Leisure Management

Stenden Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Stenden Leisure Management richt zich op het opleiden van duurzaam ondernemende regisseurs van de internationale vrijetijdssector.

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden
diplomaBBA Vrijetijdsmanagement
typeregulier, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34438
Bij Stenden word je uitgedaagd om een verschil te maken in de (inter)nationale Leisure Industrie vanuit een duurzaam gedachtegoed. Je ontwikkelt je tot een zakelijke en creatieve regisseur voor deze dynamische sector. En duurzaam? Duurzaam omdat het hoort, het moet, het loont en het gewoonweg boeiend is. Op deze manier creëren we belevenissen die het waard zijn!

Leisure Management biedt vanaf het derde jaar de volgende afstudeerprofielen aan:
 • Toerisme Management
 • Kunst en Cultuur Management
 • Sport Management
 • Event Management

Waarom aan de Stenden?

 1. Duurzaam ondernemerschap: leer vrijetijdsconcepten ontwerpen vanuit principes People, Planet, Profit.
 2. Internationale en regionale oriëntatie: door 25-jarig bestaan uitgebreid netwerk (inter)nationale stages en aandacht voor interculturele samenwerking.
 3. Events: stevig programma in alle jaren waarbij je vanaf dag 1 je eigen onderneming opzet en evenementen gaat realiseren.
 4. LeisureLAB: met werkveld en onze Lectoraten passen we unieke vormen van onderzoek toe, zoals scenarioplanning

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwVrijetijdsmanagement is een echte managementopleiding, waarbij het organiseren en regisseren van belevenissen in de vrijetijd centraal staan. Je legt een stevige basis op het gebied van marketing, bedrijfseconomie, nieuwe media, maatschappelijk verantwoord ondernemen en communicatie. Daarnaast doe je kennis en praktijkervaring op in de vrijetijdssectoren: evenementen, toerisme, sport, kunst/cultuur, recreatie en media.
1e jaar jaar 1: ondernemend verkennen op het leisure werkveld (orientatiejaar)
De vrijetijdssector in zijn geheel en een verdieping in de afzonderlijke sectoren komen aan bod: media, toerisme, recreatie, sport en kunst & cultuur. Verder leer je meer op het gebied van management en conceptontwikkeling binnen de vrijetijdsindustrie. Een ander belangrijk onderdeel tijdens het eerste jaar is Jong Ondernemen, waarbij je het hele jaar aan de slag gaat met het opzetten van een eigen onderneming.
periode
1234
Experience Marketing
Leisure Life
Organisatie en Management
World of Leisure
Leisure Networks
Leisure Strategy
Minors
2e jaar In het tweede jaar wordt de vrijetijdsmarkt bekeken vanuit een tactisch management perspectief. Je maakt kennis met alle aspecten rondom de organisatie van een project. En je realiseert dit project daadwerkelijk voor een opdrachtgever uit het werkveld in moduul 4. Daarnaast loop je gedurende een half jaar één dag in de week stage bij een leisure bedrijf naar jouw keuze.
periode
1234
Concepting Leisure
Human Resource Management
Leisure Operations
3e jaar In het derde jaar staat het strategisch denken centraal. Je vormt een eigen visie op de rol van vrijetijd in de samenleving. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. In dit jaar volg je minors in binnen- of buitenland, waarbij er o.a. gekozen kan worden voor:
 • Kunst & Cultuur Management
 • Sport Management
 • Event Management

Ook kun je uit circa 80 andere minoren in binnen- en buitenland (Grand Tour of Exchange) kiezen
periode
1234
@Work onderzoek
12 EC
Leisure Lab
4e jaar Je gaat 28 weken op (internationale) stage en schrijft je afstudeerscriptie.

tracks

track Sportmanagement (1), Sportmarketing, sportsponsoring en Adventure Sport (2)De sportsector als werkveld. Een omgeving waar prestatie en discipline een belangrijke rol spelen. In de eerste minor verdiep je je kennis over commerciële sportorganisaties, sportbonden, en overheidsinstanties. Ook ga je actief sporten en organiseren. Tijdens de tweede minor pas je alle marketingprincipes toe op een commercieel sportbedrijf naar keuze. Daarnaast voer je namens SC Heerenveen onderhandelen met een potentiële sponsor. Tijdens het onderdeel Adventure Sport leer je organiseren vanuit de principes van de beleveniseconomie. Tot slot kijk je in de keuken van topsport door een bezoek aan Roland Garros en EK's of WK's indien in Nederland gehouden. Wanneer je Sportmanagement 1 en 2, je eind stage en scriptie in de sport met goed gevolg hebt afgerond ontvang je een Sportmanagement certificaat.

track Kunst en Cultuur ManagementEen zakelijk talent met oog voor artistieke kwaliteit is van groot belang voor het leveren van een bijdrage in deze sector. De sector vraagt steeds meer om ondernemerschap. In deze minor verdiep je jouw kennis over kunstzinnige producties en leer je hier rendement uithalen. Je ontwikkelt culturele concepten die praktisch haalbaar zijn en die de artistieke vrijheid stimuleren. Tot slot ga je op fieldtrip naar Berlijn en analyseer je met professionals een aantal producties op artistieke kwaliteit en management aspecten.

track Eventmanagement 1 en 2Hoe maak je van een evenement een onvergetelijke ervaring? Eventmanagement is de verzamelnaam voor alles wat te maken heeft met de MICE industrie (Meetings, Incentives, Conferences en Events). Bij de eerste minor wordt je kennis verdiept ten aanzien van projectmanagement, conceptontwikkeling, financiën en marketing. Bij de tweede minor werk je voor een opdrachtgever en realiseer je een Event. Je werkt van creatief idee, tot realisatie en na-evaluatie. Bij het succesvol voltooien van beide minors ontvang je een certificaat van Nederlandse brancheverenigingen; EM1 is gecertificeerd door IDEA, de Independant Dutch Event Association, EM2 is gecertificeerd door CLC-VECTA, Centrum for Live Communication.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
35% theorie
35% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, traineeship, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
studeren in het buitenland
Het is mogelijk om een deel van je studie in het buitenland te volgen via een uitwisseling op onze campus in Zuid-Afrika, Qatar, Thailand of Bali. Ook is het mogelijk om op uitwisseling bij een partneruniversiteit te gaan.

In het laatste jaar werk je verder aan je specialisatie gedurende een stage en een afstudeeropdracht in zowel binnen- of buitenland. Het internationale karakter van deze industrie en de opleiding biedt je veel mogelijkheden.
bindend studieadvies
 • minimaal 51 EC in de eerste 12 maanden


honours-/excellence program Honoursprogramma

Het is een aanvullend programma dat uit zes vakken bestaat en in het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding wordt gegeven.

Het Honoursprogramma is in 2007 ontwikkeld voor studenten die meer willen en kunnen doen dan wat van ze wordt verwacht tijdens de reguliere opleiding. Haal je bovengemiddelde resultaten tijdens je bacheloropleiding, dan kun je in het Honoursprogramma verdere training krijgen in de analytische vaardigheden die je hebt gekozen voor jouw vakgebied. Je ontwikkelt je vaardigheden op het gebied van analyse en synthese en je leert je ideeën en argumenten op een effectieve manier op te stellen.

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
havo C&Meconomie of m&o;Heb je geen Economie of M&O in je pakket? Dan moet je een toelatingstoets M&O of Economie met een voldoende afsluiten. Meer informatie over deze toets en bijbehorende cursus en een mogelijkheid om je hiervoor aan te melden vind je op toelatingstoetsen.nl.
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Meconomie of m&o;Heb je geen Economie of M&O in je pakket? Dan moet je een toelatingstoets M&O of Economie met een voldoende afsluiten. Meer informatie over deze toets en bijbehorende cursus en een mogelijkheid om je hiervoor aan te melden vind je op toelatingstoetsen.nl.
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Toelaatbaar
Voor mbo-diploma's uit de domeinen Techniek en Procesindustrie, Zorg en Welzijn of Voedsel, Natuur en Leefomgeving gelden aanvullende eisen. Er moet een toelatingstoets worden gemaakt. Meer info via www.toelatingtoetsen.nl
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Vanaf 2013 biedt Stenden Hogeschool haar aanmelders studiekeuzegesprekken aan.

studie kosten
bron: Stenden Hogeschool
bedrag kostenpost
€ 8500levensonderhoudper jaar
€ 330in het eerste jaar
€ 700studiematerialenper jaar
€ 600visa/permitin het eerste jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

510 studenten volgen deze opleiding
69% daarvan is vrouw
83 eerstejaars gestart in 2012
77% daarvan is vrouw
10700 studenten aan de Stenden Hogeschool
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Stenden
Leisure Management
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/2 Stenden
Vrijetijdsmanagement
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.9
inhoud3.6
docenten3.5
studiefaciliteiten3.5
studielast3.5
studiebegeleiding3.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leisure Management aan de Stenden Hogeschool is beoordeeld door 187 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde kun je aan de slag in een management-, beleids-, of adviesfunctie. De bedrijfstak heeft, net als de opleiding en stages, een internationaal karakter. Doordat vrijetijdsmanagement een brede managementopleiding is, kun je ook in andere branches aan de slag waar dienstverlening centraal staat. Daarnaast zijn er veel studenten die starten als zelfstandig ondernemer. Met deze opleiding zijn de mogelijkheden eigenlijk onbeperkt.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2054gemiddeld bruto maandloon
35%kans op een vaste baan
75%kans op een voltijd baan
45%kans op een baan op niveau
25%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
56%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
NHL StendenMaster International Hospitality and Service Management part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

booking manager
event manager
eventmanager bij een sportmarketingbureau
marketing & communication manager
marketing- en communicatiemanager van een pretpark

Samen met jouw communicatiemedewerkers zorg je ervoor dat het park en de afzonderlijke attracties op unieke wijze in de markt worden gezet.

policy officer
programmamanager bij een groot poppodium

Je bepaalt welke bands gaan optreden, verzorgt de onderhandelingen en coördineert de optredens.

projectmanager bij een museum
bron: StudieData

Contact

IStudy
E: istudy@stenden.com
T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite