Bos- en Natuurbeheer

Hogeschool VHL

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Natuur en landschap staan in een dichtbevolkt land als Nederland flink onder druk. Gelukkig wordt het belang van een duurzame samenleving en een grote biodiversiteit steeds meer onderkend.

open_in_newwebsite

locatieVelp
diplomaBSc
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34221
En dat biedt kansen voor jou. Want bij Bos- en Natuurbeheer leer je helder na te denken over inrichting en beheer van natuur, zowel in landelijk als stedelijk gebied. Je leert hoe het landschap in elkaar zit. En welke processen, zowel natuurlijke als maatschappelijke, daarin plaatsvinden. Met die kennis ga je inrichtings- en beheerplannen opstellen. Goed onderzoek vooraf is daarvoor een vereiste. En om ontwikkelingen in de natuur te kunnen monitoren, leer je flora en fauna te inventariseren en ecologische gegevens te interpreteren. Je bent klaar voor complexe opdrachten in het werkveld die vragen om creatieve en integrale oplossingen.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de VHL?

  • Leren en werken
  • Netwerk opbouwen
  • Praktijkgericht
  • Gemotiveerde (mede)studenten
  • Gedreven docenten
  • Kennislandgoed Larenstein
  • Een lesdag per week
  • Werken in projectgroepen

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Natuur- en landschapstechniek

Groot denken binnen strakke kaders, dat kenmerkt deze studie..

Die kaders zijn zo strak omdat aandachtsgebieden als wonen, werken, recreëren, landbouw, natuur en landschap allemaal moeten passen op een klein oppervlak: Nederland.Gelukkig hebben natuur en landschap alle aandacht van de overheid. Om kwetsbare flora en fauna te behouden en de kwaliteit van natuur en landschap te verbeteren, zijn vernieuwende ideeën nodig. Jouw ideeën.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, practicum, colloquium, project, computer opdrachten, hoorcollege, zelfstudie, excursie, onderzoeksproject, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht
bindend studieadvies
  • minimaal 40 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
wettelijk tarief : € 2168 (€1084 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 4550
niet-EU/EER studenten : € 4550

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juni 2022
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mwiskunde A of B
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes worden de vakken Nederlands, Engels en wiskunde A of B op havo-eindexamenniveau ten zeerste aanbevolen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Velponder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

65 studenten volgen deze opleiding
35% daarvan is vrouw
4 eerstejaars gestart in 2017
25% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Velp

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4
inhoud3.7
docenten4.1
studiefaciliteiten3.6
studielast3.4
studiebegeleiding3.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bos- en Natuurbeheer aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 36 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als afgestudeerde student Bos- en Natuurbeheer ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie zowel op de nationale als internationale markt aan de slag.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer kun je terecht bij provincies en terreinbeherende instanties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, maar ook bij onderzoeks- en adviesbureaus.
Je werkt als ecologisch medewerker bij waterschappen, adviseert gemeenten en particulieren over hoe ze hun terreinen natuurvriendelijker kunnen inrichten en beheren. Verder kun je veldinventarisaties uitvoeren in het kader van de natuurwetgeving, of werken als voorlichter. Maar ook daarbuiten zijn volop mogelijkheden.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3250gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
86%kans op een vaste baan
81%kans op een voltijd baan
53%kans op een baan op niveau
25%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
100%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur landschapsinrichting
ecologisch medewerker
ecoloog bij waterschap
medewerker monitoring
onderzoeker
voorlichter
bron: StudieData

Contact

Info desk
E: info@hvhl.nl
T: 026-369 5795
International Infodesk
E: info@vhluniversity.com
T: +31(0)26-3695566
International Infodesk de
E: info@vhluniversity.de
T: +31 (0)26-369556
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite