Deze opleiding

Zoek jij een lerarenopleiding op hbo-niveau die je makkelijk kunt combineren met je huidige baan of studie? Dan is de deeltijdopleiding Leraar Economie iets voor jou!

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden
diplomaB
typeeducational, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35207
De deeltijdopleiding Leraar Economie is een flexibele opleiding met een afwisselend programma van lessen en zelfstudie, dat je aanpast aan je eigen situatie en werkplek. Er is aandacht voor theoretische achtergronden en de wijze waarop je jouw kennis kunt inzetten in het onderwijs. De opleiding biedt alles wat jij nodig hebt op het gebied van pedagogiek, vakkennis, vakdidactiek en voorbereiding op het leraarschap. Je daarnaast les over onderwerpen als bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie, marketing, micro- en macro-economie, recht en statistiek.

Waarom aan de NHL Stenden?

  • Je behaalt een diploma voor een tweedegraads bevoegdheid.
  • Volg een deel van de opleiding in Groningen.
  • Stippel je eigen persoonlijke studieroute uit op basis van vooropleiding en ervaring.
  • Topopleiding volgens Keuzegids Hbo 2020 en 2021.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2024

collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Teconomie of m&o
havo N&Geconomie of m&o
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Meconomie
vwo N&Teconomie of m&o
vwo N&Geconomie of m&o
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Meconomie
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Voorafgaand aan uw inschrijving voeren wij een intakegesprek.
Een intaker bekijkt met u of de opleiding geschikt voor u is, voor welke vrijstellingen u in aanmerking komt en hoe het studietraject kan worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Aan het eind van het gesprek maakt de intaker een voorlopige schatting van de studieduur en het studieprogramma. De verzamelde gegevens en vrijstellingsaanvragen worden voorgelegd aan de examencommissie. Binnen enkele weken krijgt u bericht over uw geschiktheid voor de opleiding en de eventueel toegekende vrijstellingen.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 NHL Stenden
Leraar Economie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 HAN
Leraar Economie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
16% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Economie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na deze opleiding kun je leraar Algemene Economie worden in de eerste drie klassen van havo en vwo, in het vmbo en in de volwasseneneducatie. Je studeert af in de richting Algemeen vormend onderwijs (avo) of Beroepsonderwijs (bo-vmbo of bo-mbo).
Elke dag in het onderwijs is anders. Je staat niet alleen voor de klas, maar bereidt ook lessen voor. Als leraar Algemene Economie denk je mee over de organisatie van het onderwijs, overleg je met je vakgroep en je organiseert excursies.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HANLeraar Algemene Economie dual educationalgeen aanvullende eisen
HvAMaster Leraar Algemene Economie part-time educational+ aanv. eisen
HANOntwerpen van Eigentijds Leren part-time educational+ werkervaring
HANPedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteitgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiƫle beroepen

docent
leraar
bron: StudieData

Contact

Fokke Blaauwbroek
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite