Deze opleiding

Kies je voor Toegepaste Wiskunde van NHL Stenden Hogeschool, dan ontwikkel jij je tot professional die wiskundige kennis en vaardigheden toepast op complexe praktijkproblemen.

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35168
Als je kiest voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde, kies je voor een opleiding met een brede oriëntatie. Dat is belangrijk, want als toegepast wiskundige moet je van vele markten thuis zijn. Naast wiskunde vaardigheden staan ook jouw persoonlijke kwaliteiten centraal. Je leert hoe je goed samenwerkt en hoe je met een analytische blik naar situaties kijkt. Daarnaast voer je veel opdrachten uit voor echte bedrijven, zodat jij na jouw opleiding klaar bent om het verschil te maken!

Waarom aan de NHL Stenden?

- Unieke opleiding.
  • Betrokken docenten.
  • Brede beroepsmogelijkheden.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden


In het eerste jaar moet je minimaal 50 of 51 studiepunten halen
honours-/excellence program X-Honours

Wil je meer uit jezelf halen en sta je open voor nieuwe ervaringen, innovaties en onverwachte samenwerkingen? Dan is het X-Honours programma dé plek voor jou!

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&Mwiskunde B
havo E&Mwiskunde B
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Nadere vooropleidingseisen voor de domeinen
Handel en ondernemerschap;
Economie en administratie

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 NHL Stenden
Toegepaste wiskunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Fontys
Toegepaste Wiskunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 HHS
Toegepaste Wiskunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 HvA
Toegepaste Wiskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
59 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 Inholland
Toegepaste Wiskunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/6 NHL
Toegepaste wiskunde
gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.73.7
docenten3.43.6
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.23.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Toegepaste wiskunde aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 62 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: NHL Stenden Hogeschool 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.8 3.9
aantal eerstejaars 34 68
ervaren contacttijd per week - 12-18
doorstroom naar tweede jaar 52% 52%
diploma binnen 5 jaar 32% 28%
doorstuderen - 29%
werk op niveau in 1,5 jaar 3

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je studie heb je goede kans om een baan te vinden.
Het werkveld maak graag gebruik van mensen die wiskundige kennis kunnen vertalen naar de praktijk. Je kunt na je opleiding veel verschillende kanten op, bijvoorbeeld:
  • Verzekeraars en pensioenfondsen, zoals Achmea, AEGON, De Friesland Zorgverzekeraar, Watson Wyatt
  • Consultancy, zoals Logica, I&O Research, Goudappel Coffeng
  • Overheid en semi-overheid, zoals provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden,

CJIB, ziekenhuizen
  • Industrie, zoals technologische bedrijven, levensmiddelentechnologie, zuivelsector
  • Overige sectoren, zoals winkelketens, internetdienstverlening, onderzoeksinstellingen, transport en communicatie, energiesector


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2640gemiddeld bruto maandloon
45%kans op een vaste baan
82%kans op een voltijd baan
56%kans op een baan op niveau
73%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
73%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUMathematics full-time,part-time+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

data-analist
financieel rekenaar
logistiek adviseur
risico- analist
softwareontwikkelaar
statistisch onderzoeker
bron: StudieData

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite