Deze opleiding

Bij de studierichting Ruimtelijke Ordening en Planologie, één van de Urban Studies, leer je hoe je een vitale stedelijke samenleving kunt plannen en inrichten.

open_in_newwebsite

locatieDeventer
diplomaB Ruimtelijke Ordening en Planologie
typeregulier, 0 EC
opleidingsduur0 dagen voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34282
De samenleving verandert snel. Dat heeft effect op de manier waarop we samenleven. Deze snelheid van veranderen heeft ook effect op onze leefomgeving over 10, 20 of 30 jaar. Voor de planoloog liggen hier interessante vragen op het brede terrein van wonen, werken, stad en samenleving. Hij of zij buigt zich over oplossingen die ook kinderen, ouders en mensen met een andere religie en cultuur aanspreken. Ook de sociale veiligheid in een wijk en het stimuleren van eigen initiatieven van bewoners zijn relevante vraagstukken voor een planoloog.
Bij de studierichting Ruimtelijke Ordening en Planologie leer je hoe je een vitale stedelijke samenleving kunt plannen en inrichten. De studierichting maakt samen met Stedenbouwkundig Ontwerpen deel uit van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. De kennis en vaardigheden die je leert, pas je direct toe bij projectopdrachten voor het werkveld. Vanaf het eerste jaar werk je veel samen met studenten van Bestuurskunde. Daardoor leer je breder te kijken dan je eigen vakgebied. Het helpt je om tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen voor de bestuurlijke en ruimtelijke vraagstukken van morgen.

Onderwijs

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Deventeronder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

199 studenten volgen deze opleiding
18% daarvan is vrouw
49 eerstejaars gestart in 2014
31% daarvan is vrouw
25667 studenten aan de Saxion
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Deventer

7679studenten studerend
2394studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.6
inhoud3.6
docenten3.5
studiefaciliteiten2.9
studielast3.4
studiebegeleiding3.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Saxion is beoordeeld door 68 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.6 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenArchitecture, Building and Planning+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEnvironmental and Energy Management+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLandscape Architecture and Planning+ aanv. eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology and Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwentePublic Administration+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityUrban Environmental Management+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

afdelingshoofd ruimtelijke ordening
beleidsmedewerker infrastructuur
beleidsmedewerker planologie en volkshuisvesting
planoloog
verkeers- en stedenbouwkundige
verkeersplanoloog
bron: UWV

Contact

Saxion Informatiecentrum
E: info@saxion.nl
T: 0570 - 603 700
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite