SOD-opleidingen

De Hogeschool Management Documentaire Informatievoorziening is dé NVAO erkende Hbo-bachelor opleiding binnen het vakgebied van de informatiedienstverlening en informatiemanagement.

Informatie speelt een bepalende rol bij de realisatie van organisatiedoelstellingen. Nu én in de toekomst! De HMDI helpt informatieprofessionals aan de competenties die nodig zijn om de omslag naar een doeltreffende digitale en geïntegreerde informatievoorziening te maken.

Naast het vergroten van de nodige vakinhoudelijke competenties, stimuleert de HMDI-opleiding een doelgerichte en nieuwsgierige houding. De huidige ontwikkelingen in de wereld van de informatie maken dit noodzakelijk.

Doelstelling
Binnen organisaties bestaat in toenemende mate behoefte aan medewerkers die in staat zijn de informatiedienstverlening te managen, te vernieuwen en hierover te adviseren. De HMDI opleiding bereidt toekomstige managers en/of adviseurs voor op een dergelijke functie op tactisch-strategisch niveau.

Daarnaast leert de manager/adviseur te denken buiten de gebaande paden en fungeert hij als bruggenbouwer tussen verschillende doelgroepen, zoals gebruikers, managers en andere professioneel betrokkenen.
logo

Studievoorlichting

e: info@sod-opleidingen.nl
t: 0348 - 48 51 51
w: bachelor website

studenten

totaal aantal studenten
studenten
0man
0vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
eerstejaars man
eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015