Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Saxion

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Bestuurskunde, een van de Urban Studies, leer je een vitale stedelijke samenleving te besturen en vorm te geven, samen met andere professionals met hart voor de publieke zaak.

open_in_newwebsite

locatieEnschede, Deventer
diplomaB Bestuurskunde/Overheidsmanagement
typeregulier, 0 EC
opleidingsduur0 dagen voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34464
De samenleving verandert snel. Dat heeft effect op de manier waarop we samenleven. Het nieuwe werken, vergrijzing, leegstand en klimaatverandering zijn voorbeelden van maatschappelijke vraagstukken die nieuwe oplossingen nodig hebben. Voor de bestuurskundige liggen hier interessante vragen op het brede terrein van samenleven, wonen en werken. Hoe bestuur je eigenlijk een stad? En hoe vergroten we bijvoorbeeld de leefbaarheid en sociale veiligheid in een wijk? Hoe gaan we om met schooluitval en jeugdwerkloosheid? En hoe zorgen we ervoor dat we omschakelen naar een duurzame energievoorziening?
Bij Bestuurskunde, een van de Urban Studies, leer je een vitale stedelijke samenleving te besturen en vorm te geven, samen met andere professionals met hart voor de publieke zaak. De bestuurskundige kennis en vaardigheden die je leert, pas je direct toe bij projectopdrachten voor het werkveld. Doordat je vanaf het eerste jaar samenwerkt met studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling leer je breder te kijken. Dit helpt om tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen voor de bestuurlijke en ruimtelijke vraagstukken van morgen.

Onderwijs

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Deventeronder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

116 studenten volgen deze opleiding
29% daarvan is vrouw
17 eerstejaars gestart in 2015
41% daarvan is vrouw
25667 studenten aan de Saxion
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Deventer

7679studenten studerend
2394studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Saxion
Bestuurskunde/Overheidsmanagement
€ 250 gemiddelde kamerhuur
17 eerstejaars
41% vrouw
? uur contacttijd/week
2/6 Avans
Bestuurskunde/ Overheidsmanagement
€ 293 gemiddelde kamerhuur
76 eerstejaars
39% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 HHS
Public Management (Engelstalige variant van Bestuurskunde / Overheidsmanagement)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 HvA
Bestuurskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
97 eerstejaars
49% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 NHL
Bestuurskunde / Overheidsmanagement
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 NHL Stenden
Bestuurskunde / Overheidsmanagement
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.7
inhoud3.5
docenten3.7
studiefaciliteiten3.4
studielast3.7
studiebegeleiding3.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan de Saxion is beoordeeld door 18 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2313gemiddeld bruto maandloon
32%kans op een vaste baan
75%kans op een voltijd baan
40%kans op een baan op niveau
44%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteCommunication Studies+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEnvironmental and Energy Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 90 EC pre-master
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology and Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwentePublic Administration+ 30 EC pre-master
RUGRecht en bestuur+ 55 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtelijk secretaris or
beleidsmedewerker agrarische zaken
beleidsmedewerker economische zaken
beleidsmedewerker infrastructuur
beleidsmedewerker onderwijs
beleidsmedewerker recreatie en toerisme
beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn
beleidsmedewerker volksgezondheid
hoofd afdeling welzijn, onderwijs en burgerzaken
wijkmanager
bron: UWV

Contact

Saxion Informatiecentrum
E: info@saxion.nl
T: 0570 - 603 700
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite