Bos- en Natuurbeheer deeltijd

Van Hall Larenstein

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Natuur en landschap staan in een dichtbevolkt land als Nederland flink onder druk. Gelukkig worden het belang van een duurzame samenleving en een grote biodiversiteit steeds meer onderkend, zowel in Nederland als in de EU.

En dat biedt kansen voor jou. Want bij Bos- en Natuurbeheer leer je helder na te denken over de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. Belangrijk is dat je weet hoe het landschap in elkaar zit. En welke processen, zowel natuurlijke als maatschappelijke, daarin plaatsvinden.
Die kennis vormt de basis voor de inrichtings- en beheerplannen die je gaat opstellen. En om ontwikkelingen in de natuur te kunnen monitoren, leer je technieken waarmee je flora en fauna kunt inventariseren. Wat betekent het Europese Natura -2000-beleid voor onze Nederlandse natuurgebieden en hun omgeving? Hoe combineer je natuurontwikkeling met waterberging of kustverdediging in een veranderend klimaat? Hoe kun je het concept Building with Nature toepassen bij de herinrichting van een beek zoals de Drentsche Aa? Complexe opdrachten die vragen om creatieve en integrale oplossingen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieVelp
diplomaBSc Bos- en Natuurbeheer
typeregulier, 240 EC
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34221
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

open dag Leeuwarden
Tijdens een Open Dag vertellen docenten en studenten jou wat je maar wilt weten en ook wat je weten moet voor je aan je opleiding in Leeuwarden begint. Je krijgt een beeld van de school en de docenten, van de studie en het onderzoek dat je kan doen en van je werk in de toekomst.
open dag Velp
Tijdens een Open Dag vertellen docenten en studenten jou wat je maar wilt weten en ook wat je weten moet voor je aan je opleiding in Velp begint. Je krijgt een beeld van de school en de docenten, van de studie en het onderzoek dat je kan doen en van je werk in de toekomst.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Natuur- en landschapstechniek

Groot denken binnen strakke kaders, dat kenmerkt deze studie..

Die kaders zijn zo strak omdat aandachtsgebieden als wonen, werken, recreëren, landbouw, natuur en landschap allemaal moeten passen op een klein oppervlak: Nederland.Gelukkig hebben natuur en landschap alle aandacht van de overheid. Om kwetsbare flora en fauna te behouden en de kwaliteit van natuur en landschap te verbeteren, zijn vernieuwende ideeën nodig. Jouw ideeën.

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, practicum, colloquium, project, computer opdrachten, hoorcollege, zelfstudie, excursie, onderzoeksproject, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht
bindend studieadvies
  • minimaal 40 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

toelaatbare profielen
havo C&Mwiskunde A of wiskunde B
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes worden de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde A of B op havo-eindexamenniveau ten zeerste aanbevolen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Velponder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

65 studenten volgen deze opleiding
35% daarvan is vrouw
4 eerstejaars gestart in 2017
25% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Velp

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel44.0
inhoud3.73.6
docenten4.13.9
studiefaciliteiten3.63.4
studielast3.43.4
studiebegeleiding3.53.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bos- en Natuurbeheer deeltijd aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 36 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.
bron: Van Hall Larenstein
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.7 3.7
aantal eerstejaars 161 128
ervaren contacttijd per week 18-24 12-18
doorstroom naar tweede jaar 60% 64%
diploma binnen 5 jaar 35% 43%
doorstuderen 19% 18%
werk op niveau in 1,5 jaar 78%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Studie in Cijfers. Meer informatie: www.studiekeuze123.nl/sic

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer kun je terecht bij provincies, terreinbeherende instanties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en onderzoeks- en adviesbureaus.
Je werkt als ecologisch medewerker bij waterschappen, adviseert gemeenten, maar ook particulieren over hoe ze hun terreinen natuurvriendelijker kunnen inrichten en beheren. Verder kun je veldinventarisaties uitvoeren in het kader van de natuurwetgeving, of werken als voorlichter. Maar ook daarbuiten zijn volop mogelijkheden.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3250gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
86%kans op een vaste baan
81%kans op een voltijd baan
53%kans op een baan op niveau
25%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
100%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • boomtaxateur
  • bos- en landschapsadviseur
  • cultuurtechnicus
  • districtshoofd bos- en natuurterreinen
  • makelaar agrarisch onroerend goed
  • rentmeester onroerend goed
bron: UWV

Contact

Infodesk
E: info@hvhl.nl
T: 026 369 5795
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite