Biotechnologie

Hogeschool VHL

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Grootschalige griepvaccinatie, onderzoek naar voedselvergiftiging, afvalwater zuiveren... In de huidige maatschappij komt Biotechnologie vaak om de hoek kijken.

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden
diplomaBSc
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34331
Bij Biotechnologie leer je meer op het gebied van scheikunde, biologie, techniek en informatica. Denk hierbij aan het doen van onderzoek aan DNA, cellen of geneesmiddelen. Je houdt van exacte vakken en hebt een kritische blik. Daarnaast ben je nauwkeurig, resultaatgericht en heb je veel doorzettingsvermogen. De echte wereld staat centraal; al direct vanaf het begin werk je in teamverband met casussen uit de praktijk via gastlessen, excursies, projecten en vaardigheidstrainingen. Het gaat om leren door zien, doen én communiceren. Wil je hierin aan het werk, dan is Leeuwarden the place to be. Want de opleiding Biotechnologie in Leeuwarden is de enige in zijn soort in Nederland!

Waarom aan de VHL?

  • Veelzijdig vakgebied
  • Nieuwste technologieën
  • Excursies
  • Baankansen
  • Goede faciliteiten
  • Uitdagend
  • Unieke samenwerking met NHL Stenden Hogeschool


Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Biomedical Research

In dit werkveld houd je je onder meer bezig met gedetailleerd onderzoek naar de moleculaire achtergronden van een ziekte.

Daarbij werk je met geavanceerde apparatuur en gebruik je patiëntmateriaal zoals bloedcellen of antistoffen. Draag jij bij aan het voorkomen of behandelen van ziekten?

specialisatie Biotechnology

Kies je voor dit werkveld dan ben je mét mensen bezig om vóór mensen onderzoek te doen.

Zo ontwikkel je nieuwe medicijnen of zoek je naar oorzaken van ziekten. Maar je ontwikkelt ook processen om groei- en smaakstoffen te produceren of een vaccin te zuiveren. Of je doet onderzoek aan planten om bijvoorbeeld betere gewassen te produceren. Werk jij mee aan slimmere geneesmiddelen of slimmere planten?

specialisatie Forensic Sciences

Door de toenemende complexiteit van de dagelijkse praktijk worden steeds hogere eisen gesteld aan het beroep van forensisch analist.

Dankzij de snelle ontwikkelingen in de moleculaire biologie, chemie en biotechnologie sluit deze specialisatie naadloos aan op de actuele behoefte van het huidige werkveld. Word jij de specialist die het onderzoek naar een hoger level brengt?

specialisatie Process Engineering

Zou je een nieuw eiwit willen ontwikkelen, via een dierlijke of plantaardige cel en onderzoeken hoe je dit grootschalig kunt produceren?

Werken aan oplossingen voor een nijpend milieuprobleem of grondstoffen efficiënter produceren? Grondstoffen sparen of efficiënter produceren? Jij gaat eraan staan. Het werkveld staat te springen om professionals die weten wat wel en niet kan!

specialisatie Water Technology

In Leeuwarden - de 'Capital of Water Technologie' - werken tientallen bedrijven, instellingen en overheden samen aan onderzoek en nieuwe technieken.

Windmolens die in droge gebieden water produceren uit de lucht of reactoren die kunstmest en drinkwater terugwinnen uit rioolwater. Je levert tijdens je studie al een bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame installaties! Hoe cool is dat?

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet25% zelfstudie
25% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, practicum, stage, project, computer opdrachten, laboratoriumwerk, zelf-evaluatie, hoorcollege, zelfstudie, ontwerpproject, literatuurstudie, excursie, onderzoek, werkcollege, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkgroep, groepsopdracht, mondelinge presentatie, workshop, groepsdiscussie, portfolio, individuele opdracht, poster presentatie
bindend studieadvies
  • minimaal 46 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
wettelijk tarief : € 2168 (€1084 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 9100
niet-EU/EER studenten : € 9100

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juni 2022
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mmet wiskunde A of B en scheikunde
havo C&Mmet wiskunde A of B en scheikunde
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mmet wiskunde A of B en scheikunde
vwo C&Mmet wiskunde A of B en scheikunde
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 van een verwante opleiding zijn in principe toelaatbaar. Nederlands, Engels, scheikunde en wiskunde A of B op havo-eindexamenniveau wordt aanbevolen..
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Bij vooropleiding anders dan HAVO of VWO met N&T of N&G profiel

math test
Bij vooropleiding anders dan HAVO of VWO met N&T of N&G profiel kan een zomercursus wiskunde verplicht worden gesteld.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

289 studenten volgen deze opleiding
61% daarvan is vrouw
59 eerstejaars gestart in 2017
64% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 VHL
Biotechnologie
gemiddelde kamerhuur
59 eerstejaars
64% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/4 Inholland
Biotechnologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 NHL
Biotechnologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/4 NHL Stenden
Biotechnologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.7
inhoud3.63.6
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.43.4
studielast3.23.3
studiebegeleiding3.43.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Biotechnologie aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 204 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met het hbo-diploma Biotechnologie liggen er voor jou talloze kansen. Onze afgestudeerden zijn 'technisch hooggeschoold' personeel: professionals die kennis van het leven (biologie) koppelen aan technische kunde. Juist deze combinatie van niet alleen het hoofd, maar ook de handen is zeer gewild op de arbeidsmarkt. Niet voor niets stimuleert de overheid de keuze voor een exacte en technische studie, en blijft het bedrijfsleven roepen om technisch geschoolde hbo'ers!

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Voor jou betekent dit dat je gemakkelijk aan het werk komt, ín je vakgebied en óp je niveau. Bij menig afstudeerproject is al een baan in zicht, zo blijkt in de praktijk. Als biotechnoloog ga je je bijvoorbeeld aan de slag bij de productie van een nieuw vaccin. Of wat dacht je van de forensische wetenschap? Steeds meer zaken worden opgelost door moleculair (DNA) en chemisch sporenonderzoek.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2392gemiddeld bruto maandloon
18%kans op een vaste baan
63%kans op een voltijd baan
54%kans op een baan op niveau
36%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
60%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityBiobased Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBioinformatics+ aanv. eisen
Maastricht UniversityBiomedical Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBiotechnology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityFood Technology+ 30 EC pre-master
HANMaster Molecular Life Sciencesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityMolecular Life Sciences+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Wageningen UniversityWater Technology+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

biotechnologisch expert
forensisch analist
kwaliteitsmanager
onderzoeker
procesmanager
productieleider
productontwikkelaar
research analist
bron: StudieData

Contact

Infodesk Locatie Leeuwarden
E: info@hvhl.nl
T: +31(0)58-2846305
International Infodesk
E: info@vhluniversity.com
T: +31(0)26-3695566
International Infodesk de
E: info@vhluniversity.de
T: +31 (0)26-3695566
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite