Vaktherapie-verkort beeldend vormen of muziek

NHL Stenden Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Kies je voor Creatieve Therapie (verkort) van NHL Stenden Hogeschool dan word jij in 2,5 jaar opgeleid tot creatief therapeut en kun je cliënten doelgericht en praktisch behandelen en begeleiden.

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden
diplomaB
typeregulier, 0 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur0 dagen voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34644
Bij ons word je specialist in de therapievorm drama of beeldend vormen. Je leert hoe je mensen met psychische problemen helpt door kunstzinnige middelen te gebruiken. Daarbij krijg je volop de ruimte om praktijkervaring op te doen. Dat doe je binnen en buiten de muren van onze hogeschool. De opleiding biedt je volop mogelijkheden voor internationale uitwisseling en stage.

Als creatief therapeut ben je specialist in het herkennen en vertalen van creatieve uitingen. Je weet hoe je kunstzinnige materialen gericht inzet bij de diagnose en behandeling van cliënten. Je probeert je cliënten dichter bij zichzelf te laten komen en oplossingen te leren vinden voor iets waarover ze moeilijk kunnen praten.

Met het hbo-diploma Creatieve Therapie op zak kun je als zelfstandig creatief therapeut een eigen praktijk starten. Je kunt ook aan de slag in een psychologenpraktijk, het speciaal onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, dagverblijven voor ouderen en organisaties voor speciale doelgroepen.

Waarom aan de NHL Stenden?

De opleiding duurt slechts 2,5 jaar.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwMet de juiste opleiding en ervaring kunt u de opleiding dan in ongeveer tweeënhalf jaar voltooien.
De lessen zijn geconcentreerd op één dag, de maandag.
U kiest al voor aanvang van het eerste jaar voor de mediumspecialisatie beeldend vormen of muziek. Wat houden deze media nu eigenlijk in en wat betekent deze keuze voor het werkveld waarin u terechtkomt?
periode
Jaar 1, module 1: Oriëntatie op therapeutschap, observatie
Jaar 1, module 2: Oriëntatie op therapeutschap, behandelen
Jaar 1, module 3: Stage
Jaar 1, module 4: Stage

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, tentoonstelling, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
bindend studieadvies
  • minimaal 51 EC in de eerste 12 maanden


In het eerste jaar moet je minimaal 50 of 51 studiepunten halen

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 15 augustus 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8150

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 augustus 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Een mbo-opleiding met relevante werkervaring in de hulpverlening van minimaal 5 jaar.
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek

werkervaring
Relevante en actuele ervaring met het gekozen medium (muziek of beeldend vormen) van tenminste 150 uur. Voor muziek moet een auditie gedaan worden.

motivatiebrief
competentievragenlijst

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten
De Verkorte Route beeldende therapie sloot erg goed aan bij mijn eerste opleiding, muziektherapie. Ik was namelijk op zoek naar een verbreding van mijn vak als therapeut en wilde mijn plaats op de arbeidsmarkt verstevigen.

De Verkorte Route beeldende therapie sloot erg goed aan bij mijn eerste opleiding, muziektherapie. Ik was namelijk op zoek naar een verbreding van mijn vak als therapeut en wilde mijn plaats op de arbeidsmarkt verstevigen.

Je wordt op een deskundige en plezierige manier ondersteund in je persoonlijke ontwikkeling bìnnen deze professionele ontwikkeling.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 NHL Stenden
Vaktherapie-verkort beeldend vormen of muziek
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 NHL Stenden
Vaktherapie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 HAN
Vaktherapie (Creatieve Therapie)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
132 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 Hogeschool Leiden
Vaktherapie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/8 HU
Creatieve Therapie
gemiddelde kamerhuur
46 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 Stenden
Verkorte HBO opleiding Creatieve Therapie; beeldend vormen of muziek
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 Stenden
Creatieve Therapie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/8 Zuyd
Vaktherapie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.1
inhoud3.93.8
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.53.6
studielast3.53.4
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Vaktherapie-verkort beeldend vormen of muziek aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 99 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: NHL Stenden Hogeschool 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4 4
aantal eerstejaars 69 84
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 58% 69%
diploma binnen 5 jaar 42% 40%
doorstuderen 9% 12%
werk op niveau in 1,5 jaar 10

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
doorstuderen, verschillende masters mogelijk
werken in een instelling, of speciaal onderwijs
eigen praktijk starten

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2081gemiddeld bruto maandloon
29%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
44%kans op een baan op niveau
18%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

creatief therapeut
docent creatieve therapie
bron: UWV

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite