Creatieve Therapie

Stenden Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil je graag mensen met (psychische) problemen helpen door middel van creatieve middelen?

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden
diplomaB SW Creatieve Therapie
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34644
De studie Creatieve Therapie is een bijzondere opleiding. Je leert hoe je mensen kunt helpen bij het oplossen van hun (meestal) psychische problemen met behulp van kunstzinnige middelen zoals tekeningen en rollenspelen. Het gaat daarbij om het proces. Coaching, preventie, begeleiding, behandeling en training spelen een belangrijke rol.

De hbo opleiding Creatieve Therapie is continu bezig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en staat bekend als vernieuwend en dynamisch. De volgende kenmerken staan centraal in het onderwijs:

  • Leren is een actief proces
  • Denken in ontwikkelingslijnen
  • Leren midden in de samenleving
  • De beroepspraktijk centraal
  • Internationaal gericht onderwijs

De opleiding HBO Creatieve Therapie (CT) is internationaal georiënteerd. Er is een aantal samenwerkingsverbanden met buitenlandse hogescholen en universiteiten. Zo is de opleiding lid van ECArTE, een Europees consortium voor opleidingen Creatieve Therapie en zijn er samenwerkingsverbanden met een HBO-instelling in Finland.
Wat leer je tijdens de HBO opleiding Creatieve Therapie?
Film Creatieve Therapie voltijd Stenden hogeschool
Creatieve Therapie
Creatieve Therapie: het werkveld
Is Creatieve Therapie iets voor jou?

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Periode 1: Observeren (sociale psychologie)
Periode 2: Diagnosticeren (levensloop psychologie)
Periode 3: Indiceren (algemene psychologie)
Periode 4: Behandelen (psychopathologie)
periode
Jaar 1, module 1: Oriëntatie op beroep en opleiding
Jaar 1, module 3: Stoornissen in de ontwikkeling en gedrag van de mens
Jaar 1, module 4: Oriëntatie op (be)handelen binnen vaktherapie
2e jaar Klinisch redeneren 1 en 2, behandelplan en behandelmodule
3e jaar Stage en voorbereiding afstuderen -- Het derde en vierde jaar vormen samen vier flexibele blokken waarbij je zelf de keuze hebt waar je mee begint. In jaar drie kies je twee van de onderstaande blokken:
  • Stage
  • Stage en voorbereiding afstudeerportfolio
  • Verdiepende of verbredende minor (intern of extern)
4e jaar Vervolg flexibele blokken en afstudeerportfolio -- In het vierde volg je het overgebleven flexibele blok. Je sluit het vierde jaar af met het laatste blok: je afstudeerportfolio.

specialisaties

specialisatie Drama of Beeldend Vormen

Al bij aanvang van de studie kies je voor het medium Drama of Beeldend Vormen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, tentoonstelling, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
studeren in het buitenland
Het is mogelijk om in het buitenland minoren te volgen, op uitwisseling te gaan of in het buitenland stage te lopen.
bindend studieadvies
  • minimaal 51 EC in de eerste 12 maanden


Toelating en kosten

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Voor de opleiding Creatieve Therapie moet je eerst een selectie doen. Nadat je de selectie hebt gehaald, kun je je aanmelden voor de opleiding.

vooropleiding
havo, vwo, (zie toelaatbare profielen), mbo

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

214 studenten volgen deze opleiding
91% daarvan is vrouw
45 eerstejaars gestart in 2017
87% daarvan is vrouw
10700 studenten aan de Stenden Hogeschool
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten
"Sprekende beelden, ik houd van beeldende vakken in combinatie met de hulpverlening. Eén beeld zegt meer dan honderd woorden.”

"Sprekende beelden, ik houd van beeldende vakken in combinatie met de hulpverlening. Eén beeld zegt meer dan honderd woorden.”

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Stenden
Creatieve Therapie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Stenden
Verkorte HBO opleiding Creatieve Therapie; beeldend vormen of muziek
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 HAN
Vaktherapie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
132 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 Hogeschool Leiden
Vaktherapie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/8 HU
Creatieve Therapie
gemiddelde kamerhuur
46 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 NHL Stenden
Vaktherapie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 NHL Stenden
Vaktherapie-verkort beeldend vormen of muziek
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/8 Zuyd
Vaktherapie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.1
inhoud3.93.8
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.53.6
studielast3.53.4
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Creatieve Therapie aan de Stenden Hogeschool is beoordeeld door 99 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
diverse masters mogelijk
Werken in een instelling, het speciaal onderwijs
Eigen praktijk starten

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2081gemiddeld bruto maandloon
29%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
44%kans op een baan op niveau
18%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

creatief therapeut
docent creatieve therapie
bron: UWV

Contact

IStudy
E: istudy@stenden.com
T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite