Deze opleiding

Kies je voor de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling van NHL Stenden Hogeschool, dan kies je voor een opleiding die hoog aangeschreven staat binnen het werkveld. Je leert bij ons door te doen!

Met de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling ben je altijd in beweging. In het verkeer heb je niet alleen met voertuigen, maar vooral met mensen te maken. Daarom krijg je bij onze opleiding een gezonde mix van mobiliteit, psychologie en management. Je leert dit samen te brengen tot een goede visie en dit pas je direct toe in de praktijk. Je ontwikkelt oplossingen, evalueert resultaten en brengt verbeteringen aan. Zo leer een verkeersgebied zo in te richten dat alle weggebruikers er optimaal en veilig gebruik van kunnen maken. Onze opleiding werkt nauw samen met de kenniscentra Shared Space en Ruimtebouwers, waar jij als student de vruchten van plukt. En na jouw studie ben jij een mobiliteitsadviseur die goed samenwerkt, met kritische analyses komt en verkeerssituaties telkens weer weet te verbeteren.
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code30038
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de NHL Stenden?

- Topdocenten.
  • Kenniscentrum Shared Space.
  • Opleiding is slechts op drie plaatsen te volgen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Er is geen betere leerschool dan de praktijk! Je gaat meteen aan de slag met praktijkopdrachten. In het eerste jaar doe je bijvoorbeeld: Analyseer en verbeter je eigen wijk, Mobiliteit en Built Environment.

Vakken: Autocad, Schetsen en sketchup, Wiskunde, Verkeersonderzoek en Verkeersgedrag.
2e jaar In het tweede jaar volg je de minor Gemeentelijk en Verkeer- en Vervoerplan. Je stelt een gemeentelijk verkeer- en vervoerplan op voor een middelgrote stad. Op basis van een beleidskader, uitgangspunten en de huidige situatie bedenk je een integrale strategie voor alle vervoerwijzen voor de komende vijf jaar. Je presenteert de resultaten voor de gemeente.
3e jaar In het derde jaar volg je de minor Regionale Mobiliteit. Je stelt een integrale verkeersstructuurvisie op van een (groot) stedelijk gebied in Noord-Nederland met hoge verkeersbelastingen. Met kennis van verkeerspsychologie stel je maatregelen voor die het verkeersgedrag positief beïnvloeden.

Vakken: Regionaal mobiliteitsbeleid, Beoordelingsmethoden en effecten, Gebiedsgericht benutten, Verkeersregelinstallaties en Wegontwerp.
4e jaar In het vierde jaar kies je een afstudeerrichting. Je kunt kiezen uit: Infrastructuur, Stedenbouwkunde, Mobiliteitsstrategie en Traffic Psychology.

Je loopt stage bij een adviesbureau of overheidsinstelling. Je stage is gericht op je afstudeerrichting. Je doet daarbij een specialistisch onderzoek waarover je een rapport schrijft.

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Traffic Psychology

Negen van de tien ongelukken worden veroorzaakt door de mens. Agressiviteit in het verkeer, ergernissen, asociaal rijgedrag. Altijd haast! Hoe kun je dat nou voorkomen?

Aan de andere kant gaat iemand weer rustig drie kwartier in de file staan. Wat bezielt weggebruikers eigenlijk? Dat zijn vragen waarbij Verkeerskunde en psychologie hand in hand gaan. Een uitdaging die je aangaat in de minor Traffic Psychology.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, onderzoek, excursie, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht, zelfstudie, project
bindend studieadvies
  • minimaal 51 EC in de eerste 12 maanden


In het eerste jaar moet je minimaal 50 of 51 studiepunten halen
honours-/excellence program X-Honours

Wil je meer uit jezelf halen en sta je open voor nieuwe ervaringen, innovaties en onverwachte samenwerkingen? Dan is het X-Honours programma dé plek voor jou!

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4alle domeinen m.u.v.:
* Handel & Ondernemerschap
* Economie & Administratie
MBO niveau 4alle domeinen m.u.v.:
* Handel & Ondernemerschap
* Economie & Administratie
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 NHL Stenden
Ruimtelijke ontwikkeling
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/5 Avans
Ruimtelijke Ontwikkeling
€ 253 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
20 eerstejaars
30% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/5 HHS
Climate & Management
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/5 HR
Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening en Planologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
58 eerstejaars
44% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/5 Inholland
Ruimtelijke Ontwikkeling
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.8
inhoud3.63.6
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.13.3
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.63.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Ruimtelijke ontwikkeling aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 35 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is veel vraag naar mobiliteitsadviseurs. Ben je afgestudeerd? Dan kun je veel verschillende kanten op en ga je een glansrijke carrière tegemoet.
De opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit van NHL Hogeschool leidt je op voor functies waarbij je je bezighoudt met verkeersvraagstukken. Je kunt in veel branches terecht, bijvoorbeeld bij de overheid, adviesbureaus, de NS of onderzoeksbureaus.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2244gemiddeld bruto maandloon
34%kans op een vaste baan
81%kans op een voltijd baan
62%kans op een baan op niveau
31%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen

Potentiële beroepen

  • beleidsmedewerker verkeer bij de overheid
  • mobiliteitsdeskundige bij een adviesbureau
  • onderzoeker
  • verkeersadviseur
  • verkeerskundig ontwerper
  • vervoerspecialist bij de ns
bron: StudieData

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite