Vaktherapie

NHL Stenden Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Kies je voor Vaktherapie van NHL Stenden Hogeschool dan leer jij door te doen. Je werkt samen met medestudenten aan uitdagende cases uit de praktijk in zowel binnen- als buitenland.

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden
diplomaB SW
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34644
Bij ons word je specialist in de therapievorm drama of beeldend vormen. Je leert hoe je mensen met psychische problemen helpt door kunstzinnige middelen te gebruiken. Daarbij krijg je volop de ruimte om praktijkervaring op te doen. Dat doe je binnen en buiten de muren van onze hogeschool. De opleiding biedt je volop mogelijkheden voor internationale uitwisseling en stage.

Als vaktherapeut ben je specialist in het herkennen en vertalen van creatieve uitingen. Je weet hoe je kunstzinnige materialen gericht inzet bij de diagnose en behandeling van cliënten. Je probeert je cliënten dichter bij zichzelf te laten komen en oplossingen te leren vinden voor iets waarover ze moeilijk kunnen praten.

Met het hbo-diploma Vaktherapie op zak kun je als zelfstandig vaktherapeut een eigen praktijk starten. Je kunt ook aan de slag in een psychologenpraktijk, het speciaal onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, dagverblijven voor ouderen en organisaties voor speciale doelgroepen.
Wat leer je tijdens de HBO opleiding Creatieve Therapie?
Film Creatieve Therapie voltijd Stenden hogeschool
Creatieve Therapie
Creatieve Therapie: het werkveld
Is Creatieve Therapie iets voor jou?

Waarom aan de NHL Stenden?

  • je wordt opgeleid tot specialist in drama of beeldend vormen
  • je leert hoe je met onderzoek de hulpverlening ondersteunt
  • veel praktijkervaring
  • kleine groepen
  • internationaal gericht onderwijs

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwjaar 1: kennismaking met werkterrein
jaar 2: verdieping leerstof en stage
jaar 3 en 4: flexibele blokken: minoren, stage, voorbereiden afstuderen en afstudeerportfolio
1e jaar Kennismaking met werkterrein -- In de propedeuse maak je kennis met je toekomstige werkterrein. Modules: Observeren (sociale psychologie), Diagnosticeren (levensloop psychologie), Indiceren (algemene psychologie), Behandelen (psychopathologie)
periode
Jaar 1, moduele 3: Indiceren
Jaar 1, module 1: Observeren
Jaar 1, module 2: Diagnosticeren
Jaar 1, module 4: Behandelen
2e jaar Klinisch redeneren 1 (Behandelplan) en Klinisch redeneren 2 (behandelmodule)
3e jaar Stage en voorbereiding afstuderen -- Het derde en vierde jaar vormen samen vier flexibele blokken waarbij je zelf de keuze hebt waar je mee begint. In jaar drie kies je twee van de onderstaande blokken:
  • Stage
  • Stage en voorbereiding afstudeerportfolio
  • Verdiepende of verbredende minor (intern of extern)
4e jaar Vervolg flexibele blokken en afstudeerportfolio -- In het vierde volg je het overgebleven flexibele blok. Je sluit het vierde jaar af met het laatste blok: je afstudeerportfolio.

specialisaties

specialisatie Drama of Beeldend Vormen

Al bij aanvang van de studie kies je voor het medium Drama of Beeldend Vormen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, tentoonstelling, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
doelstelling
Kernbegrippen: verantwoord methodisch handelen, aandacht voor ontwikkelingsprocessen en diversiteit in methodiek en onderbouwing van de methodieken.
studeren in het buitenland
Het is mogelijk om in het buitenland minoren te volgen, op uitwisseling te gaan of in het buitenland stage te lopen.
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden


In het eerste jaar moet je minimaal 50 of 51 studiepunten halen

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Voor de opleiding Creatieve Therapie moet je eerst een selectie doen. Nadat je de selectie hebt gehaald, kun je je aanmelden voor de opleiding.

vooropleiding
havo, vwo, (zie toelaatbare profielen), mbo

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten
"Sprekende beelden, ik houd van beeldende vakken in combinatie met de hulpverlening. Eén beeld zegt meer dan honderd woorden.”

"Sprekende beelden, ik houd van beeldende vakken in combinatie met de hulpverlening. Eén beeld zegt meer dan honderd woorden.”

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 NHL Stenden
Vaktherapie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 NHL Stenden
Vaktherapie-verkort beeldend vormen of muziek
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 HAN
Vaktherapie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
221 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 Hogeschool Leiden
Vaktherapie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/8 HU
Creatieve Therapie
gemiddelde kamerhuur
46 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 Stenden
Creatieve Therapie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 Stenden
Verkorte HBO opleiding Creatieve Therapie; beeldend vormen of muziek
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/8 Zuyd
Vaktherapie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.1
inhoud3.93.8
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.53.6
studielast3.53.4
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Vaktherapie aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 99 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: NHL Stenden Hogeschool 2020
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4 4
aantal eerstejaars 69 84
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 58% 69%
diploma binnen 5 jaar 42% 40%
doorstuderen 9% 12%
werk op niveau in 1,5 jaar 10

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
diverse masters mogelijk
Werken in een instelling, het speciaal onderwijs
Eigen praktijk starten

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2081gemiddeld bruto maandloon
29%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
44%kans op een baan op niveau
18%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

creatief therapeut
docent creatieve therapie
bron: UWV

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite