Accountancy

Saxion Hogescholen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De bacheloropleiding accountancy is een boeiende, actuele opleiding die is opgezet in nauw overleg met accountantsorganisaties. De opleiding duurt vier jaar.

open_in_newwebsite

locatieEnschede, Deventer
diplomaB
typeregulier, 0 EC
start1 september
opleidingsduur0 dagen voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34406
Bij accountancy denk je al snel aan een beroep waarbij je de hele dag bezig bent met geld en cijfers. Waarbij je achter je bureau zit en dikke mappen met rekeningen bestudeert. Dit beeld van accountancy is niet juist! Als accountant ben je de spin in het web bij zowel grote als kleine bedrijven. Je hebt een controlerende en adviserende taak. De controlerende taak houdt in dat je de administratie, de automatisering en de administratieve organisatie controleert. De adviserende taak kan betrekking hebben op bedrijfseconomische of financiële zaken en de toekomstplannen van een bedrijf. Je moet dus van alle markten thuis zijn. De bacheloropleiding accountancy is een boeiende, actuele opleiding die is opgezet in nauw overleg met accountantsorganisaties. De opleiding duurt vier jaar.

Afgestudeerden komen vaak terecht bij een bedrijf, overheidsinstelling of zelfstandig accountantskantoor. Belangrijke programmaonderdelen: kennis accountantscontrole, externe verslaglegging, bedrijfseconomie, belastingrecht, administratieve organisatie, bestuurlijke informatievoorziening, financiering, algemene economie.

Onderwijs

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/14 Saxion
Accountancy
€ 250 gemiddelde kamerhuur
90 eerstejaars
23% vrouw
? uur contacttijd/week
2/14 Avans
Accountancy
€ 326 gemiddelde kamerhuur
142 eerstejaars
26% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/14 Fontys
Accountancy
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/14 HAN
Accountancy
€ 323 gemiddelde kamerhuur
60 eerstejaars
63% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/14 HAN
Accountancy
€ 315 gemiddelde kamerhuur
128 eerstejaars
40% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/14 Hanze
Accountancy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
75 eerstejaars
26% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/14 HHS
Accountancy
€ 326 gemiddelde kamerhuur
124 eerstejaars
23% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/14 HR
Accountancy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
128 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/14 HU
Accountancy
€ 336 gemiddelde kamerhuur
76 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/14 HvA
Accountancy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
11/14 Inholland
Accountancy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
12/14 NHL Stenden
Accountancy
star Keuzegids topopleiding 2019
Keuzegids topopleiding 2020
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/14 Windesheim
Accountancy
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/14 Zuyd
Accountancy
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
HANCirculaire Economiegeen aanvullende eisen
HANCirculaire Economie part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInformation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInternational Management+ 30 EC pre-master
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 120 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Analytics+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
HRMaster in Consultancy and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization and Management Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

accountant-administratieconsulent
assistent-accountant
compliance officer
manager accountantskantoor
bron: UWV

Contact

Saxion Informatiecentrum
E: info@saxion.nl
T: 0570 - 603 700
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite