Toegepaste Psychologie

Saxion

Unsplashed background img 2

Deze opleidingGericht op het menselijk gedrag en de menselijke beleving. Het accent ligt op het begrijpen, verklaren en voorspellen van menselijk gedrag. Het werkterrein van de psychologie bestrijkt elk facet van het menselijk bestaan (van de conceptie tot en met het graf), het waarom daarvan en de ontwikkeling in de tijd en de omgeving waarin bepaald gedrag plaatsvindt. Afgestudeerden komen doorgaans terecht in de gezondheidszorg, onderwijsbegeleiding en -ontwikkeling, in het bedrijfsleven en bij de overheid. Belangrijke programmaonderdelen: methoden en technieken, statistiek, sociale en organisatiepsychologie, ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidspsychologie, klinische psychologie, gezondheidspsychologie.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
printprint

locatieDeventer
diplomaB Toegepaste Psychologie
typeregulier, 0 EC
opleidingsduur0 dagen deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34507
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Deventeronder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

116 studenten volgen deze opleiding
74% daarvan is vrouw
16 eerstejaars gestart in 2015
69% daarvan is vrouw
25667 studenten aan de Saxion
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Deventer

7679studenten studerend
2394studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Saxion
Toegepaste Psychologie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
16 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
2/10 Fontys
Toegepaste Psychologie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/10 HvA
Toegepaste Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
28 eerstejaars
57% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/10 LOI
Toegepaste Psychologie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/10 NCOI
Toegepaste Psychologie specialisatie Kinderpsychologie en pedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/10 NCOI
Toegepaste Psychologie specialisatie Arbeids- en organisatiepsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/10 NCOI
Toegepaste Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/10 NCOI
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) afstudeerrichting GGZ Agoog
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/10 NTI
Toegepaste Psychologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
10/10 ProgreSZ
Toegepaste Psychologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.1
inhoud3.73.7
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.62.7
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.63.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Toegepaste Psychologie aan de Saxion is beoordeeld door 465 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3489gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
53%kans op een vaste baan
21%kans op een voltijd baan
73%kans op een baan op niveau
27%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
81%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RijksuniversiteitApplied Social Psychology+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitClinical Forensic Psychology and Victimology+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitClinical Psychology+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitCognitive Psychology and Psychophysiology+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitEnvironmental Psychology+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitKlinische Psychologie+ 60 EC pre-master
HANMaster Leren en Innoverengeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityMental Health+ aanv. eisen
RijksuniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitPsychologie+ 60 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
RijksuniversiteitPsychology (EN)+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitReflecting on Psychology+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitTalent Development and Creativity+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitTraffic Psychology and Sustained Mobility+ 60 EC pre-master
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
RijksuniversiteitWork, Organizational and Personnel Psychology+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • assessor
  • assistent psycholoog
  • jongerenhulpverlener
  • loopbaanbegeleider
  • marktonderzoeker
  • trainer
  • voorlichter
bron: CBS

Contact

Saxion Informatiecentrum
E: info@saxion.nl
T: 0570 - 603 700
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.