen optie.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Particuliere onderzoeks- en adviesbureaus, commerciële laboratoria, bedrijfsrecherchediensten, verzekeringsmaatschappijen, juridische dienstverleners en financiële instellingen bieden steeds vaker arbeidsplaatsen aan hoogopgeleide speurneuzen met een forensisch georiënteerde opleiding. Als afgestudeerde student Forensisch Laboratoriumonderzoek ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie zowel op de nationale als internationale markt aan de slag.

Potentiële beroepen

bedrijfsrechercheur
brandonderzoeker
dna onderzoeker
forensisch adviseur
fraudeanalist
operationeel specialist politie
toxicologisch onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Infodesk
E: info@hvhl.nl
T: 026-369 5795
International Infodesk de
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite