Deze opleiding

Kies je voor Toegepaste Wiskunde van NHL Stenden Hogeschool, dan ontwikkel jij je tot professional die wiskundige kennis en vaardigheden toepast op complexe praktijkproblemen.

Als je kiest voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde, kies je voor een opleiding met een brede oriëntatie. Dat is belangrijk, want als toegepast wiskundige moet je van vele markten thuis zijn. Naast wiskunde vaardigheden staan ook jouw persoonlijke kwaliteiten centraal. Je leert hoe je goed samenwerkt en hoe je met een analytische blik naar situaties kijkt. Daarnaast voer je veel opdrachten uit voor echte bedrijven, zodat jij na jouw opleiding klaar bent om het verschil te maken!
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaB Bedrijfswiskunde
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35168
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de NHL Stenden?

- Unieke opleiding.
 • Betrokken docenten.
 • Brede beroepsmogelijkheden.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Als specialist in toegepaste wiskunde ben je niet alleen een expert in wiskunde. Je leert ook hoe je een plan kunt presenteren, je oefent adviesvaardigheden en je leert projectmatig werken. In het eerste jaar werk je bijvoorbeeld aan de volgende projecten: Wiskunde in de logistiek en Simulatiemodellen.

Vakken: Basisvaardigheden analyse, Differentiaalrekening en integraalrekening, Beschrijvende statistiek en kansrekening, Logica, verzamelingenleer en bewijstechnieken.
2e jaar Bij Toegepaste Wiskunde doe je veel praktijkervaring op door opdrachten in de vorm van projecten. In het tweede jaar zijn dat bijvoorbeeld: Multivariate statistiek, Onderzoek en statistiek en Wachtrijmodellen.

Vakken: Kansverdelingen en verklarende statistiek, Grafentheorie en optimaliseringstechnieken, Financiële rekenkunde, Complexe getallen en Voortgezet programmeren.

Ook werk je met software zoals Excel, Unscrambler en SPSS.
3e jaar In het derde jaar loop je stage. Je stage hangt af van het stagebedrijf. De opleiding heeft een uitgebreid netwerk voor stageplaatsen. Je kunt ook zelf een stagebedrijf of -organisatie aandragen.

Je hebt vrije keuzeruimte, waarin je bijvoorbeeld kan kiezen voor:
 • Vakken van de lerarenopleiding wiskunde
 • Cursussen van het Learning Centre van de NHL
 • Vakken van een andere opleiding

Vakken: Differentiaalvergelijkingen, Reeksen en numerieke wiskunde, Industriële statistiek en Computer Vision
4e jaar In het vierde jaar kun je kiezen voor een minor, bijvoorbeeld voor:
 • Wiskundeverbreding
 • Oriëntatie Leraar Wiskunde
 • Pre-master wiskunde

Als je dat wilt kun je ook een minor van een ander NHL-opleiding volgen of een eigen voorstel doen.

Je voert zelfstandig een project uit en presenteert de resultaten aan medestudenten, docenten en belangstellenden.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
 • minimaal 51 EC in de eerste 12 maanden


In het eerste jaar moet je minimaal 50 of 51 studiepunten halen
honours-/excellence program X-Honours

Wil je meer uit jezelf halen en sta je open voor nieuwe ervaringen, innovaties en onverwachte samenwerkingen? Dan is het X-Honours programma dé plek voor jou!

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Mwiskunde B
havo E&Mwiskunde B
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Nadere vooropleidingseisen voor de domeinen
Handel en ondernemerschap;
Economie en administratie

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 NHL Stenden
Toegepaste wiskunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Fontys
Toegepaste Wiskunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 HHS
Toegepaste Wiskunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 HvA
Toegepaste Wiskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
59 eerstejaars
42% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 Inholland
Toegepaste Wiskunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/6 NHL
Toegepaste wiskunde
gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.73.6
docenten3.43.7
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.23.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Toegepaste wiskunde aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 62 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je studie heb je goede kans om een baan te vinden.
Het werkveld maak graag gebruik van mensen die wiskundige kennis kunnen vertalen naar de praktijk. Je kunt na je opleiding veel verschillende kanten op, bijvoorbeeld:
 • Verzekeraars en pensioenfondsen, zoals Achmea, AEGON, De Friesland Zorgverzekeraar, Watson Wyatt
 • Consultancy, zoals Logica, I&O Research, Goudappel Coffeng
 • Overheid en semi-overheid, zoals provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden,

CJIB, ziekenhuizen
 • Industrie, zoals technologische bedrijven, levensmiddelentechnologie, zuivelsector
 • Overige sectoren, zoals winkelketens, internetdienstverlening, onderzoeksinstellingen, transport en communicatie, energiesector


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2640gemiddeld bruto maandloon
45%kans op een vaste baan
82%kans op een voltijd baan
56%kans op een baan op niveau
73%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
73%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUMathematics full-time,part-time+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • data-analist
 • financieel rekenaar
 • logistiek adviseur
 • risico- analist
 • softwareontwikkelaar
 • statistisch onderzoeker
bron: StudieData

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite