International Applied Business Administration/ Toegepaste Bedrijfskunde

Stenden Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Denk jij in oplossingen en niet in problemen? Beschik je over leidinggevende capaciteiten, kan je goed organiseren en spreekt het je aan om verantwoordelijk te zijn voor een afdeling of project?

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden
diplomaBBA Toegepaste Bedrijfskunde
typeregulier, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34138
Een paar goede redenen om te kiezen voor de HBO opleiding International Applied Business Administration / Toegepaste Bedrijfskunde aan Stenden Hogeschool:
  • Toegepaste Bedrijfskunde is dé allround managementopleiding gericht op de interne organisatie.
  • Het werkveld waarvoor je wordt opgeleid is zeer veelzijdig.
  • De opleiding biedt goede internationale kansen. Mede omdat de voertaal van de opleiding Engels is.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Stenden?

Je kunt een deel van je studie in het buitenland volgen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Kennismaking met beroep - In de propedeusefase maak je kennis met je vakgebied. Je krijgt inzicht in bedrijfsprocessen en managementstijlen. Ook leer je 'de klant' kennen. Wie is en wat wil hij of zij? Je krijgt vakken zoals economie, informatie- en communicatietechnologie en recht.
periode
1234
Introduction to management
15 EC
Management Information
15 EC
Communication
15 EC
Operational Organisation
15 EC
2e jaar Verdieping leerstof -- Je gaat dieper in op de stof waarmee je al kennismaakte. Je vertaalt deze kennis naar taken en problemen waar jij als manager mee te maken krijgt. Praktijksimulaties, games en een managementrol in het leerbedrijf geven je een voorproefje van je toekomstige baan. Zo ontwikkel je inzicht in de bedrijfsvoering van een organisatie.
periode
1234
Marketing Management
15 EC
Business Simulation
15 EC
Management and Leadership
15 EC
Managing Business Information
15 EC
3e jaar Professionalisering -- Je ontplooit je steeds meer tot een echte manager. Je leert functioneren op strategisch niveau en houdt je bezig met thema's als financiën, human resource management en customer relations. Het tweede semester volg je keuzevakken. Dat kan ook in het buitenland, op een van onze internationale campussen.
periode
1234
Strategic Management
15 EC
Research Projects
15 EC
Minor
30 EC
4e jaar Afstudeerfase -- Je rondt de opleiding af met een uitgebreide stage en een zelfstandig afstudeeronderzoek bij een bedrijf of organisatie in binnen- of buitenland. Je geeft advies over een vraagstuk dat er speelt. Misschien wordt dit bedrijf wel je toekomstige werkgever!
periode
1234
Internship
60 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module, project
bindend studieadvies
  • minimaal 51 EC in de eerste 12 maanden


Toelating en kosten

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&M2emvt
havo N&G2emvt
havo N&T2emvt
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&M2emvt
vwo N&G2emvt
vwo N&T2emvt
MBO niveau 4Kijk op www.toelatingstoetsen.nl voor toelating vanuit het mbo
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
studie kosten
bron: Stenden Hogeschool
bedrag kostenpost
€ 8500levensonderhoudper jaar
€ 250studiematerialenper jaar
€ 600visa/permitin het eerste jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

104 studenten volgen deze opleiding
47% daarvan is vrouw
3 eerstejaars gestart in 2017
33% daarvan is vrouw
10700 studenten aan de Stenden Hogeschool
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.8
inhoud3.6
docenten3.8
studiefaciliteiten4.1
studielast3.7
studiebegeleiding3.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

International Applied Business Administration/ Toegepaste Bedrijfskunde aan de Stenden Hogeschool is beoordeeld door 41 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HANMaster Circulaire Economiegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

general assistant
head internal organisation
head service centre
manager assistant
project manager
bron: StudieData

Contact

Petra Hendriksen

Marketing & Communicatie

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite