Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

Hogeschool VHL

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek concentreer je je onder meer op de ontwikkeling van nieuwe vaccins. De wereld van DNA, cellen, enzymen, het afweersysteem, bacteriën en virussen.

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden
diplomaBSc
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34397
Dankzij medisch onderzoek zijn veel ziekten inmiddels verleden tijd of goed behandelbaar. Voorkomen is beter dan genezen, dus houden onderzoekers in de wereld van Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek zich ook steeds meer bezig met nieuwe vaccins en personalized medicine. Daarnaast is het verzamelen en bijhouden van de big data die deze onderzoeken opleveren in dit digitale tijdperk steeds belangrijker. Daarom wordt er gezocht naar mensen als jij.

Wil jij graag onderzoek doen naar ziekten van mens en dier? Specialiseer je dan in Biomedical Research en ga later aan de slag als researchanalist in een academisch ziekenhuis, universiteit of bedrijf. Ben je meer geïnteresseerd in het verzamelen en verwerken van Big Data? Ook dan is deze studie echt iets voor jou.

Waarom aan de VHL?

  • Baangarantie
  • Belangrijk werk
  • Uitstekende faciliteiten
  • Nieuwste technologieën
  • Leeuwarden Studiestad
  • Unieke locatie
  • Unieke samenwerking met NHL Stenden Hogeschool

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Biomedical Research

Als researchanalist help je mee om nieuwe inzichten te krijgen in de strijd tegen vele aandoeningen en ziekten.

Door bijvoorbeeld DNA- en eiwitanalyses kun je gedetailleerd onderzoek doen naar de moleculaire achtergronden van een ziekte. Tijdens het onderzoek werk je met geavanceerde apparatuur en gebruik je patiëntmateriaal zoals bloedcellen of antistoffen. Je werkzaamheden voer je uit in een laboratorium van bijvoorbeeld een universitair medisch centrum. Je uiteindelijke doel is een bijdrage te leveren aan het voorkomen en/of behandelen van ernstige ziekten.

specialisatie Human Diagnostics

De arts stelt zijn diagnose mede op basis van jouw onderzoeksresultaten! Je voert je analyses uit, soms als spoedonderzoek, in een diagnostisch laboratorium.

Je kunt in een ziekenhuis bijvoorbeeld bepaalde componenten in bloed aantonen, zoals enzymen, hormonen, vitaminen en mineralen. Deze analyses zijn van levensbelang, want een verkeerde uitslag kan fatale gevolgen hebben. Met dit belangrijke en afwisselende werk lever je een waardevolle bijdrage aan de behandeling van de patiënt. Je vormt als het ware een team met de arts.

specialisatie Food Safety and Health

Gezonde voeding is erg belangrijk voor een gezond lichaam. Dat wordt door steeds meer mensen onderstreept. Gelukkig maar! door steeds meer mensen onderstreept. Gelukkig maar!

Er wordt door het bedrijfsleven hard aan getrokken om lekkere én gezonde producten te maken. Het vakgebied van voeding is continu in beweging: nieuwe producten, productiewijzen, gevaren en risico's verschijnen in hoog tempo. Consumenten stellen hoge eisen. Nieuwe feiten over voedselveiligheid en gezondheid moeten worden omgezet in wet- en regelgeving. Een uitdaging voor jou?

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet25% zelfstudie
25% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, integratie module, practicum, stage, project, computer opdrachten, laboratoriumwerk, zelf-evaluatie, hoorcollege, zelfstudie, ontwerpproject, literatuurstudie, seminar, excursie, onderzoek, werkcollege, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkgroep, groepsopdracht, mondelinge presentatie, workshop, groepsdiscussie, portfolio, individuele opdracht, poster presentatie
studeren in het buitenland
Studenten kunnen een stage uitvoeren in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 46 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mmet wiskunde A of B en scheikunde
havo C&Mmet wiskunde A of B en scheikunde
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mmet wiskunde A of B en scheikunde
vwo C&Mmet wiskunde A of B en scheikunde
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 van een verwante opleiding zijn in principe toelaatbaar. Nederlands, Engels, scheikunde en wiskunde A of B op havo-eindexamenniveau wordt aanbevolen.
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Bij vooropleiding anders dan HAVO of VWO met N&T of N&G profiel kan een zomercursus scheikunde verplicht worden gesteld.

toelatingsgesprek
Bij vooropleiding anders dan HAVO of VWO met N&T of N&G profiel.

instaptoets

math test
Bij vooropleiding anders dan HAVO of VWO met N&T of N&G profiel kan een zomercursus wiskunde verplicht worden gesteld.

vooropleiding
HAVO of VWO met N&T of N&G profiel

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/14 VHL
Biologie en medisch laboratoriumonderzoek
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/14 Avans
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
€ 326 gemiddelde kamerhuur
203 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/14 HAN
Life Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/14 HAN
Life Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
193 eerstejaars
63% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/14 HAN
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (HLO)
star NVAO
€ 315 gemiddelde kamerhuur
193 eerstejaars
63% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
6/14 Hanze
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/14 Hogeschool Leiden
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/14 HR
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
€ 342 gemiddelde kamerhuur
121 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/14 HU
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
237 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
95% Nederlandstalig
5% Engelstalig
10/14 Inholland
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
11/14 NHL
Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/14 NHL Stenden
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/14 Saxion
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
€ 250 gemiddelde kamerhuur
110 eerstejaars
56% vrouw
? uur contacttijd/week
14/14 Stenden
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met het hbo-diploma Biologie en medisch laboratoriumonderzoek liggen er voor jou talloze kansen. Onze afgestudeerden zijn professionals die kennis van het leven (biologie) koppelen aan technische kunde. Juist deze combinatie van niet alleen het hoofd, maar ook de handen, is zeer waardevol.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je kan na je studie aan de slag in een ziekenhuislaboratorium, waar je bijvoorbeeld onderzoek doet naar genetische defecten. Een andere mogelijkheid is, dat je gaat werken bij een overheidsinstelling, waar je je richt op het voorkomen en bestrijden van bepaalde ziektes.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityAnimal Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBioinformatics+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBiology+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteBiomedical Engineering+ 36 EC pre-master
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ 51 EC pre-master
Wageningen UniversityBiotechnology+ aanv. eisen
Amsterdam VUDrug Discovery and Safety+ 12 EC pre-master
Wageningen UniversityFood Safety+ cijfergemiddelde
+ motivatiebrief
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
HANMaster Molecular Life Sciences part-timegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitMedical Biology+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitMolecular Mechanisms of Disease research+ aanv. eisen
ErasmusMolecular Medicine research+ aanv. eisen
HanzeMsc in Datascience for Life Sciencesgeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

data-analist
medisch analist
onderzoeker
productontwikkelaar
bron: StudieData

Contact

Infodesk Locatie Leeuwarden
E: info@hvhl.nl
T: +31(0)58-2846305
International Infodesk
E: info@vhluniversity.com
T: +31(0)26-3695566
International Infodesk de
E: info@vhluniversity.de
T: +31 (0)26-3695566
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite