Thomas Morelogo

Studievoorlichting

e:
t:
w: bachelor website

studenten

totaal aantal studenten
664studenten
134man
530vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
25eerstejaars man
108eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015