Deze opleidingGericht op documentaire informatie, zoals boeken, tijdschriften, rapporten, geluidsbanden, videobanden en databases. Het accent ligt op bemiddeling tussen de vraag naar en het brede aanbod van deze informatie. Afgestudeerden komen vaak terecht bij bijvoorbeeld bibliotheken, documentatie-instellingen, (non-)profitinstellingen, dienstverlenende instellingen, onderwijsinstellingen of in de gezondheidszorg. Belangrijke programmaonderdelen: algemene theorie van de informatieverzorging, communicatie, exploratie van informatie, management en overzicht van kennisgebieden.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
printprint

locatieDeventer
diplomaB Informatiedienstverlening en -management
typeregulier, 0 EC
opleidingsduur0 dagen deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34649
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Deventeronder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
25667 studenten aan de Saxion
49% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Deventer

7679studenten studerend
2394studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2013
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.7
inhoud3.3
docenten3.4
studiefaciliteiten3.4
studielast3.3
studiebegeleiding3.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Informatiedienstverlening en -management aan de Saxion is beoordeeld door 32 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityArt, Media and Society+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteCommunication Studies+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityGlobal Communication+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityOnline Culture+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityRitual in Society+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • bibliothecaris
  • documentalist
  • hoofd documentatie
  • literatuuronderzoeker
  • manager uitgeverij
  • muziekbibliothecaris
  • uitgever
bron: UWV

Contact

Saxion Informatiecentrum
E: info@saxion.nl
T: 0570 - 603 700
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.