Deze opleiding

Studie waarin je allerlei praktische vaardigheden leert voor archeologisch veldwerk, zoals meten en tekenen, tijdens de opleiding tot hbo bachelor-archeoloog.

Je leert allerlei praktische vaardigheden voor archeologisch veldwerk, zoals meten en tekenen, tijdens de opleiding tot hbo bachelor-archeoloog. Ook leer je van alles over de verschillende archeologische periodes (prehistorie, Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd) en de verschillende vondstcategorieën die daar bij horen, zoals vuurstenen werktuigen en aardewerk.
Het zijn tegenwoordig vooral bedrijven die archeologisch onderzoek uitvoeren. Daarom krijg je ook vakken als projectmatig werken en leer je te communiceren met diverse partijen rondom een opgraving.
Behalve allerlei vondsten komt tijdens een archeologische opgraving veel informatie tevoorschijn die moet worden geregistreerd. Je leert daarom bijvoorbeeld hoe je in het veld met behulp van digitale apparatuur kunt tekenen, hoe je digitale kaarten kunt maken en een rapport opmaakt en voorziet van afbeeldingen.

Afgestudeerden komen doorgaans terecht bij rijksdiensten, provinciale diensten, musea en cursusinstituten, bij de media en op universiteiten. Belangrijke programmaonderdelen: klassieke en mediterrane archeologie, dateringsmethoden, archeologisch veldwerk, iconografie, materiaalkunde, archeologisch rapportage.
open_in_newwebsite

printprint

locatieDeventer
diplomaB Archeologie
typeregulier, 240 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur0 dagen voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code39208
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Deventeronder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

285 studenten volgen deze opleiding
39% daarvan is vrouw
65 eerstejaars gestart in 2015
45% daarvan is vrouw
25156 studenten aan de Saxion
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Deventer

7679studenten studerend
2394studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.7
inhoud3.83.5
docenten3.93.7
studiefaciliteiten3.33.1
studielast3.43.1
studiebegeleiding3.73.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Archeologie aan de Saxion is beoordeeld door 186 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUArchaeology of North Western Europe+ 30 EC pre-master
Amsterdam VULandscape and Heritage+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUMediterranean Archaeology+ 30 EC pre-master
HRArchitectuur part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
HRStedenbouw part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • aartsbisschop, kardinaal, opperrabbijn
  • bisschop, deken
  • directeur kerkenorganisatie
  • directeur onderzoekinstelling voor filosofie, ethiek, godsdienstwetenschappen, geschiedenis
  • directeur onderzoeksinstelling theologie
  • dominee, studentenpastor
  • polemoloog, wetenschappelijk onderzoeker geschiedenis, godsdienstwetenschappen, theologie, ethiek, filosofie
  • vicaris
bron: CBS

Contact

Saxion Informatiecentrum
E: info@saxion.nl
T: 0570 - 603 700
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite