Built Environment - Mobiliteit

BUas Breda University of Applied Sciences

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Onderzoek jij de nieuwste trends op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en recreëren? Leid jij het verkeer in goede banen? Werk jij aan het ontwerpen en inrichten van een nieuwe woonwijk?

Onze samenleving verandert voortdurend en steden en infrastructuur veranderen hierin mee. Built Environment geeft vorm aan deze veranderingen door het plannen, ontwikkelen en transformeren van stedelijke en landelijke gebieden, het organiseren van veilige en duurzame verkeer- en vervoerssystemen en het vertalen van plannen naar ruimtelijke ontwerpen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieBreda
diplomaBSc Built Environment
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code39280
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Thijs vertelt over zijn ervaringen met de opleiding Built Environment van NHTV
Breda University Of Applied Sciences Intro 2018

Waarom aan de NHTV?

  • De opleiding scoort hoog in de Keuzegids HBO
  • Kleinschalige, informele en brede opleiding met veel keuzemogelijkheden
  • Je werkt in ontwerpateliers aan reallife vraagstukken
  • Docenten werken veelal parttime in de branche, dus het onderwijs is actueel en praktijkgericht
  • Keuze uit nationale en internationale oriëntatie
  • Na je opleiding kun je verder studeren voor een hbo- of wo-master, bijvoorbeeld aan de universiteit van Graz (Oostenrijk), Utrecht of Amsterdam.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag - 9 februari 2019 Breda
Wil jij je verder oriënteren op Breda University of Applied Sciences en studeren in Breda? Kom dan eens naar een open dag of een open avond! Je kunt de sfeer proeven en kennismaken met al onze bachelor- en masteropleidingen.
Open avond - 11 april 2019 50,000-249,999
Wil jij je verder oriënteren op Breda University of Applied Sciences en studeren in Breda? Kom dan eens naar een open dag of een open avond! Je kunt de sfeer proeven en kennismaken met al onze bachelor- en masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Kijk voor meer informatie op de website https://www.buas.nl/opleidingen/built-environment

afstudeerrichtingen

specialisatie Mobiliteitsmanagement

Je beïnvloedt het mobiliteitsgedrag van mensen door het stimuleren van digitale mobiliteit, van slim reizen en het stimuleren van anders reizen.

Als mobiliteitsmanager ben je bezig met mobiliteitsvraagstukken. Je zorgt dat er zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met de mobiliteitsvraag van bedrijven, evenementen, steden, werknemers, toeristen, belangenorganisaties; kortom, van iedereen die zich wil verplaatsen. Je zoekt naar productinnovaties en nieuwe vervoersdiensten. Je zet deze samen met andere deskundigen in de markt en zorgt voor een goede communicatie met alle betrokkenen.

specialisatie Verkeersmanager

Je leidt het verkeer in goede banen door het plannen van nieuwe en huidige infrastructuur. Hierbij maak je gebruik van geavanceerde techniek, zoals incartechnologie en de smart highway.

Tijdens de opleiding leer je met wat voor soort maatregelen je het gedrag in het verkeer kunt beïnvloeden. Vaak is techniek hierbij belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de verkeerssignalering boven de snelweg. Hierdoor passen automobilisten hun snelheid en dus hun rijgedrag aan. Je leert waarom en hoe mensen zich verplaatsen. Vervolgens onderzoek je hoe je de mobiliteit kunt verbeteren. Is het slim om rotondes aan te leggen? Hoe zorg je dat mensen gebruik (kunnen) maken van vervoermiddelen zoals deelauto's en huurfietsen? Welk effect hebben voorlichtingscampagnes ('100% BOB, 0% op') op het alcoholgebruik in het verkeer? Hoe wordt ICT gebruikt in het verkeer?

afstudeerrichting Academische pre-master Strategic Business Management and Marketing

BUas biedt alle studenten in het laatste jaar de kans de premaster SBM te volgen.

Met dit premaster certificaat kun je na je BUas-studie in één jaar je Master of Science graad in business gerelateerde studies (management, marketing) behalen aan bijvoorbeeld de universiteit van Maastricht, Amsterdam, Tilburg, Nyenrode, Brussel of Warwick e.a.

  1. Urban manager

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, project, seminar
onderwijsvormen
Je doet in je studie veel praktijkervaring op. Samen met andere studenten werk je aan projecten. Deze zijn realistisch en authentiek, je werkt concreet aan vragen uit het werkveld en zo ontwikkel je de competenties die je als professional nodig hebt. Kennis en vaardigheden die je nodig hebt bij het werken aan de opdrachten verwerf je door het volgen van colleges, het maken van opdrachten en het trainen van vaardigheden als communicatie, onderzoek en vormgeving.
doelstelling
Onderzoek jij de nieuwste trends op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en recreëren? Leid jij het verkeer in goede banen? Werk jij aan het ontwerpen en inrichten van een nieuwe woonwijk?
Onze samenleving verandert voortdurend en steden en infrastructuur veranderen hierin mee. Built Environment geeft vorm aan deze veranderingen door het plannen, ontwikkelen en transformeren van stedelijke en landelijke gebieden, het organiseren van veilige en duurzame verkeer- en vervoerssystemen en het vertalen van plannen naar ruimtelijke ontwerpen.

Meer informatie? Check: https://www.buas.nl/opleidingen/built-environment-nl

docenten
Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het traject van coaching.
Tijdens je opleiding ben je bewust bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling en je oriëntatie op het werkveld: Wat zijn mijn talenten? Hoe wil ik mezelf ontwikkelen? Een coach adviseert je hierbij en begeleidt bij je keuzes. Je krijgt inzicht in richtingen waarin je je kunt specialiseren en wat het beste aansluit bij jouw interesses. Bij BUas heerst een goede sfeer en is er informeel contact tussen student en docent.
studielast
De studiebelasting bedraagt 60 ECTS per jaar. Een ECTS staat voor 28 studiebelastingsuren. Dit komt neer op een gemiddelde studiebelasting van 40 uur in de week, gedurende 42 weken. Hoeveel uur je echt aan het studeren bent is erg afhankelijk van de persoon en verschilt per week. Zo zijn de laatste weken van een blok en de tentamenweken voor de meeste studenten relatief druk.
studeren in het buitenland
Een tijdje studeren in het buitenland biedt je de gelegenheid om je grenzen te verleggen, zowel letterlijk als figuurlijk. Je bent in een internationale omgeving, ontmoet mensen van verschillende culturele achtergronden en bovendien is het goed voor je talen. Kortom, studeren in het buitenland is een prachtige kans… grijp hem!
honours-/excellence program honours programma

Voor studenten die naast de reguliere studie hun talenten nog verder willen ontwikkelen biedt BUas een honoursprogramma aan.

Door aan dit programma deel te nemen, ga je nét een stapje verder in de ontwikkeling van je professionele of academische kennis en vaardigheden.

Het programma is opgebouwd uit colleges, trainingen, opdrachten (individueel of in groepen) en individuele begeleiding. Deze extra activiteiten vinden naast het reguliere studieprogramma plaats. Het is een Engelstalig traject dat start na het eerste studiejaar en doorloopt tot je afstuderen.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 9777
1 september 2020
aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Directe toelating voor mbo-4, behalve voor opleidingen uit de domeinen:
Handel en ondernemerschap
Economie en administratie
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
studie kosten
bron: NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
bedrag kostenpost
€ 100per jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Bredarond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

408 studenten volgen deze opleiding
24% daarvan is vrouw
94 eerstejaars gestart in 2017
27% daarvan is vrouw
7620 studenten aan de NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Breda

22635studenten studerend
9390studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
22 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/14 NHTV
Built Environment - Mobiliteit
€ 326 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
94 eerstejaars
26% vrouw
18-30 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/14 NHTV
Built Environment - Ruimtelijke ordening en planologie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
94 eerstejaars
26% vrouw
18-30 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/14 NHTV
Built Environment - Urban Design
€ 326 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
94 eerstejaars
26% vrouw
18-30 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/14 NHTV
International Built Environment - International Spatial Development
€ 326 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
94 eerstejaars
26% vrouw
18-30 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/14 Hanze
Built Environment
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
6/14 HU
Built Environment
€ 336 gemiddelde kamerhuur
3.4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/14 HvA
Built Environment
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
408 eerstejaars
24% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/14 HvA
Bouwtechnische Bedrijfskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
408 eerstejaars
24% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/14 HvA
Bouwtechnische Bedrijfskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
408 eerstejaars
24% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/14 HvA
Civiele Techniek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
408 eerstejaars
24% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/14 HvA
Bouwkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
408 eerstejaars
24% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/14 HvA
Civiele Techniek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
408 eerstejaars
24% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/14 HvA
Bouwkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
408 eerstejaars
24% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/14 Zuyd
Built Environment
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.8
inhoud3.83.5
docenten3.93.5
studiefaciliteiten3.33.1
studielast3.53.3
studiebegeleiding3.83.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Built Environment - Mobiliteit aan de NHTV internationaal hoger onderwijs Breda is beoordeeld door 156 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.1 3.7
aantal eerstejaars 122 430
ervaren contacttijd per week 18-30 18-24
doorstroom naar tweede jaar 76% 65%
diploma binnen 5 jaar 54% 53%
doorstuderen 18% 28%
werk op niveau in 1,5 jaar 93%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je afstuderen ga je veelal werken voor adviesbureaus, overheidsinstellingen, vervoersmaatschappijen of stedenbouwkundige bureaus. Heb je meer internationale ambities, dan werk je vaak aan bredere projecten in de gehele stadsontwikkeling.

Meer weten? Check: https://www.buas.nl/opleidingen/built-environment-nl/na-je-opleiding-built-environment-nl.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2251gemiddeld bruto maandloon
30%kans op een vaste baan
80%kans op een voltijd baan
45%kans op een baan op niveau
40%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
78%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TUeArchitecture, Building and Planning+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteCivil Engineering and Management+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteConstruction Management and Engineering+ 30 EC pre-master
TUeConstruction Management and Engineering+ 30 EC pre-master
UvALerarenopleiding Aardrijkskunde part-time educational+ aanv. eisen
HANMaster Circulaire Economiegeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityUrban Environmental Management+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Contact algemeen
E: communicatie@buas.nl
T: 076 533 22 03
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite